Sprawozdanie Zarządu i składki członkowskie

logo_Drodzy Członkowie Stowarzyszenia. Jak co roku Zarząd sporządził Sprawozdanie ze swojej działalności, tym razem za 2013 rok. W tym roku Sprawozdanie zostało opublikowane z lekkim poślizgiem, ale chcieliśmy, aby ukazało się jednocześnie w Roczniku Historii Papierów Wartościowych, jak i na stronie internetowej. Wszyscy zainteresowani mogą się z nim zapoznać (Sprawozdanie Zarządu za 2013 rok). Mamy nadzieję, że działalność Zarządu spotka się z uznaniem Członków Stowarzyszenia, a my korzystając z okazji uprzejmie przypominamy i prosimy o uregulowanie bieżących i zaległych (jeżeli dotyczy) składek członkowskich. Niezmiennie składka wynosi 50 zł rocznie.