Zaproszenie na Walne Zgromadzenie i XIX Spotkanie Kolekcjonerskie

W bieżącym roku upływa 2-letnia kadencja władz Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, dlatego w imieniu Zarządu pragnę zaprosić wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 maja 2019 roku na g. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia (porządek obrad został podany w korespondencji mailowej do członków Stowarzyszenia).

Jednocześnie pragnę zaproponować Państwu udział w XIX Spotkaniu Kolekcjonerskim, które rozpocznie się o g. 11.30 w dniu 11 maja 2019 roku także w siedzibie Stowarzyszenia (Warszawa, ul. Sienna 39, kancelaria Gessel). W czasie Spotkanie będziemy mieli okazję wysłuchać niezwykle ciekawej prezentacji naszego Kolegi poświęconej papierom wartościowymi i spółkom kolejowym na ziemiach polskich. Oczywiście w trakcie Spotkania tradycyjnie możliwa będzie wymiana i sprzedaż papierów wartościowych.