Zaproszenie na Walne Zgromadzenie i XXIII Spotkanie Kolekcjonerskie

Zarząd SKHPW zwołuje na dzień 22 kwietnia 2023 roku na godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia (Warszawa, ul. Sienna 39, XV piętro) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKHPW z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

4. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności władz Stowarzyszenia

5. Udzielenie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia

6. Wybór członków władz Stowarzyszenia nowej kadencji

7. Zamknięcie obrad

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków SKHPW.

Tradycyjnie bezpośrednio po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczniemy XXIII Spotkanie Kolekcjonerskie. Spotkanie rozpocznie się dyskusją na temat „Kolekcjoner papierów wartościowych – dom aukcyjny, oczekiwania sprzedających i kupujących, rola domu aukcyjnego, wzajemne relacje”. Moim gościem będzie znany nam wszystkim Mateusz Wójcicki, prowadzący ceniony i aktywny wśród kolekcjonerów papierów wartościowych Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki. Po dyskusji przewidziane są tradycyjne prezentacje dubletów, rozmowy kolekcjonerów, handel i wymiana. Rozpoczęcie Spotkania Kolekcjonerskiego przewidujemy około godziny 11.30.