14.03.2013 Pierwszy numer Rocznika

 

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych ma zaszczyt zaprezentować pierwszy numer Rocznika Historii Papierów Wartościowych, wydawnictwa w którym co roku będą publikowane ciekawe artykuły i informacje poświęcone historii gospodarczej, w tym w szczególności historii papierów wartościowych. W pierwszym numerze (110 str.) odnajdziecie Państwo monografię Tomasza Staniszewskiego „Marywil – historia wykładana płytkami”, prof. Leszka Kałkowskiego „Marketing przedwojennych obligacji państwowych”, Grzegorza Włodarczyka „Smok – historia (spółek) Mieczysława Zagajskiego”, Adama Podlasiaka „Towarzystwo Ubezpieczeń Przezorność w Warszawie”, a ponadto wywiad z nestorem polskiego kolekcjonerstwa papierów wartościowych – Ryszardem Kowalczukiem pod znamiennym tytułem „Kolekcjonerzy nie piją alkoholu” oraz recenzje książek, podsumowanie roku 2012 w kolekcjonerstwie oraz sprawozdanie zarządu Stowarzyszenia. Zwracamy szczególną uwagę, iż wśród wielu ilustracji w Roczniku po raz pierwszy publikujemy XVIII-wieczną akcję polskiej manufaktury w Korcu.

Drodzy Przyjaciele Stowarzyszenia, liczymy, że Rocznik spotka się z Waszym życzliwym przyjęciem. Zachęcając do jego nabywania i mając w pamięci nasze wcześniejsze deklaracje informujemy, iż cena Rocznika dla członków Stowarzyszenia, którzy opłacili składkę członkowską za ostatnie 3 lata (tj. 2011-2013) wynosić będzie 20 zł (tj. sprzedajemy po kosztach druku), natomiast dla pozostałych osób cena wynosić będzie 40 zł. Do podanej kwoty doliczyć należy koszt wysyłki wynoszący 4,5 zł. Oczywiście całość uzyskanych kwot będzie przeznaczona na działalność statutową Stowarzyszenia, a w szczególności posłuży na pokrycie kosztów druku drugiego numeru, który wydany będzie już za rok. W przypadku chęci zamówienia Rocznika uprzejmie proszę o przelanie kwoty jak powyżej na konto Stowarzyszenia (nr rachunku 56 1910 1048 2804 0219 3544 0001) oraz przesłanie na adres l.koziorowski@koziorowski.pl informacji, gdzie należy wysłać zamówiony i opłacony Rocznik.

Przy tej okazji zapraszamy do przesyłania na adres Stowarzyszenia lub redakcji informacji o chęci przygotowania artykułów do kolejnego numeru lub też samych artykułów.