20.04.2013 Walne Zgromadzenie SKHPW

W dniu 20 kwietnia 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych. Upłynęła właśnie 2-letnia kadencja dotychczasowych władz i koniecznym stało się dokonanie wyboru nowych. Jest nam miło zaanonsować, iż Walne Zgromadzenie zdecydowało o wyborze na Przewodniczącego Zarządu ponownie Leszka Koziorowskiego, a do składu Zarządu Piotra Wielgomasa, Wojciecha Wrzesińskiego, Tomasza Staniszewskiego oraz Grzegorza Włodarczyka. Wierzymy, że Zarząd w tym składzie podejmie nowe wyzwania i swoją działalnością przysłuży się rozwojowi kolekcjonerstwa papierów wartościowych.

Bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbyło się VII Spotkanie Kolekcjonerskie, które tym razem obfitowało w liczne okazje nabycia papierów wartościowych. Członkowie Stowarzyszenia dopisali i stawili się na Spotkaniu z ogromną ilością ciekawych walorów. Nie będzie wcale żartem, jeżeli powiem, iż byli też tacy którzy oferowane walory przywieźli na wózku. Jednak jak zwykle najciekawszą częścią była prezentacja tematu poświęconego historii gospodarczej – historii emitentów papierów wartościowych. Tym razem zaszczycił nas swoją obecnością i niezwykle intrygującą opowieścią o kopalniach węgla brunatnego na tzw. Ziemiach Zachodnich nasz kolega Roman Chalasz. Serdecznie dziękujemy, a prezentacja mam nadzieję już wkrótce będzie dostępna w tradycyjnym miejscu.