Pierwszy polski prospekt emisyjny

146272,722691,f_620_620Współcześnie dla każdej nowej emisji papierów wartościowych wprowadzanych do obrotu na rynek giełdowy sporządzany jest, co do zasady, dokument emisyjny opisujący papiery wartościowe i ich emitenta. Najczęściej takim dokumentem jest prospekt emisyjny, rzadziej memorandum informacyjne, a zupełnie odrębnie skatalogowane są restrykcyjnie wyjątki, gdy nie trzeba sporządzać żadnego dokumentu. Pamiętać należy, że nie zawsze tak było.

Więcej w artykule Leszka Koziorowskiego – Puls Historii.