Baza wiedzy

Poniżej prezentowane będą użyteczne dla kolekcjonerów informacje dotyczące historii papierów wartościowych i historii gospodarki

 

1. Nasz kolega, Marek Rodowski wykonał tytaniczną pracę i postanowił podzielić się z nami wszystkim jej efektami. Chciałbym niniejszym w imieniu SKHPW, jak i wszystkich kolekcjonerów i zainteresowanych historią spółek akcyjnych niezwykle serdecznie mu podziękować. Za co? Marek zebrał chyba wszystkie dostępne w sieci przedwojenne statuty spółek akcyjnych wydane w osobnych, ale oficjalnych wydawnictwach. Skany tych statutów zamieszczone zostały na administrowanym przez SKHPW koncie na Gmail. Każdy posiadający poniższy link może przeglądać i pobierać zamieszczone w Bazie Statutów Spółek Akcyjnych dokumenty. Jeżeli chodzi o systematykę i kolejność statutów w tej Bazie to poszczególne pliki zostały nazwane według schematu:

[Numer spółki w Katalogu L. Koziorowskiego]_[Data przyjęcia statutu]_[Nazwa spółki]

Baza Statutów Spółek Akcyjnych

Marku, jeszcze raz wielkie „Dziękuję”. Nie wahajcie się także osobiście podziękować Markowi.

 

2. Nasz kolega, Karol Sienkiewicz, wyszukał w sieci i dał nam znać (Karolu, bardzo serdecznie dziękujemy) o bardzo ciekawej książce poświęconej papierom wartościowym Rosji. Autorem jest С.З. Мошенский, a tytuł brzmi: „Рынок ценных бумаг Российской империи”. Książka jest udostępniona pod poniższym adresem:

Рынок ценных бумаг Российской империи

 

 

3. Arkadiusz Ciechalski udostępnił naszemu Stowarzyszeniu (serdecznie dziękujemy) tekst swojego niezwykle interesującego artykułu poświęconego Cukrowni Choceń (A. Ciechalski, Cukrownia w Choceniu, [w:] Gmina Choceń. Studia z przeszłości, pod. red. A. Ciechalskiego i M. Raczkowskiego, Choceń 2014, s. 137-183). W poniższym załączniku do pobrania:

A. Ciechalski Cukrownia w Choceniu