Baza wiedzy

Poniżej prezentowane będą użyteczne dla kolekcjonerów informacje dotyczące historii papierów wartościowych i historii gospodarki

 

1. Nasz kolega, Karol Sienkiewicz, wyszukał w sieci i dał nam znać (Karolu, bardzo serdecznie dziękujemy) o bardzo ciekawej książce poświęconej papierom wartościowym Rosji. Autorem jest С.З. Мошенский, a tytuł brzmi: „Рынок ценных бумаг Российской империи”. Książka jest udostępniona pod poniższym adresem:

Рынок ценных бумаг Российской империи

 

2. Arkadiusz Ciechalski udostępnił naszemu Stowarzyszeniu (serdecznie dziękujemy) tekst swojego niezwykle interesującego artykułu poświęconego Cukrowni Choceń (A. Ciechalski, Cukrownia w Choceniu, [w:] Gmina Choceń. Studia z przeszłości, pod. red. A. Ciechalskiego i M. Raczkowskiego, Choceń 2014, s. 137-183). W poniższym załączniku do pobrania:

A. Ciechalski Cukrownia w Choceniu