BANK HANDLOWY W ŁODZI SA

bhl

BANK HANDLOWY W ŁODZI SA – akcja na 250 rubli z 1874 roku

Bank Handlowy w Łodzi został założony w tym mieście w 1873 roku w odpowiedzi na sukces jego imiennika warszawskiego. Dominującą rolę w banku odgrywały wielkie rodziny przemysłowe Łodzi: Scheiblerowie, Herbstowie, Grohmanowie i Schhloesserowie. Bank Handlowy w Łodzi intensywnie rozwijał się do czasu wybuchu I wojny światowej, chociaż w początkowym okresie nie tworzyły żadnych oddziałów. Dopiero w 1897 roku powstał oddział w Warszawie. Po pierwszej wojnie światowej bank nie odzyskał dawnej pozycji, a kryzys lat trzydziestych spowodował jego bankructwo (upadłość ogłoszona w kwietniu 1931 roku). W następnych latach zawarto układ z wierzycielami, ale ostateczna likwidacja banku nastąpiła w 1939 roku.

Powyższa notka została opracowana na podstawie: „Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku” Wojciech Morawski, Warszawa 1998. Gorąco zachęcam osoby interesujące się historycznymi akcjami banków do lektury tej pozycji.

Prezentowana akcja Banku Handlowego w Łodzi jest akcją I, a więc założycielskiej emisji.