BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH SA

bzsz

BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH SA – akcja X emisji z 1921 roku na 1000 mkp

Akcja o typowym dla Wielkopolski układzie graficznym.

Bank został utworzony w 1886 roku z kapitałem zakładowym 40.000 marek jako centrala kredytowa spółdzielni wielkopolskich. W związku z nowym prawem spółkowym z 1 maja 1889 roku bank przyjął formę spółki akcyjnej, a kapitał zakładowy wynosił 500.000 marek. Stało się tak gdyż zakazane było tworzenie centralnych instytucji kredytowych, których członkami byłyby spółdzielnie. Tymczasem Bank Związku Spółek Zarobkowych został powołany dla prowadzenia przede wszystkim operacji ze spółdzielniami. One również posiadały znaczne pakiety akcji banku. Spółdzielnie posiadały uprzywilejowaną pozycję w banku, czego przejawem były stałe oprocentowanie wkładów i pożyczek spółdzielni niezależnie od stopy procentowej Banku Rzeszy, prawo wypowiadania wkładów przez spółdzielnie w dowolnym momencie oraz prawo ubiegania się o pożyczki. Bank wypłacał także aż do 1913 roku stałą dywidendę w wysokości 6%. Oczywiście wszystkie te przywileje dotyczyły polskich spółdzielni, a zatem działalność banku miała istotne znaczenie dla finansowania polskiej działalności gospodarczej w Wielkopolsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości.