BRACIA FEIWEL SA

feiwel

BRACIA FEIWEL SA – 25 akcji na okaziciela po 100 zł

Projektowaniem papierów wartościowych zajmowało się wielu znanych i uznanych grafików polskich. Trzeba odnotować, iż od początku XX wieku intensywnie rozwijała się w Polsce sztuka użytkowa. Powstawały organizacje twórcze promujące użytkową sztukę graficzną, najpierw w Krakowie, a później w Warszawie. Wśród znakomitych polskich grafików, którzy projektowali papiery wartościowe, należy wskazać Adama Półtawskiego. Zaprojektował on chyba najwięcej znanych polskich akcji. Łatwo je rozpoznać po charakterystycznym stylu.

Więcej o twórczości artysty, jego biogram oraz przykłady innych prac, niż papiery wartościowe można znaleźć np. na poniższej stronie:

Adam Póltawski