Spółka Akcyjna Zjednoczone Towarzystwo Ubezpieczeń OMNIUM i WILJA w Warszawie

omnium i wilja2

Spółka Akcyjna Zjednoczone Towarzystwo Ubezpieczeń OMNIUM i WILJA w Warszawie – akcja imienna na 10 zł z 1926 roku

Akcja reprezentuje jedno z mniejszych towarzystw ubezpieczeniowych II Rzeczpospolitej. Prezentowana akcja została wyemitowana w związku z przeprowadzoną w 1926 roku fuzją Towarzystwa Ubezpieczeń „Omnium” SA z Towarzystwem Ubezpieczeń „Wilja” SA. Zgodnie z rocznymi sprawozdaniami Państwowego Urzędu Kontroli Ubezpieczeń oba towarzystwa przeżywały problemy finansowe w połowie lat dwudziestych. W szczególności zwracają uwagę ich bardzo niskie kapitały zakładowe, które wynosiły 15.000 złotych w przypadku Omnium na początek 1924 roku i 8.000 złotych dla Wilji na koniec 1925 roku. Spółką przejmującą było silniejsze kapitałowo Omnium (założone w 1919 roku w Warszawie), którego kapitał został podwyższony w 1925 roku do 300.000 złotych. Wilja, założona w 1923 roku w Wilnie, była spółką przejmowaną. Po fuzji kapitał zakładowy powstałej w wyniku fuzji spółki został ustalony na 500.000 złotych.

Co ciekawe połączona spółka zbyt długo nie przetrwała w tym kształcie, gdyż na przełomie 1928 i 1929 roku została z kolei przejęta przez Towarzystwo Ubezpieczeń „Piast” SA.