ZAKŁADY OGRODNICZE C. ULRICH

ulrich

ZAKŁADY OGRODNICZE C. ULRICH założone w 1805 r. w Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA – obligacja na 100 zł

Prezentowany dokument to 6% obligacja na okaziciela na 100 złotych (łączna kwota pożyczki wynosiła 420.000 złotych) z 1934 roku. Obligacje zostały wyemitowane na okres 10 lat,  z tym że co roku umarzane było 10% pierwotnie wyemitowanych obligacji. W celu zabezpieczenia spłaty długu na działce o powierzchni 166.378 metrów kwadratowych położonej przy ul. Górczewskiej w Warszawie (obecnie CH „Wola Park”) została ustanowiona hipoteka kaucyjna na kwotę główną i odsetki.

O historii samej spółki można natomiast dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać wyrazy „zakłady ogrodnicze ulrich”. I już.