Zakłady Przemysłu i Fabryka Wag Weber, Dahne i Spółka S.A. w Warszawie

ZWeber Dahne 001akłady Przemysłu i Fabryka Wag Weber, Dahne i Spółka S.A. w Warszawie

Sama Fabryka powstała w 1883 roku jako mały, zatrudniający kilkanaście osób zakład w Warszawie. W latach 20-ych XX wieku nastąpił znaczy wzrost zamówień a co za tym idzie aktywów zakładu, a także przekształcenie w spółkę akcyjną 20 września 1924 roku, oraz rozbudowa fabryki i przeniesienie siedziby ul. Żytnią 21 w Warszawie. W międzyczasie Fabryka Wag „wchłonęła fabrykę pilników Bleckmanna i połączyła się z fabryką materacy sprężynowych Jakuba Zukermana, który stał się właścicielem większości udziałów spółki” (za Majewski J.S., Słynna fabryka wag z Żytniej. Potentat sprzed 100 lat, portal Gazeta.pl, 23.07.2010 r.). Firma zajmowała się w szczególności produkcją wag, niezależnie od rozmiaru – z hal fabrycznych ‘wyjeżdżały’ zarówno małe wagi aptekarskie, jak również olbrzymie maszyny portowe. Wagi z Zakładów Przemysłu i Fabryki Wag Weber, Dahne i Spółka S.A. w Warszawie zaopatrywały nie tylko rynek polski, ale także rosyjski, czy do tak egzotycznych krajów jak Persja. Spółka wyemitowała akcje w postaci dokumentu na okaziciela, pięć akcji po 100 zł każda w 1931 roku. Likwidacja spółki nastąpiła w czasie okupacji niemieckiej w 1940 roku.