Ryszard Kowalczuk i jego kolekcja papierów wartościowych

W czasie XII Spotkania Kolekcjonerskiego postanowiliśmy wspomnieć zmarłego niedawno naszego Kolegę, kolekcjonera, inicjatora powstania Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych – Ryszarda Kowalczuka. Jemu i jego kolekcji została w całości poświęcona prezentacja, do której link załączamy.

Ryszard Kowalczuk i jego kolekcja papierów wartościowych