Archiwa tagu: Fabryka Produktów Chemicznych

FABRYKA PRODUKTÓW CHEMICZNYCH „LIBAN” SA

liban

FABRYKA PRODUKTÓW CHEMICZNYCH „LIBAN” SA – akcja na 100 zł, II emisja

Papier nie tylko służył do drukowania papierów wartościowych. Wielu artystów na szczęście wykorzystywało go również w innych celach, np. tworząc plakaty. Jednym z nich był Feliks Michał Wygrzywalski, o czym możemy przekonać się wstępując do Muzeum Plakatu w Wilanowie.

Plakat powstał w 1926 roku i zatytułowany jest „Stosujcie nawozy sztuczne”. Szkopuł w tym, że datę wcześniejszą o rok nosi akcja I emisji Fabryki Nawozów Sztucznych „Liban” SA w Krakowie, na której widnieje identyczny rysunek. Co było pierwsze? Śmiem twierdzić, że jednak akcja, czyli najpierw był papier wartościowy.

A sam artysta? Po studiach w Monachium i Paryżu powrócił w 1908 roku do Lwowa. W jego twórczości można wskazać dwa okresy: pierwszy to silna ekspresja i naturalizm, drugi to realizm objawiający się licznymi pejzażami. Zaprojektował m.in. dekoracje lwowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.