Archiwa tagu: L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper

Spółka Akcyjna Fabryki Wagonów „WAGON” w Ostrowie

wagon

Spółka Akcyjna Fabryki Wagonów „WAGON” w Ostrowie – 5 akcji po 1000 mkp III emisji

Wojciech Saryusz-Zaleski napisał wydaną w 1930 roku książkę pt. „Dzieje przemysłu w b. Galicji 1804-1929”. Co ma to wspólnego z prezentowaną akcją? Tak na prawdę rzeczony opis dziejów przemysłu w Galicji, to dzieje Spółki Akcyjnej „L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper”, a ta z kolei stała się właścicielem i de facto twórcą fabryki „Wagon”. Oddajmy głos Wojciechowi Saryusz-Zaleskiemu:

„(…) gdy w 1920 r. główni akcjonarjusze budującej się Sp. Akc. „Wagon” w Ostrowie oświadczyli gotowość sprzedaży swych pakietów, wynoszących 81% akcyj tejże Spółki, z powodu braku kapitałów potrzebnych na dalsze kontynuowanie budowy fabryki i jej uruchomienie, Sp. Akc. L. Zieleniewski przyjęła tę propozycję, tak, że tranzakcja doszła do skutku. Przy zawieraniu tej umowy liczono się głównie z tem, że, jakkolwiek fabryka w Ostrowie nie była wykończona, to jednak posiadała ona zapewniony zbyt wskutek układu, zawartego między Sp. Akc. „Wagon” a Skarbem Państwa o dostawę wagonów. Układ ten (…) przewidywał dostarczanie do końca marca 1931 r. 18.000 wagonów towarowych i 2.800 wagonów osobowych.

Budowę fabryki w Ostrowie rozpoczęto w lecie 1920 r. (…) Na obszarze 35 hektarów wzniesiono budynki o powierzchi 69.000 m2, zdolność produkcyjna fabryki miała dojść do 2.500 wagonów osobowych i 6.000 wagonów towarowych rocznie. Sp. Akc. L. Zieleniewskiego dostarczyła (…) kapitałów, potrzebnych do uruchomienia zakładów, tak że już z końcem 1922 r. rozpoczęto ich produkcję.”

Zakończeniem tej historii niech będzie informacja, że Spółka Akcyjna „L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper” była zmuszona sprzedać „Wagon” Skarbowi Państwa w 1926 roku za kwotę 5.500.000 franków szwajcarskich.

Historia spółki „Wagon” jest niezwykle ciekawa. Oprócz historii przedwojennej (zachęcam do pełnej lektury „Dziejów przemysłu w b. Galicji”) spółka miała niezwykłe perypetie również w ostatnich dwudziestu latach. Niestety zakończyły się one prawie całkowitym wyburzeniem budynków fabrycznych.