Archiwa tagu: Pomorska Fabryka Kapeluszy

Pomorska Fabryka Kapeluszy Towarzystwo Akcyjne w Wąbrzeźnie

Pomorska Fabryka Kapeluszy 001

Pomorska Fabryka Kapeluszy Towarzystwo Akcyjne w Wąbrzeźnie

Pomorska Fabryka Kapeluszy Towarzystwo Akcyjne w Wąbrzeźnie została założona w 1922 r., której głównymi akcjonariuszami były Miasto Wąbrzeźno i Polski Bank Handlowy Towarzystwo Akcyjne w Poznaniu. Co ciekawe Miasto Wąbrzeźno otrzymało poręczenie od Ministra Skarbu Państwa na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 20.000.000 marek polskich, na wniesienie udziału na budowę fabryki, jako wkład Miasta na rzecz Spółki, natomiast Polski Bank Handlowy w Poznaniu wniósł jako swój udział urządzenia techniczne i maszyny o wartości 40.000.000 marek polskich (więcej na: www.ergis.eu). Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że do Fabryki stworzono linię boczną Wąbrzeskiej Kolejki Powiatowej.

Kapitał zakładowy Spółki wyniósł 120.000.000 marek polskich, podzielony na 120.000 akcji na okaziciela wartości nominalnej 1.000 marek polskich.

Działalność Spółki trwała jedynie cztery lata, gdyż bardzo szybko pojawiły się spore, pomimo zaangażowania dużego kapitału, problemy finansowe oraz trudności z nabyciem surowca niezbędnego do produkcji, dlatego już w 1926 r. fabryka została sprzedana firmie Polski Przemysł Gumowy Pe Pe Ge z Grudziądza.