Archiwa tagu: spółki warszawskie

Warszawska Kinematograficzna S.A.

Warszawska Kinematograficzna 001Warszawska Kinematograficzna S.A.

Spółka Warszawska Kinematograficzna została wpisana do Rejestru Handlowego  w dniu 17 marca 1920 r.  Kapitał zakładowy Spółki wyniósł 2.000.000 marek polskich, a po przerachowaniu na złote – 80.000 zł. Następnie kapitał zakładowy został podwyższony w 1927 roku o 20.000 zł. i ponownie o 150.000 zł w roku 1930. W roku 1931 kapitał zakładowy spółki wyniósł 250.000,00 zł, a podzielony był na 2.500 sztuk akcji na okaziciela po 100 zł wartości nominalnej każda. Spółka miała siedzibę w Warszawie przy ul. Żurawiej 22 i miała zajmować się produkcją i współprodukcją filmów, a także wydawnictwem i dystrybucją filmów zagranicznych wśród których można wymienić takie jak „Ostatnia kompania” z 1930 r., „Królowa huzarów” z 1930 r. i wiele innych. Spółka wydawała także w latach 1929 – 1930 czasopismo „Nowiny Filmowe Firmy Warszawska Kinematograficzna Spółka Akcyjna”. Spółkę założył Danny Kaden, aktor, który urodził się i wychował w Warszawie, po czym w 1907 roku wyjechał do Niemiec, a w 1919 roku powrócił do Warszawy, gdzie oprócz Spółki powołał także kinoteatr „Palace”. Najprawdopodobniej zmarł w 1942 roku podczas likwidacji getta warszawskiego. Spółka została zlikwidowana podczas wojny.