Bibliografia SKHPW

TYTUŁ

AUTOR

MIASTO WYDANIA

ROK WYDANIA

TEMATYKA

WYDAWNICTWO

Architektura Łodzi przemysłowej

 Szram Antoni, Wach Andrzej

Łódź

1987

Architektura przemysłowa

KAW

Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego t. I – Wola

Krasucki Michał

Warszawa

X

Architektura przemysłowa

Fundacja Hereditas

Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego t. II

Krasucki Michał

Warszawa

2010

Architektura przemysłowa

Fundacja Hereditas

Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce

Baranowski Władysław

X

1972

Architektura przemysłowa

X

Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce

Baranowski Krzysztof

X

1974

Architektura przemysłowa

X

Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce

Baranowski Bohdan, Baranowski Władysław, Koliński Jerzy

X

1967

Architektura przemysłowa

X

Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce

Baranowski Bohdan, Baranowski Władysław, Koliński Jerzy

X

1970

Architektura przemysłowa

X

Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce

Baranowski Bohdan, Baranowski Władysław, Krakowski Mirosław, Lech Andrzej

X

1972

Architektura przemysłowa

X

Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce

Cabaj Albin

X

1973

Architektura przemysłowa

X

Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce

Krygier Eugeniusz, Pazdur Jan

X

1979

Architektura przemysłowa

Ossolineum, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. Powiat Radomsko

Baranowski Bohdan, Baranowski Władysław, Lech Andrzej

X

1969

Architektura przemysłowa

X

Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. Powiaty Wieluń i Wieruszów

Baranowski Bohdan, Baranowski Władysław, Lech Andrzej

X

1969

Architektura przemysłowa

X

Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. Województwo lubelskie. Powiat parczewski

Czepas Piotr, Kuropatwa Marcin

Łódź – Warszawa

2006

Architektura przemysłowa

X

Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. Województwo lubelskie. Powiat radzyński

Czepas Piotr

Łódź – Warszawa

2009

Architektura przemysłowa

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, IAE PAN

Księga fabryk Łodzi

Kusiński Jacek, Bonisławski Ryszard, Janik Maciej

Łódź

2010

Architektura przemysłowa

Archiwum Państwowe w Łodzi

Zabytki architektury przemysłowej w województwie katowickim

Wybraniec Piotr

Katowice

X

Architektura przemysłowa

X

Zabytkowa architektura municypalna i przemysłowa Raciborza

Gałecka – Paduchowa Alicja

Katowice

2004

Architektura przemysłowa

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach

Zagłębie staropolskie. Przewodnik po zabytkach hutnictwa

X

Katowice

1967

Architektura przemysłowa

Wydawnictwo Śląsk

Akcyjne banki handlowe w Królestwie Polskim i Cesarstwie Rosyjskim w latach 1906-1912

Rasiński Faustyn

Warszawa

1914

Bankowość

X

Bank Gospodarstwa Krajowego

Landau Zbigniew

Warszawa

1998

Bankowość

Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej

Bank Handlowy w Warszawie – Oddział w Częstochowie 1897 – 1997

Gąsiorowski Aleksander

Częstochowa

1997

Bankowość

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Bank Handlowy w Warszawie. Zarys dziejów 1870 – 1995

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy

Warszawa

1995

Bankowość

Wydawnictwo Banku Handlowego

Bank i jego czynności

Razowski Ludwik

Warszawa

1935

Bankowość

Nakładem autora

Bank i jego organizacja

Wiliński Feliks

Lwów – Warszawa

1922 (reprint z 1991 r.)

Bankowość

Książnica Polska, Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych

Bank Polska Kasa Opieki S.A. 1929 – 1979

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy

Warszawa

1983

Bankowość

Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej

Bank Polska Kasa Opieki S.A. 1929-1999

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy

Warszawa

2002

Bankowość

Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej

Bank Polski

Radziszewski Henryk

Warszawa

1910

Bankowość

Druk Władysława Łazarskiego

Bank Polski

Radziszewski Henryk

Poznań

1919

Bankowość

„Ostoja” Spółka Wydawnicza

Bank Polski 1828 – 1885

Praca zbiorowa

Warszawa

1988

Bankowość

Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej

Bank Polski 1828-1928. Dla upamiętnienia stuletniego jubileuszu otwarcia”;  (Reprint wydany z okazji obchodów rocznicy 180-lecia Bankowości Centralnej w Polsce –2009 r.);

X

Warszawa

1928

Bankowość

Druk Banku Polskiego

Bank Polski 1924-1939

Karpiński Zygmunt

Warszawa

1958

Bankowość

Polskie Wydawnictwa Gospodarcze

Bank Polski SA 1924-1951

Jezierski Andrzej, Leszczyńska Cecylia

Warszawa

1994

Bankowość

Narodowy Bank Polski

Bank Przemysłowców w Poznaniu. Pięćdziesięciolecie 1861-1911

Bank Przemysłowców w Poznaniu

Poznań

1911

Bankowość

Bank Przemysłowców w Poznaniu

Bank Związku Spółek Zarobkowych  w Poznaniu – Sprawozdanie roczne Banku za 1912 r.

Bank Związku Spółek Zarobkowych  w Poznaniu

Poznań

1913

Bankowość

Bank Związku Spółek Zarobkowych  w Poznaniu

Bank Związku Spółek Zarobkowych  w Poznaniu – Sprawozdanie roczne Banku za 1913 r.

Bank Związku Spółek Zarobkowych  w Poznaniu

Poznań

1914

Bankowość

Bank Związku Spółek Zarobkowych  w Poznaniu

Bank Związku Spółek Zarobkowych 1886 – 1910. Pamiętnik za pierwsze 25 lat istnienia

Tomaszewski Władysław

Poznań

1911

Bankowość

Bank Związku Spółek Zarobkowych  w Poznaniu

Bank Związku Spółek Zarobkowych. Pogląd na 50-cio letnią działalność

Seydlitz Włodzimierz Roman

Warszawa

1937

Bankowość

Zakł. Druk. F. Wyszyński i S-ka

Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej

Morawski Wojciech

Warszawa

1996

Bankowość

(praca habilitacyjna) Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Monografie i opracowania nr 407

Bankowość prywatna w Polsce w dobie przesilenia

Friediger Bernard

Kraków

1931

Bankowość

X

Bankowość w Polsce

Manteuffel Marian

Warszawa

1930

Bankowość

Nakł. Księgarni F. Hoesicka

Bankowość w Polsce

Nowak Henryk

Warszawa

1932

Bankowość

Dom Książki Polskiej

Bibljoteka dawnego Banku Polskiego 1828-1885: zarys historii i ogólna charakterystyka księgozbioru

Nowakowski Zygmunt

Warszawa

1936

Bankowość

Bibljoteki Uniwersyteckiej

Dziedzictwo Kronenbergów

Pod red. Senk Alekandra

X

2010

Bankowość

Bank Handlowy – Wydawnictwo MUZA

Dzieje pieniądza i bankowości regionu kujawsko – pomorskiego. Stan i perspektywy badań

Pod red. Garbaczewskiego Witolda i Kabacińskiego Ryszarda

Bydgoszcz

2006

Bankowość

Mennica Bydgoska

Historia i współczesność długoterminowego kredytu hipotecznego w Polsce

Pietrasik Adam

X

2001

Bankowość

Twigger

Historia rozwoju wielkich banków niemieckich

Riesser Jakub

Warszawa

1907

Bankowość

E. Wende & Sp.

Idea Banku Narodowego

Grodek Andrzej

Warszawa

1936

Bankowość

Nakładem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Instytucye Banknotowe. Ich historya, znaczenie i działalność

Peretz Adolf

Warszawa

1913

Bankowość

Druk „Gazety Handlowej”

Jak załatwiać sprawy w bankach?

 Reszczyński Stanisław, Rychter Bohdan

Warszawa

1932

Bankowość

 F. Hoesick Warszawa

Kronenbergowie i Bank Handlowy – Mecenasi Biblioteki

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Warszawa

2008

Bankowość

Dział Archiwum – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Kryzys bankowy w Polsce 1793 roku

Kornatowski Wiktor

Warszawa

1937

Bankowość

Drukarnia Samorządnego Instytutu Wydawniczego

Nasz Świat Nr 1 – Organ Zrzeszenia Pracowników Banku Polskiego

Komitet redakcyjny: Buczkowski, Milewska, Rogulski, Szporek, Uczniak, Warchoł Zbijewski

Warszawa

1929

Bankowość

Bank Polski

O instytucjach kredytu hipotecznego

Tęgoborski Ludwik

Warszawa

1857

Bankowość

X

O regulacyi waluty i gotówkowych wypłatach

Nieć Władysław

Kraków

1911

Bankowość

X

O stosunku Banku Spółek Zarobkowych do Polaków Amerykańskich

X

Poznań

1926

Bankowość

Bank Związku Spółek Zarobkowych  w Poznaniu

Organizacja i funkcjonowanie oddziałów Banku Polskiego. Studia i materiały do pracy oddziałowej.

X

Warszawa

1937

Bankowość

„Nasz Świat” – Organ Zrzeszenia Pracowników Banku Polskiego

Pieniądz i banki w Wielkopolsce. Studia nad dziejami pieniądza i bankowości w Polsce

Macyra Robert, Garbaczewski Witold

Poznań

2009

Bankowość

Wydawnictwo Muzeum Narodowe

Polityka kredytowa Banku Polskiego

Zweig Ferdynand

Kraków

1925

Bankowość

Wydawnictwo Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie

Polski bank emisyjny

Bobrzyński Jan

Warszawa

1922

Bankowość

Nakładem Księgarnia F. Hoesicka

Polski Bank Miejski

Olszewski Kazimierz

Warszawa

1917

Bankowość

X

Polskie banki ludowe na górnym Śląsku pod panowaniem niemieckim w latach 1895 – 1939

Zyga Stanisław

Warszawa

1967

Bankowość

Zakład Wydawniczy CRS

Rentowność banków

Wyrobisz Stanisław

Kraków

1933

Bankowość

Nakł. Polskiej Akademji Umiejętności

Reorganizacja bankowości w Polsce

Adamski Stanisław

Poznań

1926

Bankowość

Drukarnia Robotników Chrześcijańskich T.A.

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego  w życiu gospodarczym Polski współczesnej

Górecki Roman

Warszawa

1928

Bankowość

X

Rola kredytu w rozwoju gospodarki wielkopolski na przełomie XIX i XX wieku. Bank Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu 1885 – 1918

Sitarek Henryk

Warszawa – Poznań

1977

Bankowość

PWN

Słownik Banków Polskich

Morawski Wojciech

Warszawa

1991

Bankowość

(przedruk z „Gazety Bankowej”). Narodowy Bank Polski. Zakład Naukowo Badawczy Bankowości i Pieniądza (ZNBBiPNBP)

Słownik historyczny bankowości polskiej do roku 1939

Morawski Wojciech

Warszawa

1998

Bankowość

Wydawnictwo MUZA

Sprawozdanie finansowe – Polski Bank Komunalny za 1930 r.

Codzienna Gazeta Handlowa nr 222

Warszawa

1931

Bankowość

Codzienna Gazeta Handlowa nr 222

Statut Państwowego Szlacheckiego Banku Ziemskiego

Praca zbiorowa

Warszawa

1912

Bankowość

Wydawnictwo Państwowego Banku Rolnego

Statut Włościańskiego Banku Ziemskiego

Praca zbiorowa

Warszawa

1912

Bankowość

Wydawnictwo Państwowego Banku Rolnego

Struktura rozdziału kredytów bankowych w Polsce

Malinowski Władysław

Warszawa

1934

Bankowość

X

Studia na historią banków śląskich (do roku 1918)

Afeltowicz Tomasz

Wrocław

1963

Bankowość

Monografie Śląskie Ossolineum VI

Teoretyczne podstawy polityki banków centralnych

Libicki Janusz

Kraków

1931

Bankowość

Nakł. Polskiej Akademji Umiejętności

Uwagi w sprawie gospodarki kredytowej i dewizowej banku centralnego

X

Warszawa

1932

Bankowość

X

Wielkopolski system spółdzielczości kredytowej

pod red. Ochociński Stanisław

Warszawa-Poznań

1985

Bankowość

PWN

Wileński Prywatny Bank Handlowy. Monografia z okazji 50-letniego jubileuszu

Kuczewski Ludwik

Wilno

1924

Bankowość

Druk J. Zawadzkiego

Z dziejów łódzkich instytucji finansowo-kredytowych

 Pod red. Jaskulski Mirosław

Łódź

1985

Bankowość

Powszechna Kasa Oszczędności I Oddział w Łodzi, Muzeum Historii Miasta Łódź

Z tajemnic Polskiego Banku Handlowego Towarzystwa Akcyjnego w Poznaniu

Lietz Romuald

Poznań

1926

Bankowość

Nakładem autora

Zarys polityki bankowej

Karpiński Zygmunt

Warszawa

1924

Bankowość

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości

Morawski Wojciech

Warszawa

2002

Bankowość

Wydawnictwo TRIO

Zarys systemu polityki bankowej

Kolischer Karol

Lwów

1904

Bankowość

Nakładem Księgarni H. Altenberga

Zarys systemu polityki bankowej

Kolischer Karol

Lwów

1904

Bankowość

Nakładem Księgarni H. Altenberga

Złoto i banki biletowe

Młynarski Feliks

Warszawa

1928

Bankowość

X

Kariera jednego kupca

Warneńska Monika

Warszawa

1955

Biografia

Wydawnictwo Czytelnik

Adam Półtawski: typograf artysta

Sowiński Janusz

Wrocław

1988

Biografie

Ossolineum

Biedermannowie. Dzieje rodziny i fortuny 1730 – 1945

Kuźko Wanda

Łódź

2000

Biografie

Wydawnictwo Literatura

Bolesław Kotkowski i jego Zakłady Graficzne w Łodzi

Szukalak Marek

Łódź

1987

Biografie

Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki

Człowiek na wielu krzesłach. Jan Kanty Steczkowski 1862 – 1929

Żor Andrzej

X

2009

Biografie

Wydawnictwo Adam Marszałek

Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej

Kieniewicz Stefan

X

X

Biografie

X

Figle historii

Żor Andrzej

Toruń

2006

Biografie

Wydawnictwo Adam Marszałek

Generał Tomasz Pomian Hrabia Łubieński T. I i T. II

Łubieński Roger

Warszawa – Kraków

1899

Biografie

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Hielle i Dittrich – historia rodzin, fabryk i fortuny

Grzonkowski J.

Żyrardów

2007

Biografie

X

Hipolit Cegielski 1813 – 1868

Słowiński Lech

Warszawa

1983

Biografie

KAW

Hipolit Cegielski 1813 – 1868

Grot Zdzisław

Warszawa

1979

Biografie

PWN

Hipolit Cegielski 1813 – 1868

Rezler Marek

Poznań

2000

Biografie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

Hipolit Cegielski i jego dziedzictwo

Januszkiewicz Bolesław

Poznań

2006

Biografie

Wydawnictwo Kwartet

Ignacy Łukasiewicz twórca przemysłu naftowego w Polsce, wielki inicjator – wielki jałmużnik : w 75-tą rocznicę zapalenia pierwszej lampy naftowej

Tomanek Ludwik

Miejsce Piastowe

1928

Biografie

(Druk. Tow. Św. Michała Archanioła) Komitet Uczczenia Pamięci Ignacego Łukasiewicza

Ignacy Wyssogota Zakrzewski Prezydent Warszawy

Zachorski Andrzej

Warszawa

1979

Biografie

Wydawnictwo PIW

Jan Bloch (1836 – 1902): szkic do portretu króla polskich kolei

Kołodziejczyk Ryszard

Warszawa

1983

Biografie

PIW

John Baildon. Zarys biografii

Henryk Christoph

Katowice

1996

Biografie

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska

Kronenbergowie. Pamiątki rodzinne

pod red. Dubrowska Małgorzata

Warszawa

1998

Biografie

PKWiU

Ks. Piotr Wawrzyniak 1849 – 1910

Łuczak Czesław

Poznań

2000

Biografie

PSO

Leopold Kronenberg i rozwój kredytu w Królestwie Polskim

Doleżał Franciszek

Warszawa

1926

Biografie

X

Leopold Kronenberg. 1812 – 1878. Monografia zbiorowa.

pod red.  Doleżał Franciszek

Warszawa

1922

Biografie

Z przedmową Sz. Askenazego

Leopold Kronenberg. Dzieje fortuny

Żor Andrzej

Warszawa

2011

Biografie

Wydawnictwo PWN

Maciej Rataj

Hemmerling Zygmunt

Warszawa

1975

Biografie

Iskry

Maciej Rataj 1884-1940

Kołodziejczyk Arkadiusz

Warszawa

1991

Biografie

Wydawnictwo Sejmowe

Maciej Rataj we wspomnieniach współczesnych

Lato Stanisław

Warszawa

1984

Biografie

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

Mieczysław Epstein. Wydanie jubileuszowe

X

Warszawa

1902

Biografie

X

Piotr Steinkeller – dwie monografie

Radziszwski Henryk

Warszawa

1904

Biografie

Nakładem czcicieli pamięci Steinkellera

Piotr Steinkeller, kupiec i przemysłowiec 1799 – 1854

Kołodziejczyk Ryszard

Warszawa

1963

Biografie

PWN

Piotr Wawrzyniak 1849 – 1910

Rezler Marek

X

1985

Biografie

X

Raiffeisen – Stefczyk – Kampelik z przedmową Inż. Zygmunta Chmielewskiego

Doskocz Michał

Warszawa

1929

Biografie

Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych

Rody fabrykanckie T. 1

Skrzydło Leszek

Łódź

2003

Biografie

Oficyna Bibliofilów

Rody fabrykanckie T. 2

Skrzydło Leszek

Łódź

2000

Biografie

Oficyna Bibliofilów

Rody i rodziny.
Rody nie tylko fabrykanckie

Skrzydło Leszek

Łódź

2008

Biografie

Oficyna Bibliofilów

Sagi warszawskie

Budrewicz Olgierd

Warszawa

1975

Biografie

Wydawnictwo Czytelnik

Scheiblerowie. Historia rodu

Bartczak Mirosław

Łódź

1999

Biografie

Wydawnictwo Literatura

Sokrates Starynkiewicz

Słoniowa Anna

Warszawa

1991

Biografie

PWN

Stanisław Staszic. Filantrop, mąż stanu i uczony. Zarys biografii w setną rocznicę zgonu

Cieszkowski Stanisław

Warszawa

1925

Biografie

Bibljoteka Domu Polskiego

Stanisław Szczepanowski 1846 – 1900. Przemysłowiec. Polityk. Publicysta

Kuberski Leszek

Opole

1997

Biografie

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Stanisław Wysocki 1805 – 1868. Pionier polskiego kolejnictwa. Patron warszawskiej „Kolejówki”

X

Warszawa

1998

Biografie

Krajowa Oficyna Wydawnicza

Stanisław Wysocki projektant i budowniczy Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej

Karpiński A.

Warszawa

1995

Biografie

Muzeum Kolejnictwa W warszawie

Steinhagenowie. Historia ze smakiem

Steinhagen Maria Eliza

Warszawa

2005

Biografie

Świat Książki

Giełda jej istota, cel i ustrój

Kempner Stanisław Aleksander

Warszawa

1902

Giełdy

Nakładem i drukiem M. Arcta

Giełda pieniężna i towarowa

Szczepański Kazimierz

Kraków

1921

Giełdy

Nakładem Księgarni S.A. Krzyżanowskiego

Giełda. Przeszłość, organizacja obecna, obroty

Woyzbun Stefan

Warszawa

1928

Giełdy

Nakładem Bratniej Pomocy Studentów Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie

Giełdowe warunki dla umów w obrocie planowym

X

Warszawa

1949

Giełdy

Druk RSW „Prasa”

Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich

Dziuba Dariusz Tadeusz

Warszawa

2006

Giełdy

Difin Centrum Doradztwa i Informacji

Giełdy w gospodarce światowej

Pod red. Januszkiewicz Włodzimierz

Warszawa

1991

Giełdy

Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne

Kursa dolara, funta szterl., franka szwajcarskiego, franka francuskiego, marki niem. Korony austrjackiej, korony czeskiej w markach polskich za czas 1919-1923 zestawione na podstawie średnich kursów giełdy Warszawskiej, Krakowskiej i Lwowskiej

X

Kraków

1923

Giełdy

Kurier Wieczorny

Na rynku hossy i bessy. Giełdy towarowe w II Rzeczypospolitej

Macyra Roman

Poznań

2004

Giełdy

(seria: Historia nr 202) Wydawnictwo Naukowe UAM

O dawnych gildach i ich asekuracyjnym charakterze

Demetrykiewicz Mieczysław

Lwów

1901

Giełdy

Nakładem autora

O giełdzie i czynnościach giełdowych ze stanowiska prawa austryackiego

Piętak Leonard

Lwów

1877

Giełdy

X

O giełdzie londyńskiej

Barciński Antoni

Warszawa

1829

Giełdy

X

O giełdzie paryskiej, z wyszczególnieniem i opisaniem wszystkich spekulacji na papiery długów publicznych

Barciński Antoni

Warszawa

1836

Giełdy

Nakładem autora w drukarni Józefa Węckiego przy ul. Senatorskiej nro 464

O obrotach giełdowych

Okręta Rudolf

Warszawa

1867

Giełdy

Wydawnictwo „Gazety Handlowej”

O obrotach giełdowych T. I, II, III

Heilpern Ludwik

Warszawa

1879

Giełdy

Nakładem Wydawnictwa Pajewski

Od Łukasiewicza do Giełdy

Nater Ryszard, Nater Zygmunt

Warszawa

2005

Giełdy

Wydane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A

Papiery lokacyjne a giełda. Studyum ekonomiczne

Hofmokl – Ostrowski Zygmunt

Lwów

1897

Giełdy

Nakładem H. Altenberga, drukarnia im. Ossolińskich

Przewodnik giełdy czyli Opisanie wszelkich czynności giełdy w handlu papierów publicznych

Zubelewicz Floryan Aleksander

Warszawa

1833

Giełdy

W drukarni przy ul. Rymarskiej

Statuty Giełdy w Warszawie

Czerniawski Ryszard

Warszawa

1996

Giełdy

Wydawnictwo Scorpion

Stulecie giełdy warszawskiej (1817-1917)

Giełda Warszawska

Warszawa

1917

Giełdy

Wydawnictwo Komitetu Giełdowego Warszawskiego

Teoria i kombinacja interesów terminowych

Mozer

X

1889

Giełdy

X

Warunki handlowe (Zwyczaje giełdowe ogólnopolskie)

X

Bydgoszcz

1938

Giełdy

Związek Giełd Zbożowo-Towarowych w Polsce

Wspomnienia gracza giełdowego.  Z komentarzem historycznym Johna D. Markmana

 Lefevre Edwin, Markman Jon

Warszawa

2011

Giełdy

Wydawnictwo Linia

Zwyczaje giełdy berlińskiej

Blücht Maksymilian

Łódź

1904

Giełdy

Rychliński i Wagner

Aktualne sprawy walutowe

Jabłoński Stefan

Warszawa

1925

Handel i rachunkowość

Skład Główny Sp, Akc. Dom Książki Polskiej

Analiza bilansów i nauka o nich

Aseńko Józef

Warszawa

1934

Handel i rachunkowość

Polski Związek Zawodowy Buchalterów-Rzeczoznawców, Buchalterów-Bilansistów i ich Pomocników w Rzeczypospolitej Polskiej

Arytmetyka Handlowa – Część II

Lipa Aleksander, Gajęcki A.

Warszawa

1932

Handel i rachunkowość

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Arytmetyka handlowa – podręcznik z dziedziny nauk handlowych i ekonomicznych

Feldblum Michał

Warszawa

1923 (1913)

Handel i rachunkowość

Nakładem b. Wychowańców Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga

Arytmetyka handlowa dla drugiej klasy liceum kupieckiego

Lipa Aleksander

Lwów

1939

Handel i rachunkowość

X

Arytmetyka handlowa T. I i T. II

Lulek Tomasz

Kraków

1939

Handel i rachunkowość

Wydawnictwo Powściągliwość i Praca

Badania i szkice ekonomiczne

Kempner Stanisław Aleksander

Warszawa

1902

Handel i rachunkowość

X

Dykcyonarz ekonomii polityczney : z francuskiego dzieła na polski język przełożony i własnemi uwagami znacznie pomnożony przez Fryderyka Skarbka

Ganilh Charles

Warszawa

1828

Handel i rachunkowość

Nakładem Wydawcy, w Drukarni Kommissyi Rząd. R. i O. P.

Ekonomia przemysłowa kurs z roku 1837 i 38 wykładany w konserwatoryum sztuk i rzemiosł

Blanqui Adolphe Jérôme

Warszawa

1843

Handel i rachunkowość

Wyd. J. Dietrich

Encyklopedia Handlowa Orgelbranda T. I + II

X

Warszawa

1914

Handel i rachunkowość

Nakł. i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów

Encyklopedya handlowa

X

Warszawa

1891

Handel i rachunkowość

Druk E. Lubowskiego i s-ka,
Wydana staraniem i nakładem „Gazety Handlowej” przy współudziale „Gazety Losowań”

Fałszywe bilanse

Pod red. Dutlinger Edward

Warszawa

1912

Handel i rachunkowość

Nakł. Biblioteki Handlowej

Handel terminowy dewizami

Ugniewski Eugenjusz

Kraków

1933

Handel i rachunkowość

Nakł. Polskiej Akademji Umiejętności

Handel towarowy i pieniężny oraz jego organizacja

Tomanek Franciszek

Lwów – Warszawa

1926

Handel i rachunkowość

Książnica – Atlas Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze Tow. naucz. Szkół Średn. i Wyższ. – Sp. Akc

Kredyt krótkoterminowy dla handlu

Siebeneichen Alfred

Warszawa

1928

Handel i rachunkowość

Zakłady Drukarskie F. Wyszyński i S-ka

Kryzys waluty dewizowo – złotej

Młynarski Feliks

Warszawa

1932

Handel i rachunkowość

Nakł. Izby Przemysłowo- Handlowej

Kwestye pieniężne. Zabezpieczenie (asekuracya)

About Edmund

Berlin

1867

Handel i rachunkowość

X

Mała encyklopedia kupiecka zawierająca geografię i historię handlową, naukę o wekslach i papierach skarbowych […] oraz zasady pięknego pisania

Sriedhuber de Grubenthal L.

Warszawa

1948

Handel i rachunkowość

Nakładem S. H. Merzbacha

Nauka ekonomii, handlu i przemysłu dla poświęcających się tej nauce i trudniących się stosowaniu jej do spraw życia społecznego

Roscher Wilhelm

Warszawa

1889

Handel i rachunkowość

X

Nauka o handlu (Zasadnicze wiadomości o handlu i jego organizacji)

Kocot Stanisław

Warszawa

1934

Handel i rachunkowość

X

Nauka o handlu w zarysie

Kocot Stanisław

Warszawa

1930

Handel i rachunkowość

X

Nauka skarbowości. Wykład skarbowości państwowej i gminnej

Radziszewski Henryk

Warszawa

1917

Handel i rachunkowość

Wydawnictwo M. Artca w Warszawie

Normy zyskowności w przemyśle i handlu

Lubowicki Jerzy

Warszawa

1931

Handel i rachunkowość

IP-H

Ogólne rozważania nad naturalnymi prawami handlu

Cantillon Ryszard, Zawadzki Władysław

Warszawa

1938

Handel i rachunkowość

Nakładem Szkoły Głównej Handlowej

Organizacja małego i średniego przedsiębiorstwa przemysłowego

Porębski Eugeniusz

Warszawa

1932

Handel i rachunkowość

 Nakł. Instytutu Szerzenia Praktycznej Wiedzy Przemysłowe

Pieniądz i gospodarstwo pieniężne

Młynarski Feliks

Kraków

1947

Handel i rachunkowość

X

Podręczna encyklopedja handlowa

 Waschko Stanisław, Olszewicz Bolesław

Poznań

1931

Handel i rachunkowość

Nakładem Poznańskiej Spółki Wydawniczej

Podręcznik dla spółek oszczędności i pożyczek systemu F. W. Raiffeisena

Stefczyk Franciszek

Lwów

1914

Handel i rachunkowość

Wydział Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. Ks. Krakowskiem,

Podstawy osiągnięcia dochodowości w małych przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i pokrewnych

Geisler E. T.

Warszawa

1932

Handel i rachunkowość

Instytut Przemysłowo – Rzemieślniczy

Problem aktywizacji bilansu handlowego

Turski Marian

Warszawa

1928

Handel i rachunkowość

nakł. Tygodnika „Przemysł i Handel”

Rachunkowość przemysłowa

Czerwiński Konrad

Warszawa

1932/1933

Handel i rachunkowość

Nakł. Związku Księgowych w Polsce

Teoria i kombinacje interesów terminowych

Mozer James

Warszawa

1889

Handel i rachunkowość

Drukarnia i Litografiia Ch. Kaltera

Uproszczenie biurowości i usprawnienie kontroli w bankach i instytucjach kredytowych

Rajzman Izaak Majer

Kielce

1933

Handel i rachunkowość

Nakładem własnym autora

Ustrój pieniężny. Teoria

Brzeski Tadeusz

Warszawa

1928

Handel i rachunkowość

Nakładem Wyższej Szkoły Handlowej

Waloryzacja zobowiązań prywatno – prawnych  (wyd. II)

pod red. Stawski Józef

Warszawa

1930

Handel i rachunkowość

Księgarnia Hoesicka

Waluta hipoteczna

Wiszniewski Stanisław

Grudziądz

1925

Handel i rachunkowość

X

Współczesne zagadnienia gospodarcze

Petyniak – Sanecki Kazimierz

Lwów – Warszawa

1939

Handel i rachunkowość

X

Wykład popularny buhalterji pojedynczej i podwójnej

Chankowski Henryk

Warszawa

1904

Handel i rachunkowość

Nakł. Kursów buhalteryjnych

Z dziejów handlu

Selfridge Gordon

X

1939

Handel i rachunkowość

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Zagadnienie rentowności przedsiębiorstw

Bernadzikiewicz Tadeusz

Warszawa

1935

Handel i rachunkowość

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Zarys ekonomii społecznej

Kempner Stanisław Aleksander

Warszawa

1906

Handel i rachunkowość

X

Zarys nauki o handlu

Kirstyn Tadeusz

Lwów

1909

Handel i rachunkowość

X

Zarys nauki o handlu

Walosiński  Wacław

Piotrków

1926

Handel i rachunkowość

Nakł. Autora

Zasady i formy finansowania wywozu

Drybiński Maciej I.

Warszawa

1935

Handel i rachunkowość

Nakł. miesięcznika BANK

Zasady nauki o handlu

Findeisen C. F.

Warszawa

1913 (1906)

Handel i rachunkowość

nakł. b. Wychowańców Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga

Zbiór zadań z arytmetyki handlowej na klasę II gimnazjów kupieckich

Lipa Aleksander

Warszawa

1938

Handel i rachunkowość

X

Zwięzły podręcznik wiadomości bankowych i giełdowych

Drzewicki Stanisław Bolesław

X

1919

Handel i rachunkowość

X

Aby wpadło w oko… O reklamie handlowej w Królestwie Polskim

Janiak-Jasińska Agnieszka

Warszawa

1998

Historia gospodarcza

DiG

Administracja przemysłowa i ogólna

Fayol Henryk

Poznań

1947

Historia gospodarcza

X

Bank Handlowy w Warszawie SA. Historia i rozwój 1870-1970

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy

Warszawa

1970

Historia gospodarcza

X

Bibliografia historii gospodarczej II RP

praca zbiorowa

Warszawa

1996

Historia gospodarcza

X

Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski Odrodzonej

 pod red. Zalewski Stefan

Poznań

1929

Historia gospodarcza

Skład Główny w Ksieęgarni Gebethner i Wolff

Bilans gospodarczy trzech lat niepodległości

Rose Edward

Warszawa

1922

Historia gospodarcza

Skład Główny w Ksieęgarni Gebethner i Wolff

Bilans handlowy Królestwa Polskiego

Opracowany przez Wydział Statystyczny Towarzystwa Przemysłowców pod kierunkiem Henryka Tennenbauma

Warszawa

1916

Historia gospodarcza

Wydział Statystyczny Towarzystwa Przemysłowców

Bilans Królestwa Polskiego w finansach Państwa Rosyjskiego

Grabski Władysław

Warszawa

1909

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Towarzystwa Popierania Pracy Społecznej

Bliżej centrum czy na peryferiach? polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku

Jasiński Leszek Jerzy

Warszawa

2011

Historia gospodarcza

TRIO

Braki krajowej produkcyi w Galicyi

Górski Antoni

Kraków

1916

Historia gospodarcza

Centralne Biuro Wydawn. N. K. N.

Centralny Okręg Przemysłowy w gospodarce i obronności II Rzeczypospolitej

Klusek Jerzy

Warszawa

1992

Historia gospodarcza

X

Ceny w Warszawie w latach 1816 – 1914

Siegel Stanisław

Poznań

1949

Historia gospodarcza

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Cztery lata przed wojną. Z dziejów gospodarki polskiej 1936-1939

Jabłonowski Marek

Olsztyn

1996

Historia gospodarcza

OBN im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Długi państwowe Polski

Klarner Czesław

Warszawa

1939

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Izby Przemysłowo – Handlowej

Dolar i złoty

Krzyżanowski Adam

Kraków

1935

Historia gospodarcza

X

Domy towarowe: przedsiębiorstwa wielosklepowe, domy wysyłkowe

Ehrlich Piotr Emil

Lwów

1938

Historia gospodarcza

Państwowe Wydawnictwa Książek Szkolnych, seria Ludzie i Praca

Dorobek gospodarczy odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939)

Zaleski Wojciech

Londyn

1975

Historia gospodarcza

Biblioteka Polska

Drogi rozwoju gospodarczego Polski 1926-1931

Lewandowski Władysław

X

X

Historia gospodarcza

X

Druga inflacja polska. Przyczyny-przebieg-środki zaradcze

Taylor Edward

Poznań -Warszawa

1926

Historia gospodarcza

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Druga Rzeczpospolita. Gospodarka, społeczeństwo, miejsce w świecie

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy

Warszawa

1977

Historia gospodarcza

X

Dwa wieki przemysłu w Polsce

Jezierski Andrzej, Zawadzki Stanisław Maciej

Warszawa

1967

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Wiedza Powszechna

Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności

X

Warszawa

2009

Historia gospodarcza

X

Dysproporcje

Kwiatkowski Eugeniusz

Warszawa

1989

Historia gospodarcza

X

Dzieje burżuazji w Polsce. Studia i materiały T. I/II

pod red. Kołodziejczyk Ryszard

Warszawa

1980

Historia gospodarcza

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939

Landau Zbigniew, Zientara Benedykt, Mączak Antoni, Ihnatowicz Ireneusz

X

1973

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Wiedza Powszechna

Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej

pod red. Kempner Stanisław Aleksander

Warszawa

1920

Historia gospodarcza

Nakładem Banku Handlowego

Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej

Dzieło zbiorowe pod kierunkiem St. A. Kempnera

Warszawa

1920

Historia gospodarcza

Staraniem i nakładem Banku Handlowego w Warszawie ku upamiętnieniu 50-lecia działalności tego banku

Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej w zarysie T. 1 i T. 2

pod red. Kempner Stanisław Aleksander , Bernstein Mieczysław

Warszawa

1920/1922

Historia gospodarcza

Druk K. Kowalewski

Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815 – 1918)

Łuczak Czesław

Poznań

2001

Historia gospodarcza

X

Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich

Schiper Ignacy

Warszawa

1937

Historia gospodarcza

Nakładem Centrali Związku Kupców

Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich (reprint)

Schiper Ignacy

Kraków

1990

Historia gospodarcza

Krajowa Agencja Wydawnicza

Dzieje Pabianic

pod red. Missalowa Gryzelda

Łódź

1968

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Łódzkie

Dzieje Pałacu Kronenberga

Jaroszewski Tadeusz

Warszawa

1972

Historia gospodarcza

PWN w serii Zabytki Warszawy

Dzieje rozwoju klasy robotniczej fabrycznej w Królestwie Polskim

X

Piotrogród

1918

Historia gospodarcza

X

Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej

Pod red. A. Garlicki, Z. Landau, W. Roszkowski, P. Stawecki, J. Tomaszewski

Warszawa

1999

Historia gospodarcza

Wiedza Powszechna

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 T. I + T. II

Praca zbiorowa

Warszawa

1981

Historia gospodarcza

Wiedza Powszechna

Finanse Królestwa Polskiego

Bloch Jan Gotlib

Warszawa

X

Historia gospodarcza

X

Finanse Polski w latach 1924 i 1925

Zdziechowski Jerzy

Warszawa

1925

Historia gospodarcza

Instytut wydawniczy „Bibljoteka polska”

Finanse Rosji

Bloch Jan Gotlib

Warszawa

1882

Historia gospodarcza

X

Fortuna kołem się toczy

Garncarska Bronisława

Łódź

1963

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Łódzkie

Geografia gospodarcza Polski

Srokowski Stanisław

Warszawa

1931

Historia gospodarcza

Instytut Społeczny

Głos w kwestii kanalizacji miasta Warszawy i łączenie nieruchomości z kanałami

Bloch Jan Gotlib

Warszawa

1889

Historia gospodarcza

X

Gospodarczy dorobek Polski w latach 1918 – 1938

Górecki Roman

X

1946

Historia gospodarcza

Nakł. Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu

Gospodarka II Rzeczypospolitej

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy

Warszawa

1991

Historia gospodarcza

Wydawnictwo KAW, Seria: Dzieje Narodu Polskiego

Gospodarka II Rzeczypospolitej. Materiały pomocnicze dla nauczycieli

Drozdowski Marian Marek

Warszawa

1982

Historia gospodarcza

X

Gospodarka narodowa

Doboszyński Adam

Warszawa

1936

Historia gospodarcza

Skład Główny w Adm. Myśli Nar.

Gospodarka niemiecka w Polsce 1939 – 1944

Jastrzębowski Wacław

Warszawa

1946

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Czytelnik

Gospodarka Polski Międzywojennej I

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy

Warszawa

1967

Historia gospodarcza

Książka i Wiedza

Gospodarka Polski Międzywojennej II

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy

Warszawa

1971

Historia gospodarcza

Książka i Wiedza

Gospodarka Polski Międzywojennej III

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy

Warszawa

1982

Historia gospodarcza

Książka i Wiedza

Gospodarka Polski Międzywojennej IV

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy

X

1989

Historia gospodarcza

Książka i Wiedza

Gospodarka światowa w liczbach 1937 – 1947

Puchalski Tadeusz

Poznań

1949

Historia gospodarcza

Księgarnia Akademicka w Poznaniu

Handel i przemysł w wieku XIX

Kempner Stanisław Aleksander

X

X

Historia gospodarcza

X

Handel  zagraniczny  Królestwa  Polskiego  w  latach  1815 – 1915

Jezierski Andrzej

Warszawa

1967

Historia gospodarcza

PWN

Historia elektryfikacji Polskiego Zagłębia Węglowego w latach 1918 – 1945

Przybyłowski Władysław

Kraków

1980

Historia gospodarcza

Wydawnictwo AGH

Historia gospodarcza Polski (do 1864 r.)

Rutkowski Jan

Warszawa

1953

Historia gospodarcza

KiW

Historia gospodarcza Polski w dobie popowstaniowej 1864-1918

Kula Witold

Warszawa

1947

Historia gospodarcza

Spółdzielnia wydawnicza „Wiedza”

Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy

Warszawa

1978

Historia gospodarcza

X

Historia gospodarcza Polski. Czasy porozbiorowe

Rutkowski Jan

Poznań

1950

Historia gospodarcza

Księgarnia Akademicka w Poznaniu

Historia kultury materialnej Polski T. V

pod red.  Koweckiej Elżbiety

Wrocław

1978

Historia gospodarcza

Polska Akademia Nauk –  Instytut Historii Kultury Materialnej
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Historia, zacofanie, rozwój

Kula Witold

Warszawa

1983

Historia gospodarcza

Wydawnictwo „Czytelnik”

Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku

 pod red.  Kołodziejczyk Ryszard

Warszawa

1993

Historia gospodarcza

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Interesy gospodarcze Królestwa Polskiego a Rosja

Sokołowska Zofia

Warszawa

1916

Historia gospodarcza

Druk. Naukowa

Jak pracują Ministerstwa Przemysłu i Handlu u nas i zagranicą

Zagleniczny Jan

Warszawa

1929

Historia gospodarcza

Nakł. Instytutu Wydawniczego „Bibljoteka Polska”

Kapitał i ziemia

Kuszell Władysław

Warszawa – Lwów

1906

Historia gospodarcza

X

Kapitał i zysk z kapitału

Bohm-Bawerk Eugeniusz

Warszawa/ Lublin/ Kraków/ Łódź/ Poznań/ Wilno/ Zakopane

1925

Historia gospodarcza

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Kapitał wędrowny w gospodarce światowej

Gliwic Hipolit

Warszawa

1938

Historia gospodarcza

X

Kapitał: rozbiór podstawowych zjawisk i pojęć gospodarczych

Majewski Erazm

Warszawa

1919

Historia gospodarcza

Księgarnia E. Wende i Sp.

Kapitały obce w Polsce 1918-1939

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy

Warszawa

1964

Historia gospodarcza

Książka i Wiedza

Kapitały obce w przemyśle polskim

Pietkiewicz Zenon

Warszawa

1904

Historia gospodarcza

Wydawnictwo M. Artca w Warszawie

Kilka listów o naszym przemyśle fabrycznym

Babel Bronisław

Bydgoszcz

1877

Historia gospodarcza

Księgarnia Braci Jeleniów

Kilka uwag o przyczynach obecnego braku pieniędzy w obiegu i środkach zaradczych

Trębicki Stanisław

Warszawa

1929

Historia gospodarcza

X

Kredyt melioracyjny i stan rolnictwa w Cesarstwie, w Królestwie Polskiem oraz w państwach zagranicznych

Bloch Jan Gotlib

Warszawa

1892

Historia gospodarcza

X

Królestwo Polskie w początkach imperializmu 1900 – 1905

Pietrzak – Pawłowska Irena

Warszawa

1955

Historia gospodarcza

PWN

Kryzys i reforma walutowa

Młynarski Feliks

Lwów

1925

Historia gospodarcza

Książnica Atlas

Księgowanie kapitałów własnych

Żabiński Albin

Kraków

1939

Historia gospodarcza

Nakład własny autora

Lokalizacja przemysłu

 Krzyżanowski Witold

Kraków

1927

Historia gospodarcza

Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności
Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Materiały do dziejów uprzemysłowienia KP. Raporty Prezesów Komisji Województwa Kaliskiego z lat 1823-1832

Badziak Kazimierz, Woźniak Krzysztof

Łódź

1988

Historia gospodarcza

X

Memorjał w sprawie działalności przedsiębiorstw państwowych

z przedmową Krzyżanowski Adam

Kraków

1936

Historia gospodarcza

Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie

Między gospodarką a polityką. Księga jubileuszowa Pana Profesora Zbigniewa Landaua

pod red. Morawski Wojciech

Warszawa

2001

Historia gospodarcza

Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej

Nacjonalizacja przemysłu w Polsce

Gołębiowski Janusz

Warszawa

1965

Historia gospodarcza

Książka i Wiedza

Narodziny żeglugi

Rummel Julian

Gdańsk

1980

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Morskie

Nasi ministrowie skarbu i błędy ich polityki w oświetleniu danych urzędowych (1918-1925 r.)

Zieliński Wacław E.

Warszawa

1925

Historia gospodarcza

Gebethner i Wolff

Nauka o pieniądzu i kredycie

Krzyżanowski Adam

Warszawa

1922

Historia gospodarcza

Nakł. Księgarni J. Czerneckiego

Nieco optymizmu

Gliwic Hipolit

Warszawa

1930

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Izby Przemysłowo – Handlowej

Niezwykłe dzieje przemysłu polskiego

Bocheński Aleksander

Warszawa

1985

Historia gospodarcza

KAW

O domach zleceń rolników

Falkenhagen – Zaleski Piotr

Warszawa

1861

Historia gospodarcza

X

O kredycie i bankach emisyjnych z zastosowaniem potrzeb kraju naszego

Korzybski Zdzisław

Warszawa

1862

Historia gospodarcza

X

O kredycie i obiegu oraz Uwagi nad obecnym stanem finansów angielskich

Cieszkowski August

Poznań

1911

Historia gospodarcza

J. Leitgeber

O oszczędności, kasach i stowarzyszeniach oszczędnościowych i pożyczkowo-oszczędnościowych

Kirszrot – Prawnicki J.

Warszawa

1898

Historia gospodarcza

X

O programie gospodarczym Polski

Grabiański Henryk

Warszawa

1927

Historia gospodarcza

Nakł. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

O programie gospodarczym Polski oraz o warunkach rozwoju poszczególnych gałęzi wytwórczości

Battaglia Roger

Warszawa

1927

Historia gospodarcza

X

O rachunkowości kupieckiej

Barański A.

Warszawa

1833

Historia gospodarcza

X

O upadku przemysłu y miast w Polszcze

Surowiecki Wawrzyniec

Warszawa

1810

Historia gospodarcza

W Drukarni Xięży Pïarów

O zakładach przemysłowych gub. Moskiewskiej

Somojłow L.

X

1848

Historia gospodarcza

W tłumaczeniu Feliksa Miaskowskiego

O znaczeniu Pożyczki Narodowej

X

Warszawa

1933

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Obywatelskiego Komitetu Pożyczki Narodowej

Od kartelu do koncernu

Peretz Adolf

Warszawa

1929

Historia gospodarcza

Nakł. Tygodnika „Przemysł i Handel”

Od marki do złotego. Historia finansów II Rzeczypospolitej

Morawski Wojciech

X

2008

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Naukowe PWN

Opis statystyczny Guberni Lubelskiej

Wierciński Henryk

Warszawa

1901

Historia gospodarcza

Druk P. Laskauera i W. Babickiego

Organizacja miejskiego kredytu komunalnego

Sienkiewicz Konstanty

Warszawa

1916

Historia gospodarcza

Druk Synów St. Niemiry

Państwo a kartele, koncerny i trust

Battaglia Roger

Warszawa

1928

Historia gospodarcza

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Państwo interesu

Carnegie Andrzej

Warszawa

1904

Historia gospodarcza

Biblioteka Tygodnika Ilustrowanego Nr. 5 – Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Pieniądz

Morawski Zdzisław

Warszawa

1947

Historia gospodarcza

X

Pieniądz

Krzyżanowski Adam

Kraków

1911

Historia gospodarcza

X

Pieniądz i problem jego wartości

Adamczewski Tadeusz

Poznań

1921

Historia gospodarcza

Skład główny Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha

Pieniężna polityka państwowa. Pojęcie banku, pieniężny rynek, waluta, banki, giełda, skutki wojny światowej, wnioski powojenne

Mars Jan

Lwów

1918

Historia gospodarcza

X

Pięć lat na froncie gospodarczym: 13.V.1926 – 1931 T. 1

pod red. Starzyński Stefan

Warszawa

1931

Historia gospodarcza

Wydawnictwo „Drogi”

Pięć lat na froncie gospodarczym: 13.V.1926 – 1931 T. 2

pod red. Jastrzębski Wincenty

Warszawa

1931

Historia gospodarcza

Wydawnictwo „Drogi”

Plan Centralnego Okręgu Przemysłowego

Kosieradzki Władysław

Warszawa

1937

Historia gospodarcza

X

Plan stabilizacyjny 1927 – 1930. Geneza, założenia, wyniki

Landau Zbigniew

Warszawa

1963

Historia gospodarcza

Książka i Wiedza

Płody kopalne Polski

Siemiradzki Józef

Lwów

1922

Historia gospodarcza

Wydawnictwo H. Altenberga we Lwowie

Początki cywilizacji przemysłowej na ziemiach polskich

Łukasiewicz Juliusz

Warszawa

1988

Historia gospodarcza

X

Początki kapitału monopolistycznego w przemyśle hutniczo – metalowym Królestwa Polskiego (1882 – 1900)

Pustoła Zbigniew

Warszawa

1968

Historia gospodarcza

PWN

Podstawy surowcowe uprzemysłowienia Wielkopolski

Barciński Florian

Poznań/Warszawa

1938

Historia gospodarcza

Dr Jan Kuznar/ Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Polityka ekonomiczna

Milewski Józef, Czerkawski Władysław

Kraków

1905

Historia gospodarcza

X

Polityka gospodarcza Lubeckiego (1821- 1830)

Ajzen Mieczysław

Warszawa

1932

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Kernbaum/ Towarzystwo Naukowe Warszawskie w serii Rozprawy Naukowe Tow. Naukowego Warszawskiego T. 10, Z. 2

Polityka Gospodarcza Rządu Polskiego 1936-1939

Drozdowski Marian Marek

Warszawa

1936

Historia gospodarcza

PWN

Polityka gospodarcza. Zagadnienia administracji

X

Warszawa

1928

Historia gospodarcza

Ministerstwa Przemysłu i Handlu

Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym

Smolka Stanisław

Warszawa

1983

Historia gospodarcza

PIW

Polityka surowcowa II Rzeczypospolitej w latach 1935 – 1939

Zamęcki Łukasz

Warszawa

2010

Historia gospodarcza

Oficyna Wydawnicza ASPRA  – JR

Polska koniunktura gospodarcza w świetle teorii przesileń i przewidywań

Krzyżanowski Adam

Kraków

1929

Historia gospodarcza

X

Polska na przełomie życia gospodarczego 1764-1830

Gąsiorowska Natalia

Warszawa

1947

Historia gospodarcza

Nakładem S-ki Akc.
Polska Składnica Pomocy Szkolnych

Polska na tle gospodarki światowej

Szawleski Mieczysław

Warszawa

1928

Historia gospodarcza

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Polska w Europie i świecie 1918-1939

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy

Warszawa

1984

Historia gospodarcza

WP

Polska w rozwoju dziejowym.

Arnold Ryszard, Kołodziejczyk Stanisław, Kostrowicka Irena, Żychowski Marian

Warszawa

1966

Historia gospodarcza

PZWS

Polski dług państwowy

Kirkor Stanisław

X

X

Historia gospodarcza

X

Polski Przemysł Elektrotechniczny. Przewodnik

Januszewski Piotr, Barthel Władysław

Warszawa

1933

Historia gospodarcza

X

Potęga przemysłu, rolnictwa i handlu
w Królestwie Polskim. Wydanie jubileuszowe dla upamiętnienia setnej rocznicy urodzin wybitnego
ekonomisty ś.p. Leona Kronenberga

X

Warszawa

1913

Historia gospodarcza

X

Potrzeba uprzemysłowienia kraju i ogólne warunki rozwoju przemysłu na ziemiach polskich

X

Warszawa

1916

Historia gospodarcza

X

Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych

Kuliszer Józef

Warszawa

1961

Historia gospodarcza

Książka i Wiedza

Pragmatyczny rys historyi kredytu publicznego w szczególnem przystosowaniu do Królestwa Polskiego

Lange Wojciech

Warszawa

1824

Historia gospodarcza

W drukarni Łątkiewicza

Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej

Praca zbiorowa

Warszawa

1989

Historia gospodarcza

Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne

Problemy i metody historii gospodarczej

Kula Witold

Warszawa

1963

Historia gospodarcza

PWN

Problemy i wytyczne w dziedzinie przemysłu, handlu i żeglugi

Roman Antoni

Warszawa

1937

Historia gospodarcza

Nakł. Tygodnika „Polska Gospodarcza”

Problemy rozwoju gospodarczego ziem polskich w XIX i XX wieku

Jezierski Andrzej

Warszawa

1984

Historia gospodarcza

Książka i Wiedza

Protokoły posiedzeń Komisji Kruszcowej 1782-1787

X

Kraków – Kielce

1987

Historia gospodarcza

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Przedsiębiorczość prywatna w polskiej żegludze morskiej

Wachowiak Stanisław

Warszawa

1938

Historia gospodarcza

X

Przegląd życia gospodarczego Polski w okresie od połowy maja do września 1926 roku

X

Warszawa

1926

Historia gospodarcza

Gabinet Prezesa Rady Ministrów

Przemówienie w Komisji Budżetowej Sejmu w dniu 6 XII 1926

Kwiatkowski Eugeniusz

X

X

Historia gospodarcza

X

Przemysł fabryczny Królestwa Polskiego

Bloch Jan Gotlib

Warszawa

X

Historia gospodarcza

X

Przemysł i handel w pierwszym dziesięcioleciu niepodległości Polski

Klarner Czesław

Warszawa

1929

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Izby Przemysłowo – Handlowej

Przemysł Królestwa Polskiego w latach 1870-1914 – problemy struktury i koncentracji

Puś Wiesław

Łódź

1984

Historia gospodarcza

Uniwersytet Łódzki

Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny światowej

Matusak Piotr

Warszawa – Siedlce

2009

Historia gospodarcza

X

Przemysł Polski w XVI wieku

Baranowski Ignacy Tadeusz

Warszawa

1919

Historia gospodarcza

M. Arcta

Przemysł prywatny

Szyszkowski Mikołaj

Warszawa

1959

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Przemysłu
Lekkiego i Spożywczego

Przemysł w Polsce

Tatarczuch Stanisław

Lwów

1938

Historia gospodarcza

Księg. St. Malinowskiego
Biblioteczka licealna

Przewrót techniczny w przemyśle Królestwa Polskiego 1852 – 1886

Łukasiewicz Juliusz

Warszawa

1963

Historia gospodarcza

PWN

Przyczyny i skutki obecnego upadku Żyrardowa

X

Warszawa

1927

Historia gospodarcza

Druk „Robotnika”

Przyszła wojna pod względem technicznym, politycznym i ekonomicznym – Wnioski ogólne

Bloch Jan Gotlib

Warszawa – Kraków

1899

Historia gospodarcza

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Przyszła wojna pod względem technicznym, politycznym i ekonomicznym T. 1 – 5

Bloch Jan Gotlib

Warszawa – Kraków

1900

Historia gospodarcza

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Reforma ustroju pieniężnego

Młynarski Feliks

Warszawa

1921

Historia gospodarcza

X

Reklama. Cele – środki – rodzaje

Zakrzewski Stanisław Zenon

Warszawa

1942

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Polskie

Rozwój ekonomiczny Królestwa Polskiego w ostatnim trzydziestoleciu (1870 – 1900 r.)

Koszutski Stanisław

Warszawa

1905

Historia gospodarcza

Księgarnia Naukowa

Rozwój gospodarczy miast w byłym zaborze rosyjskim

Majcherkiewicz Alina

Kraków

1952

Historia gospodarcza

X

Rozwój gospodarczy Polski. Od rozbiorów do niepodległości

Kempner Stanisław Aleksander

Warszawa

1924

Historia gospodarcza

X

Rozwój gospodarczy ziem polskich

Rusiński Władysław

Warszawa

1963

Historia gospodarcza

Książka i Wiedza

Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim 1870-1914

Puś Wiesław

Łódź

1997

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rozwój przemysłu w majątkach Schaffgotschów w latach 1750-1850

Kwaśny Zbigniew

Wrocław

1965

Historia gospodarcza

X

Rzecz najważniejsza Polska. Wybór myśli politycznych i społecznych

Kwiatkowski Eugeniusz

Kraków

1988

Historia gospodarcza

X

Rzeczywistość gospodarcza Polski i zamierzenia ku poprawie

X

Warszawa

1938

Historia gospodarcza

Nakład Muzeum Techniki i Przemysłu

Sanacja polskiego pieniądza bez pomocy zagranicy

Hausner Bernard

Warszawa

1926

Historia gospodarcza

X

Skomercjalizowana racja stanu. Groteska polityczno-gospodarcza na tle stosunków polskich

Tennenbaum Henryk

Warszawa

1927

Historia gospodarcza

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Społeczno gospodarcze położenie w okupacji

X

Warszawa

1917

Historia gospodarcza

Drukowane jako rękopis

Sprawa Gabriela Czechowicza przed Trybunałem Stanu

Landau Zbigniew, Skrzeszowska Bronisława

Warszawa

1961

Historia gospodarcza

PWN

Sprawa włościańska w powstaniu listopadowym

Meloch Maksymilian

Warszawa

1953

Historia gospodarcza

PIW

Stabilizacja waluty w Polsce 1924 – 1925

Tomaszewski Jerzy

Warszawa

1961

Historia gospodarcza

Książka i Wiedza

Statystyka porównawcza Królestwa Polskiego. Ludność i stosunki ekonomiczne

Załęski Witold

Warszawa

1876

Historia gospodarcza

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Stosunki gospodarcze Polski ze Szwecją w latach 1919-1939

Szymański Jan

Gdańsk

1978

Historia gospodarcza

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Struktura wewnętrznego handlu towarowego w Polsce

Chodorowski Jan

Warszawa

1938

Historia gospodarcza

X

Studia nad rozwojem kapitalizmu w Polsce

 Grodek Andrzej, Ciepielewski Jerzy,  Kostrowicka Irena, Landau Zbigniew,  Tomaszewski Jerzy

Warszawa

1963

Historia gospodarcza

PWN

System ekonomji politycznej

Rybarski Roman

Warszawa

1924

Historia gospodarcza

X

Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku

Kula Witold

Warszawa

1956

Historia gospodarcza

PWN

Technika i przemysł w dawnej Polsce

Burdecki Feliks

Lwów

1938

Historia gospodarcza

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

Trudna niepodległość. Rozważania o gospodarce Polski 1918 – 1939

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy

Warszawa

1968

Historia gospodarcza

Książka i Wiedza

Udział państwa w spółkach handlowych

Bernadzikiewicz Tadeusz

Warszawa

1938

Historia gospodarcza

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku. Studia i materiały

Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Historycznych

Wrocław

1970

Historia gospodarcza

Zakł. Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawn. Polskiej Akad. Nauk

Ustroje pieniężne w Polsce od roku 1917

Karpiński Zygmunt

X

1968

Historia gospodarcza

PWN

Uwagi o kryzysie

Tennenbaum Henryk

Warszawa

1931

Historia gospodarcza

X

Uwagi o położeniu finansowem Polski

Adamczewski Tadeusz

Poznań

1923

Historia gospodarcza

Skład główny Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha

Uwagi w sprawie przyszłości przemysłu krajowego

Leppert Władysław

Warszawa

1907

Historia gospodarcza

Skład w księgarni E. Wende i S-ka

Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku

Ihnatowicz Ireneusz

Warszawa

1971

Historia gospodarcza

PWN

Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku

Ihnatowicz Ireneusz, Biernat Andrzej

Warszawa

2003

Historia gospodarcza

PWN

W naszych sprawach. Szkice w kwestyach ekonomiczno – społecznych T. I i II

Grabski Władysław, Waliszewski Juliusz, Bukowiecki Stanisław, Korsak Zdzisław,  Bouffal Bronisław, Kłobuchowski Stanisław, Radziszewski Henryk

Warszawa

1899

Historia gospodarcza

Nakładem Henryka Radziszewskiego, Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

W nurcie polskiego etatyzmu. Stefan Starzyński i Pierwsza Brygada Gospodarcza 1926-1932

Janus Piotr

Kraków

2009

Historia gospodarcza

X

W przededniu nowych zadań. Zbiór studiów o polskich zagadnieniach gospodarczych

X

Poznań

1918

Historia gospodarcza

„Ostoja” Spółka Wydawnicza

W sprawie zadłużenia mniejszej własności

Starzewski Tadeusz

Kraków

1901

Historia gospodarcza

Osobne odbicie z „Przeglądu Polskiego”

Wartość kapitał i dochód

Rybarski Roman

Warszawa

1922

Historia gospodarcza

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie/
Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Warunki ogólne rozwoju dróg wodnych w Polsce

Tillinger Tadeusz

Warszawa

1927

Historia gospodarcza

Drukarnia Techniczn

Warunkowe dopuszczenie bez cła towarów dla przerobu w Niemczech

Sokołowska Zofia

Warszawa

1917

Historia gospodarcza

X

Wewnętrzne czynniki rozwoju Polski

Szpotański Tadeusz

Warszawa

1925

Historia gospodarcza

X

Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego

Bocheński Aleksander

Warszawa

1969

Historia gospodarcza

X

Wiadomości o dawnych fabrykach w Polsce

Kołaczkowski Julian

Kraków

1888

Historia gospodarcza

X

Wiadomości o stanie handlu i przemysłu w Polszcze w wiekach dawniejszych

Giżycki Franciszek Ksawery

Stanisławów

1846

Historia gospodarcza

Wyd. Piller

Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce

Kołaczkowski Julian

Warszawa

1983

Historia gospodarcza

X

Wielki przemysł Królestwa Polskiego przed wojną. Przyczynki do tzw. „Teorji rynków wschodnich”

Rose Edeward

Poznań

1918

Historia gospodarcza

Nakład autora

Wielki przewrót. Opowieść o rewolucji przemysłowej

Piesowicz Kazimierz

Warszawa

1962

Historia gospodarcza

Wiedza Powszechna

Wisła w dziejach Polski

Gierszewski Stanisław

Gdańsk

1982

Historia gospodarcza

X

Wskazania dotyczące poprawy współczesnej sytuacji gospodarczej: cykl powszechnych wykładów wygłoszonych od 8 października do 5 grudnia 1931 roku

X

Kraków

1932

Historia gospodarcza

Wyższe Studium Handlowe

Współczesna encyklopedia życia politycznego z uwzględnieniem życia gospodarczego

Peretiatkowicz Antoni

Poznań

1931

Historia gospodarcza

X

Wykłady o bilansach

Morozewicz Aleksander

Warszawa

1923

Historia gospodarcza

X

Wykresy charakteryzujące rozwój życia gospodarczego Polski w latach 1924-1927 włącznie

Bartel Kazimierz

Warszawa

1928

Historia gospodarcza

Nakładem Prezydjum Rady Ministrów

Wystawy wytwórczości Królestwa Polskiego

Drexlerowa Anna

Warszawa

1999

Historia gospodarcza

Oficyna Naukowa

Z dziejów handlu drogeryjnego

Hunter Zdzisław

X

1972

Historia gospodarcza

Biuro Wydawnicze „Chemia”

Z dziejów kapitalizmu w Polsce

Grosfeld Leon

Warszawa

1950

Historia gospodarcza

Wydawnictwo Książka

Z dziejów przemysłu w Królestwie Polskim 1815 – 1918

Gąsiorowska – Grabowska Natalia

Warszawa

1965

Historia gospodarcza

PWN

Zagadnienia etatyzmu i neoetatyzmu w Polsce

Wierzbicki Andrzej

Warszawa

1929

Historia gospodarcza

Bibilioteka Polska

Zagadnienia finansów powstania styczniowego (postulaty badawcze)

Demel Juliusz

Wrocław

1965

Historia gospodarcza

Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Zagadnienie obcych kapitałów w Polsce

Chełstowski Zygmunt

Włocławek

1936

Historia gospodarcza

Skład główny w Domu Książki Polskiej w Warszawie

Zagłębie Dąbrowskie w II Rzeczypospolitej 1918-1939

pod red. Walczak Jan

Sosnowiec

2005

Historia gospodarcza

Muzeum w Sosnowcu

Zakłady Przemysłowe w Polsce XIX i XX w. Studia i materiały

pod red. Pietrzak-Pawłowskiej Ireny

Wrocław

1967

Historia gospodarcza

Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Zapomniani ministrowie skarbu II Rzeczypospolitej

Landau Zbigniew

Warszawa

2005

Historia gospodarcza

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie

Zarys dziejów kapitalizmu w Polsce. Pod zaborami

Kołodziejczyk Ryszard, Gradowski Ryszard

Warszawa

1974

Historia gospodarcza

PWN

Zarys gospodrczych dziejów Polski w czasach przedrozbiorowych

Rutkowski Jan

Poznań

1923

Historia gospodarcza

Wydano z zasiłku Wydziału Nauki Min. Wyzn. Rel. I Ośw. Publ. Skład Główny w  Księgarni Uniwersyteckiej w Poznaniu

Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939

Landau Zbigniew, J. Tomaszewski

Warszawa

1962

Historia gospodarcza

Książka i Wiedza

Zarys polskiej polityki handlowej ze szczególnym uwzględnieniem polityki celnej

Królikowski Stefan Franciszek

Warszawa

1938

Historia gospodarcza

X

Zarys przemysłu w kraju naszym

Banzemer Jan

Warszawa

1886

Historia gospodarcza

X

Ziemia i jej oddłużenie w Królestwie Polskim

Bloch Jan Gotlib

Warszawa

1892

Historia gospodarcza

X

Ziemstwa kredytowe i kredyt rolniczy w dzielnicy pruskiej

Scheffs M.

Poznań

1918

Historia gospodarcza

„Ostoja” Spółka Wydawnicza

Zmiany gospodarcze w Polsce w XX wieku

Czuma Łukasz

Warszawa

1990

Historia gospodarcza

Politechnika Białostocka

Związki wytwórczości mineralnej z polskimi portami morskimi

Bolewski Andrzej

Gdańsk – Bydgoszcz – Szczecin

1947

Historia gospodarcza

Instytut Bałtycki

Życie ekonomiczne Królestwa Polskiego. Rosyjskie taryfy celne i kolejowe i ich wpływ na życie ekonomiczne Królestwa Polskiego

Lewy Marceli

Warszawa

1915

Historia gospodarcza

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Życie gospodarcze Galicyi

Lewicki Witold

Lwów

1914

Historia gospodarcza

X

Życie gospodarcze i społeczne ziemi krakowskiej (1848-1867)

Demel Juliusz

Kraków

1967

Historia gospodarcza

Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Oddział w Krakowie

Żywioł obcy w życiu gospodarczym Pomorza

Wrzosek Antoni, Zwierz Stanisław

Gdynia – Toruń

1937

Historia gospodarcza

Skład główny Kasa im. Mianowskiego; Instytut Popierania Nauki

Ankieta przemysłowa Izby Handlowej i Przemysłowej w Krakowie o stanie przemysłu w jej okręgu w r. 1926

X

Kraków

1928

Informatory

Nakładem Izby Handlowej i Przemysłowej

Antoniego Rościsława Sroki Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów

X

Warszawa

1926

Informatory

Nakładem Ministerstwa Przemysłu i Handlu

Banki i instytucje kredytowe w Rzeczypospolitej Polskiej. Informator kieszonkowy

X

Łódź

1923

Informatory

X

Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo – Handlowej w Sosnowcu R. I

X

Sosnowiec

1930

Informatory

 Izba Przemysłowo-Handlowa w Sosnowcu

Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo – Handlowej w Sosnowcu R. II

X

Sosnowiec

1931

Informatory

 Izba Przemysłowo-Handlowa w Sosnowcu

Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo – Handlowej w Sosnowcu R. III

X

Sosnowiec

1932

Informatory

 Izba Przemysłowo-Handlowa w Sosnowcu

Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo – Handlowej w Sosnowcu R. IV

X

Sosnowiec

1933

Informatory

 Izba Przemysłowo-Handlowa w Sosnowcu

Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo – Handlowej w Sosnowcu R. IX

X

Sosnowiec

1938

Informatory

 Izba Przemysłowo-Handlowa w Sosnowcu

Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo – Handlowej w Sosnowcu R. V

X

Sosnowiec

1934

Informatory

 Izba Przemysłowo-Handlowa w Sosnowcu

Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo – Handlowej w Sosnowcu R. VI

X

Sosnowiec

1935

Informatory

 Izba Przemysłowo-Handlowa w Sosnowcu

Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo – Handlowej w Sosnowcu R. VII

X

Sosnowiec

1936

Informatory

 Izba Przemysłowo-Handlowa w Sosnowcu

Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo – Handlowej w Sosnowcu R. VIII

X

Sosnowiec

1937

Informatory

 Izba Przemysłowo-Handlowa w Sosnowcu

Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo – Handlowej w Sosnowcu R. X

X

Sosnowiec

1939

Informatory

 Izba Przemysłowo-Handlowa w Sosnowcu

Budżet ministerstwa przemysłu i handlu na rok 1936/37 w komisjach budżetowych sejmu i senatu Przemówienia ministra Przemysłu i Handlu

X

Warszawa

1936

Informatory

Nakładem tygodnika „Polska Gospodarcza”

Chrześcijańska Warszawa, t. I: Księga informacyjna polskiego przemysłu, finansów, handlu, rzemiosła, szkolnictwa, prasy, wolnych zawodów, instytucyj państwowych, samorządowych i prywatnych, organizacyj gospod., społ., kultur., oświat., naukowych, dobroczyn., zawodowych i t.p. miasta stołecznego Warszawy

X

Warszawa

1939

Informatory

Nakł. St. Kwiatkowskiego

Chrześcijańskie Fabryki i Hurtownie w Polsce

X

Poznań

1938

Informatory

Zrzeszenie Kupców Chrześcijan

Dziesięciolecie Polski Odrodzonej 1918-1928

X

Warszawa – Kraków

1928

Informatory

Nakład i wydawnictwo „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, „Światowida”, „Na szerokim świecie”

Encyklopedia podręczna polskiego rolnictwa, przemysłu, handlu i finansów

X

Warszawa

1929

Informatory

Wydawnictwo Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej

Giełda Pieniężna w Warszawie. Sprawozdanie za 1937 rok

X

Warszawa

1938

Informatory

Wydawnictwo Giełdy Pieniężnej w Warszawie

Gryf – Informator Pomorski. Księga adresowa Pomorza  ze szczególnem uwzględnieniem władz i urzędów, handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa – 1929

X

Toruń

1929

Informatory

„Gryf” Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe

Handlowiec – Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy i okolic na rok 1914

X

Częstochowa

1914

Informatory

Stowarzyszenie Pracowników Handlowych i Przemysłowych m. Częstochowy
Drukiem F.D. Wilkoszewskieg

Ilustrowany Przewodnik po Krakowie z planem miasta, oraz skorowidzem władz, urzędów, instytucyj, towarzystw, wolnych zawodów i firm chrześcijańskich

X

Kraków

1931

Informatory

Wyd. Chrześc. Frontu Gosp

Informacyjno turystyczny przewodnik po Polsce

X

Warszawa

1930

Informatory

X

Informator chemiczny

X

Warszawa

1931

Informatory

Związek Chemiczny Rzeczypospolitej Polskiej
Dom Książki Polskiej

Informator Gospodarczy m. st. Warszawy i woj. Warszawskiego cz. I – II

X

Warszawa

1946

Informatory

Polska Agencja Gospodarcza

Informator handlowo – przemysłowy miasta Łodzi

X

Łódź

X

Informatory

X

Informator historyczny kopalń Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego

X

Katowice

1958

Informatory

Omnipress

Informator miasta Gdańska z planami poszczególnych dzielnic

Kuźniak, Granke Maksymilian

Gdańsk

1946

Informatory

Wyd. „M. Granke i M. Kuźniak”

Informator o spółkach akcyjnych

X

X

1928

Informatory

X

Informator o spółkach akcyjnych

X

X

1933

Informatory

X

Informator o spółkach akcyjnych

X

X

1936

Informatory

X

Informator o spółkach akcyjnych w latach 1936-1937

X

X

X

Informatory

X

Informator o zespołach archiwalnych zawierających materiały do historii przemysłu w latach 1815-1945

pod red. Pietrzak – Pawłowskiej Ireny

Warszawa

1967

Informatory

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Dział Ewidencji i Informacji/ PWN Oddział w Łodzi

Informator Polskiego Przemysłu Ceramicznego

Skrzywan Stanisław

Warszawa

1929

Informatory

Wydawnictwo Związku Przemysłowców Ceramicznych

Informator powszechny Rzeczypospolitej Polskiej z kalendarzem policji państwowej na rok 1922

pod red. Grabowiecki E.

Warszawa

1922

Informatory

X

Informator Przemysłowo – Handlowy 1938

pod red. Jackowski Aleksander Romuald

Warszawa

1938

Informatory

Nakł. Koła Rodziny Urzędniczej prz Ministerstwie Przemysłu i Handlu

Kalendarz informacyjno encyklopedyczny na rok1907

X

Warszawa

1907

Informatory

Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej

Kalendarz informacyjno encyklopedyczny na rok1910

X

Warszawa

1910

Informatory

Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej

Kalendarz informacyjno encyklopedyczny na rok1912

X

Warszawa

1912

Informatory

Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej

Kalendarz informacyjno encyklopedyczny na rok1915

X

Warszawa

1915

Informatory

Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej

Kalendarz informacyjno encyklopedyczny na rok1935

X

Warszawa

1935

Informatory

Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej

Kapitał państwowy w spółkach prawa handlowego u scyłku Drugiej Rzeczypospolitej. Szczegółowe sprawozdanie z działalności przedsiębiorstw o kapitale mieszanym za rok 1937 wzgl. 1937/1938

Pod red. Gołębiowski Jerzy

Kraków

2004

Informatory

Wydawn. Naukowe Akademii Pedagogicznej

Katalog książek gospodarczych dla handlu i przemysłu

X

Poznań

1936

Informatory

Druk. i Księg. św. Wojciecha

Katalog Targi Poznańskie 30 IV – 7 V 1939

X

Poznań

1939

Informatory

Administracja Targów Międzynarodowych

Katalog wystawy przemysłu metalowego, elektrotechniki i radiotechniki. Warszawa 23 VIII – — 11 X 1936

opr. Lindberg L.

Warszawa

1936

Informatory

Wydany staraniem Komitetu Wystawy

Krajowy informator Przemysłowo – Handlowy Rzeczypospolitej Polskiej rok 1929

X

Warszawa

1929

Informatory

X

Księga Adresowa Polski wraz z Gdańskiem dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za 1926/27

X

Bydgoszcz

1927

Informatory

Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Jener. Reprez. Rudolf Mosse

Księga Adresowa Polski wraz z Gdańskiem dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za 1928

X

Bydgoszcz

1928/29

Informatory

Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Jener. Reprez. Rudolf Mosse

Księga Adresowa Polski wraz z Gdańskiem dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za 1929

X

Bydgoszcz

1929

Informatory

Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Jener. Reprez. Rudolf Mosse

Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów 1922

Sroka Antoni Rościsław

Warszawa

1922

Informatory

Nakł. Ministerstwa Przemysłu i Handlu

Księga adresowa przemysłu, handlu i rzemiosła Zachodniej Polski

X

Poznań

1925

Informatory

Towarzystwo Akcyjne Reklama Polska

Księga gospodarcza Polski. Informator przemysłowo – handlowy 1939

pod red. Jackowski Aleksander Romuald

Warszawa

1939

Informatory

Nakł. Koła Rodziny Urzędniczej przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu

Księga informacyjno – adresowa polskiej części Śląska Opolskiego

pod red. Romer Eugeniusz

Lwów

1922

Informatory

Atlas

Kujawianin 1939. Informator handlowo – przemysłowy

X

Włocławek

1939

Informatory

Wyd. Braci Piotrowskich

Odrodzenie Przemysłu i Handlu Polskiego

pod red. Jackowski Aleksander Romuald

Warszawa

1920

Informatory

Towarzystwo Akcyjne Reklama Polska

Opinia Izby handlowej i przemysłowej we Lwowie w sprawie projektu ustawy o naprawie skarbu

X

Lwów

1923

Informatory

X

Organizacja Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz urzędów podległych Ministrowi Przemysłu i Handlu

X

Warszawa

1931

Informatory

X

Otwarcie giełdy zbożowej i towarowej w Lublinie. Zjazd Związku Izb Przemysłowo-Handlowych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie

X

Lublin

1931

Informatory

Izba Przemysłowo – Handlowa

Państwo Polskie. Księga informacyjno – adresowa R. I

X

Warszawa

1926

Informatory

Instytucja Wydawnicza „Odrodzenie Polski” ; Odbito w drukarni Leona Nowaka

Państwo Polskie. Księga informacyjno – adresowa R. II

X

Warszawa

1929

Informatory

Drukarnia Techniczna Instytucja Wydawnicza „Odrodzenie Polski”

Polski przemysł i handel. Rynek polski: księga adresowa i informacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i finansowych w Rzeczypospolitej Polskiej

 Stesłowicz Władysław, Wartalski Stanisław

Warszawa

1930

Informatory

Druk. Artura Goldmana

Potęga Przemysłu Rolnictwa i Handlu w Królestwie Polskim

X

Warszawa

1913

Informatory

Nakł.R.Piltza. Wydawca R.Piltz.

Przemysł fabryczny w Królestwie Polskim

opr. Sroka A. R.

Warszawa

1911

Informatory

X

Przemysł i Handel – Tygodnik 1918 – 1928

Praca zbiorowa

Warszawa

1928

Informatory

Wydawnictwo Przemysł i Handel

Przemysł i handel Królestwa Polskiego

X

Warszawa

1913

Informatory

X

Przemysł, Handel i Przetargi oraz Skorowidz Dostawców. Ogólny Informator Branżowy

X

Warszawa

X

Informatory

X

Przewodnik gospodarczy województw: kieleckiego, krakowskiego i śląskiego 1938/39

X

Sosnowiec

1937

Informatory

X

Przewodnik po Królestwie Polskim t. I

Bobiński Antoni, Bazewicz J.M.

Warszawa

1901

Informatory

Druk Jana Ulasiewicza

Przewodnik Przemysłu i Handlu Polskiego – Rocznik I

pod red. Pączewski Leon

Warszawa

1926

Informatory

Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Przewodnik Przemysłu i Handlu Polskiego – Rocznik II

pod red. Pączewski Leon

Warszawa

1927

Informatory

Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Przewodnik Przemysłu i Handlu Polskiego – Rocznik III

pod red. Pączewski Leon

Warszawa

1929

Informatory

Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Przewodnik Przemysłu i Handlu Polskiego – Rocznik IV

pod red. Pączewski Leon

Warszawa

1929

Informatory

Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Przewodnik Przemysłu i Handlu Polskiego – Rocznik V

pod red. Pączewski Leon

Warszawa

1933/34 – 1935

Informatory

Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Przewodnik Warszawski na rok 1869 T. I

Dzierżanowski Wiktor

Warszawa

1869

Informatory

X

Przewodnik Warszawski na rok 1869 T. II

Dzierżanowski Wiktor

Warszawa

1870

Informatory

X

Rachunek z administracyi Skarbu Królestwa Polskiego za rok 1818

X

Warszawa

1819

Informatory

X

Rachunek z administracyi Skarbu Królestwa Polskiego za rok 1819

X

Warszawa

1820

Informatory

X

Rejestr dostawców

pod red. Aprill R. J.

Warszawa

1938

Informatory

X

Rejestr dostawców na rok budżetowy 1938/39

pod red. Aprill Roman Jerzy

Warszawa

1938

Informatory

Nakł. Wydawnictwa „Informator o dostawach rządowych, wojskowych i samorządowych oraz Rejestr Dostawców”

Rocznik Ministerstwa Skarbu za 1924 rok

X

Warszawa

1925

Informatory

Nakład Ministerstwa Skarbu,
Druk L. Bogusławskiego

Rocznik polityczny i gospodarczy 1933

X

Warszawa

1933

Informatory

Nakładem Polskiej Agencji Telegraficznej P.A.T.

Rocznik polityczny i gospodarczy 1935

X

Warszawa

1935

Informatory

Nakładem Polskiej Agencji Telegraficznej P.A.T.

Rocznik polityczny i gospodarczy 1936

X

Warszawa

1936

Informatory

Nakładem Polskiej Agencji Telegraficznej P.A.T.

Rocznik polityczny i gospodarczy 1937

X

Warszawa

1937

Informatory

Nakładem Polskiej Agencji Telegraficznej P.A.T.

Rocznik Polski

Romer Eugeniusz, Weinfeld Ignacy

Kraków

1917

Informatory

X

Rocznik Polski

Weinfeld Ignacy

Warszawa – Lwów

1922

Informatory

X

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1932

X

Warszawa

1933

Informatory

Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1934

X

Warszawa

1933

Informatory

Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1936

X

Warszawa

1935

Informatory

Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938

X

Warszawa

1937

Informatory

Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1939

X

Warszawa

1938

Informatory

Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych

Rocznik Przemysłu Odrodzonej Polski 1946-47

Dąbrowski Kazimierz

Łódź – Warszawa

1946

Informatory

Spółdzielnia wyd. „Ingos”

Rocznik Przemysłu Odrodzonej Polski 1948

Dąbrowski Kazimierz

Łódź – Warszawa

1948

Informatory

Spółdzielnia wyd. „Ingos”

Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego z uwzględnieniem innych ziem polskich. Rok 1915

pod red. Strasburger Edward

Warszawa

1916

Informatory

Skład główny Gebethner i Wolff

Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1913

pod red. Grabski Władysław

Warszawa

1914

Informatory

Skład główny Gebethner i Wolff

Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1914

pod red. Grabski Władysław

Warszawa

1915

Informatory

Skład główny Gebethner i Wolff

Skorowidz polskich firm w Krakowie

X

Kraków

1938

Informatory

Nakłładem wyd. „Kupiec Polski”

Skorowidz polskiego i austrjackiego przemysłu naftowego 1919

Szaynok Władysław

Lwów-Poznań

1920

Informatory

Zakład introligatorski Stanisława Deszczułka ze Lwowa/ Wydawnictwo Polskie

Skorowidz polskiego przemysłu i handlu hurtownego

Ziemkowski Józef

Gniezno

1912

Informatory

Nakł. Własnym autora

Skorowidz polskiego przemysłu naftowego 1920

X

Lwów

1921

Informatory

Nakładem Związku Polskich Przemysłowców Naftowych.

Skorowidz polskiego przemysłu naftowego 1921

X

Lwów

1922

Informatory

Nakładem Związku Polskich Przemysłowców Naftowych.

Skorowidz polskiego przemysłu naftowego 1922

X

Lwów

1923

Informatory

Nakładem Związku Polskich Przemysłowców Naftowych.

Skorowidz Przemysłowo Handlowy Królestwa Galicyi

pod red. Olszewski Józef

Lwów

1906

Informatory

Nakł. Ligi Pomocy Przemysłowej

Skorowidz Przemysłowo-Handlowy Królestwa Galicyi 1913

pod red. Olszewski Józef

Lwów

1912

Informatory

Nakł. Ligi Pomocy Przemysłowej

Spis cukrowni Rzeczpospolitej Polskiej

X

Warszawa

1923

Informatory

X

Spis uczestników obrotu czekowego Pocztowej Kasy Oszczędności

X

Warszawa

1932

Informatory

Nakład i druk Pocztowej Kasy Oszczędności

Spis właścicieli kont czekowych w PKO – 1934

X

Warszawa

1934

Informatory

Nakład i Druk Pocztowej Kasy Oszczędności

Spis właścicieli kont czekowych w PKO – 1936

X

Warszawa

1936

Informatory

Nakład i Druk Pocztowej Kasy Oszczędności

Spis właścicieli kont czekowych w PKO – 1938

X

Warszawa

1938

Informatory

Nakład i Druk Pocztowej Kasy Oszczędności

Spółki Akcyjne w Polsce 1921/22

pod red. Urban R. Wietrzychowski B.

Poznań

1922

Informatory

X

Spółki Akcyjne w Polsce 1922/23

pod red. Urban R. Wietrzychowski B.

Poznań

1923

Informatory

X

Spółki akcyjne w Polsce w l. 1927 – 1928

pod red. Tumiłowiczowa Halina

Warszawa

1929

Informatory

X

Sprawozdania oraz zalecenia Komisji Doradców finansowych pod przewodnictwem prof. E. W. Kemmerera wraz z wyjaśnieniami Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego złożonemi Panu Ministrowi Skarbu

Kemmerer Edwin Walter

Kraków

1926

Informatory

Nakł. Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego

Sprawozdanie Izby Handlowej w Katowicach za rok 1930

X

Katowice

1930

Informatory

Księgarnia i Drukarnia Katolicka

Sprawozdanie Izby Handlowej w Katowicach za rok 1931

X

Katowice

1932

Informatory

Księgarnia i Drukarnia Katolicka

Sprawozdanie Izby Handlowej w Katowicach za rok 1932

X

Katowice

1933

Informatory

Księgarnia i Drukarnia Katolicka

Sprawozdanie Izby Handlowej w Katowicach za rok 1933

Izba Handlowa w Katowicach

Katowice

1934

Informatory

Druk Księgarnia Katolicka Spółka Akcyjna w Katowicach

Sprawozdanie Izby Handlowej w Katowicach za rok 1933

X

Katowice

1934

Informatory

Księgarnia i Drukarnia Katolicka

Sprawozdanie Izby Handlowej w Katowicach za rok 1934

X

Katowice

1935

Informatory

Księgarnia i Drukarnia Katolicka

Sprawozdanie Izby Handlowej w Katowicach za rok 1935

X

Katowice

1936

Informatory

Księgarnia i Drukarnia Katolicka

Sprawozdanie Izby Handlowej w Katowicach za rok 1936

X

Katowice

1937

Informatory

Księgarnia i Drukarnia Katolicka

Sprawozdanie Izby Handlowej w Katowicach za rok 1937

X

Katowice

1938

Informatory

Księgarnia i Drukarnia Katolicka

Sprawozdanie Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni za rok 1933

X

Gdynia

1934

Informatory

X

Sprawozdanie Komisji do zbadania gospodarki przedsiębiorstw państwowych

X

Warszawa

1939

Informatory

Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Sprawozdanie Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego za rok 1936

X

Katowice

1937

Informatory

X

Sprawozdanie z czynności i obrad publicznych Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie za rok 1932

X

Kraków

1933

Informatory

Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie

Sprawozdanie z czynności oraz o stanie gospodarczym w okręgu Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie w roku 1933

X

Lwów

1934

Informatory

Izba Przemysłowo-Handlowa we Lwowie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowo-gospodarczego i planu funduszu inwestycyjnego przedsiębiorstwa PKP za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1936 r.

X

X

1937

Informatory

X

Sprawozdanie Związku Fabrykantów Towarzystwa Zapisanego w Poznaniu za rok 1933

X

Poznań

1934

Informatory

X

Sprawozdanie Związku Polskich Hut Żelaznych z działalności w roku 1926

X

Warszawa

1927

Informatory

X

Statut Bractwa Górników i Hutników w Zakładach Andrzeja hr. Potockiego

X

X

X

Informatory

X

Statut Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów

X

Warszawa

1920

Informatory

X

Statystyka Miasta Łodzi. Tom I. Trzylecie 1918-1920

X

Łódź

1922

Informatory

X

Statystyka Spółek Akcyjnych w Polsce 1935 r.

X

Warszawa

1937

Informatory

Nakładem GUS

Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce 1937

X

Warszawa

1937

Informatory

X

Statystyka zakładów górniczych i hutniczych na Górnym Śląsku za rok 1930

Fukner E. Danielewski R.

Katowice

1929

Informatory

Nakładem własnym Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Pół wieku działalności mechaników polskich w przemyśle

X

Warszawa

1963

Informatory

X

System kontowy firm Godula i Wirek Kopalnie Spółka Akcyjna

X

X

1937

Informatory

Drukarnia Polska

Tablice zamiany walut i papierów procentowych w obrachunkach giełdowych dla użytku banków, domów bankowych … it. p

Polikier M.

Warszawa

1917

Informatory

X

Taryfa posesyj (domów i placów)
miasta Warszawy i przedmieścia Pragi

X

Warszawa

1916

Informatory

X

Wilno. Handlowa księga adresowa 1923-24

X

Wilno

1924

Informatory

X

Województwo Śląskie 1918-1928. Rozwój administracji samorządowej województwa śląskiego w zarysie. Informator i przewodnik po wystawie województwa śląskiego na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu

 Ręgorowicz Ludwik, Dworzański Marian, Tułacz Marian Władysław

Katowice

1929

Informatory

Nakładem Rady Wojewódzkiej w Katowicach

Wystawa przemysłu metalowego, elektrotechnicznego i radiowego w 1936 r., Biuletyn Giełdowy Polskiej Agencji Telegraficznej

X

Warszawa

1936

Informatory

Polska Agencja Telegraficzna

Wytwory walcowane przez polskie huty, półwyroby, żelazo prętowe, taśmowe, fasonowę uniwersalne, walcówka, żelazo kształtowe i blachy, podlegajaące wyłaącznej sprzedaży przez: Syndicat polskich hut żelaznych

X

Katowice

1936

Informatory

Selbstverlag

Z życia gospodarczego Wielkopolski i Pomorza

X

Poznań

1921

Informatory

Staraniem Banku Związku Spółek Zarobkowych,  Banku Przemysłowców, Banku Handlowego

Zestawienie elektrotechnicznych firm handlowych i zakładów przemysłowych

X

X

X

Informatory

Związek Polskich Inżynierów Elektryków

Akcje notowane na warszawskiej giełdzie do 1939 roku

Koziorowski Leszek

Warszawa

2010

Papiery wartościowe

GRESSHOPPER

Almanach polskich emitentów papierów wartościowych do roku 1945 – III T. + Indeks

Niegrzybowski Marek

Gdańsk

2010

Papiery wartościowe

Nakładem autora

Die Warschauer Effektenborse

Kruger Karl

Łódź

1929

Papiery wartościowe

Wydawnictwo Libertas

Galeria akcji. Przegląd papierów wartościowych.

Górniak Tomasz

Warszawa

1995

Papiery wartościowe

BETA Agencja Reklamowa Dystrybucyjna

Ilustrowany katalog obligacji Polski przed i porozbiorowej

Moczydłowski Jan

Warszawa

1997

Papiery wartościowe

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Katalog Papierów Wartościowych Włókienniczych Spółek Akcyjnych w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

X

Łódź

1991

Papiery wartościowe

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Katalog polskich obligacji państwowych 1918 – 1959

Moczydłowski Jan

Warszawa

1990

Papiery wartościowe

Wydawnictwo – Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, Komisja Numizmatyczna

Kursy polskich pożyczek na giełdach zagranicznych w latach 1927-1930

Polkowski Bolesław

X

X

Papiery wartościowe

X

Listy zastawne, serje, ich wadliwość, zyski giełdy

Bardzki Artur

X

1891

Papiery wartościowe

X

Mała forma – wielka sztuka

X

X

2006

Papiery wartościowe

książka zrealizowana dla Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych

O papierach publicznych w ogólności ze szczegółowym opisem papierów krajowych, ważniejszych zagranicznych i instytucji, które na ich handel wpływają

Zubelewicz Florian Aleksander

Warszawa

1843

Papiery wartościowe

Warszawska Drukarnia przy ulicy Rymarskiej nro 743

Papier wartościowy o stałem oprocentowaniu

Siemieński Zbigniew

Kraków

1935

Papiery wartościowe

Wydanie 11 z Prace Komitetu Wydawnictw Ekonomicznych/ Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności

Papiery wartościowe banków na ziemiach polskich w latach 1871 – 2000

Kowalczuk Ryszard

Warszawa

2000

Papiery wartościowe

wydane przez BRE Bank Hipoteczny

Papiery wartościowe na okaziciela. Sprzedaż obligacyj premjowych na raty; sądowe umarzanie utraconych obligacyj na okaziciela

Bielak Michał

Warszawa

1932

Papiery wartościowe

Skład Główny Dom Książki Polskiej

Papiery wartościowe notowane na Giełdzie pieniężnej w Warszawie rok 1938/39

X

Warszawa

1938

Papiery wartościowe

Wydawnictwo Oficjalne Giełdy Pieniężnej w Warszawie

Polskie obligacje państwowe 1918 – 1939

Bykowski Piotr

X

2004

Papiery wartościowe

Internetowe

Polskie papiery procentowe

Polikier M.

Warszawa

1930

Papiery wartościowe

Związek Banków w Polsce

Polskie papiery procentowe premiowe i wysokooprocentowane

Skowronek Mieczysław

X

1933

Papiery wartościowe

X

Polskie papiery wartościowe

Kalkowski Leszek, Paga Lesław

X

2006

Papiery wartościowe

Wydawnictwo Rosikom Press

Polskie zagraniczne pożyczki państwowe 1918 – 1926

Landau Zbigniew

Warszawa

1961

Papiery wartościowe

Książka i Wiedza

Pożyczka Narodowa w Powstaniu Styczniowym

Chodyła Zbigniew

Poznań

1972

Papiery wartościowe

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Pożyczki państwowe polskie

Seeliger Jan

Kraków

1937

Papiery wartościowe

X

Teorya kursów weksli zagranicznych

Goschen George J.

Warszawa

1895

Papiery wartościowe

X

Zewnętrzna pożyczka państwa polskiego w złocie

Steczkowski Jan Kanty

Warszawa

1920

Papiery wartościowe

Wydawnictwo „Przeglądu Dyplomatycznego”

Ustawodawstwo  Księstwa Warszawskiego t. I – IV

oprac. Kaczmarek Roman

Warszawa

1964 – 1969

Prawo

PWN

Zasady prawa akcyjnego

Kaczkowski Józef

Warszawa

1918

Prawo

Kasa im. Mianowskiego
Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Pierwszy okres przemysłu i klasy robotniczej Białostoczczyzny 1807 – 1870

Kolebiński Stanisław

Warszawa

1986

Przemysł białostocki

PWN

Przemysł wczoraj i dziś w województwie Białostockim

Guńczyk Wiktor, Horodeński Ryszard

Białystok

1965

Przemysł białostocki

X

Album budownictwa polskiego (Polski przemysł budowlany)

  Żmudziński Tadeusz Jan

X

1929

Przemysł budowlany

Polskie Biuro Wydawnicze „Kresy” W. Guzowski

Historia przemysłu cementowego w Polsce 1857-2000

Zachuta Leszek

Kraków

2004

Przemysł budowlany

X

Przemysł budowlany

X

Lwów

1925

Przemysł budowlany

X

Przemysł budowlany Polski odrodzonej 1919-29

X

Warszawa

1929

Przemysł budowlany

X

Przemysł cementowy w Polsce

X

X

1949

Przemysł budowlany

X

Sprawozdanie Komisji Ankietowej. Tom III Cement

X

Warszawa

1928

Przemysł budowlany

Wydawnictwa Komitetu Ekonomicznego Ministrów

Węzeł bydgoski. Powiązania gospodarcze i komunikacyjne m. Bydgoszczy z Wielkim Pomorzem

X

Gdańsk-Bydgoszcz-Szczecin

1948

Przemysł bydgoski

Instytut Bałtycki

Przemysł ceramiczny

X

Kraków

1910

Przemysł ceramiczny

X

Chemiczny przemysł w Polsce

Śliwiński Tadeusz

Warszawa

1923

Przemysł chemiczny

Główna Księgarnia Wojskowa

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. I – Przemysł chemiczny na ziemiach polskich w latach 1815-1918”

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Gliwice

X

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. II – Przemysł chemiczny na ziemiach polskich w latach 1918-1980

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Gliwice

X

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. III – Historia polskiego przemysłu farmaceutycznego

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Gliwice

1995

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. IV – Historia polskiego przemysłu nieorganicznego

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Gliwice

X

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. IX/X – Historia polskiego przemysłu aparatury chemicznej i gazów technicznych. Historia polskiego przemysłu aparatury chemicznej. Historia polskiego przemysłu gazów technicznych

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Gliwice

1999

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. V – Historia polskiego przemysłu wielkiej syntezy chemicznej

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Gliwice

1997

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. VI – Historia polskiego przemysłu tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Gliwice

1998

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. VII – Historia polskiego przemysłu włókien sztucznych

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Gliwice

1998

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. VIII – Historia polskiego przemysłu gumowego

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Gliwice

1998

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. XI/XII – Historia polskiego przemysłu farb i lakierów. Historia polskiego przemysłu odczynników chemicznych

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Gliwice

1996

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. XIII – Historia polskiego przemysłu kopalnictwa surowców chemicznych

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Warszawa

2000

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. XIV – Historia Centrali Handlu Zagranicznego CIECH

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Gliwice

X

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. XIX – Instytucje centralne polskiego przemysłu chemicznego

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Gliwice

2002

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. XV – Historia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Gliwice

1996

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. XVI – Historia Instytutu Chemii Przemysłowej

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Gliwice

X

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. XVII – Historia polskiego przemysłu chemii gospodarczej

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Gliwice

2001

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego – t. XVIII – Historia polskiego przemysłu organicznego

praca zbiorowa Janusz Nowacki, Maria Bełdowicz, Ewa Wilińska

Gliwice

X

Przemysł chemiczny

Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Postępy przemysłu chemicznego na Śląsku za czasów polskich

Giziński Bronisław

Katowice

1937

Przemysł chemiczny

Skł. gł. Nasza Księgarnia-Warszawa

Przemysł chemiczny w Polsce

Śliwiński Tadeusz

Warszawa

1923

Przemysł chemiczny

X

Przemysł chemiczny w Polsce – rocznik X za rok 1926

pod red. Kling Kazimierz

Lwów

1926

Przemysł chemiczny

Nakł. „Chemicznego Instytutu Badawczego” w Warszawie

Przemysł chemiczny w Polsce – rocznik XIII za rok 1929

pod red. Kling Kazimierz

Lwów

1929

Przemysł chemiczny

Nakł. „Chemicznego Instytutu Badawczego” w Warszawie

Warunki Pracy i Polityka Handlowa
Polskiego Przemysłu Azotowego w chwili obecnej

 Schaetzl Włodzimierz

Chorzów

1938

Przemysł chemiczny

Odbitka z referatu wygłoszonego przez inż. Włodzimierza Schaetzla,
Dyrektora Handlowego Z.F.Z.A. w Mościcach i w Chorzowie
w dniu 11 czerwca 1938 r.
na Zebraniu Związku Rolników i Leśników z Wyższym Wykszt.

Wytwórczość chemiczna w Polsce

X

Warszawa

1937

Przemysł chemiczny

Związek Przemysłu Chemicznego Rzeczypospolitej Polskiej

Zagadnienia przemysłu chemicznego na tle wielkiej wojny

Kwiatkowski Eugeniusz

Warszawa – Lwów

1923

Przemysł chemiczny

Wydaw. Chemicznego Inst. Badawczego

Centralny Okręg Przemysłowy – ognisko siły

 Wańkowicz Melchior

Warszawa

1938

Przemysł COP

Towarzystwo Wydawnicze „Rój”

Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939

Samecki Wiesław

Wrocław

1998

Przemysł COP

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Centralny Okręg Przemysłowy
1937-1939.
Komentarz wystawy

 Kaczmar Bogdan

Rzeszów

1987

Przemysł COP

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

COP – przyczyny powstania
i warunki rozwoju

 Bobiński Kazimierz

Warszawa

1939

Przemysł COP

Towarzystwo
Wydawnicze Z. Kozierkiewicz.
Kolumna

COP w gospodarce i obronności
II Rzeczypospolitej

 Klusek Jerzy

Warszawa

1992

Przemysł COP

Wydawnictwo Oświata

COP w Polsce. Geneza – terytorium – ludność – gospodarstwo – miasta -COP jako teren inwestycyjny

Radocki Henryk

Warszawa

1939

Przemysł COP

Nakładem „Myśli Polskiej”

COP. Dzieje idustrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922-1939

Gołębiowski Jerzy

Kraków

2000

Przemysł COP

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej

COP. Przeszłość. Teraźniejszość.
Przyszłość

pod red. Konefał Jan

Stalowa Wola

2007

Przemysł COP

Muzeum Regionalne,
Stalowa Wola

Plan
Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Memoriał z 15 listopada 1936 r

 Kosieradzki Władysław

Warszawa

1937

Przemysł COP

Instytut Wydawniczy
„Biblioteka Polska”

Sztafeta. Książka o polskim
pochodzie gospodarczym

 Wańkowicz Melchior

Warszawa

1939

Przemysł COP

Wydawnictwo Biblioteka Polska

W pięćdziesięciolecie COP.
Referaty i komunikaty z sesji naukowej w Sandomierzu 25-26 kwietnia 1988 r.

pod red.  Gołębiewski Jerzy, Tabaka Zbigniew

Kraków

1991

Przemysł COP

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN

100 lat Cukrowni Chełmża 1882-1982

X

X

1982

Przemysł cukrowniczy

X

150 lat polskiego przemysłu cukrowniczego

Góralczyk Wiesław Marian

X

1976

Przemysł cukrowniczy

U.S. Government Printing Offic

Cukrownia Chocen

Rychter Michał

Włocławek

1925

Przemysł cukrowniczy

Odbitka ze ‘Słowa Kujawskiego’

Cukrownictwo na Dolnym Śląsku

X

Wrocław

1973

Przemysł cukrowniczy

X

Dzieje cukrownictwa w Polsce

Praca zbiorowa pod redakcją Czesława Łuczaka

Poznań

1981

Przemysł cukrowniczy

Wydawnictwo UAM

Historja Cukrownictwa w Polsce t. I

Przyrembel Zygmunt

Warszawa

1927

Przemysł cukrowniczy

X

Kilka słów o naszem cukrownictwie i cukrownikach

Rychter Michał

Gniezno

1925

Przemysł cukrowniczy

Referat wygłoszony na Zjeździe Związku Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w dniu 14-go czerwca 1925 r. w Warszawie

Najnowsze dzieje cukrownictwa w Polsce 1944 – 1989

Wykrętowicz Stanisław

Szerniawa

1997

Przemysł cukrowniczy

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Organizacja przemysłu cukrowniczego w kampanji 1925/1926

X

Warszawa

1926

Przemysł cukrowniczy

X

Pół wieku działalności Stowarzyszenia Techników Cukrownictwa

Opracowanie zbiorowe

Warszawa

1961

Przemysł cukrowniczy

Wydawnictwo Naukowo – Techniczne

Przemysł cukrowniczy w Galicji w latach 1823-1918

Mikulec Bronisław

X

X

Przemysł cukrowniczy

X

Przemysł cukrowniczy w Królestwie Polskim

Wrotnowski A.

Warszawa

1880

Przemysł cukrowniczy

X

Przemysł cukrowniczy w Królestwie Polskim 1870 – 1914

Godlewski Jan

Białystok

2009

Przemysł cukrowniczy

Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku

Przemysł cukrowniczy w Polsce dawniej i obecnie

Iwasiewicz Jan

Warszawa

1938

Przemysł cukrowniczy

X

Przemysł cukrowniczy w zachodniej Polsce 1919 – 1939

Wykrętowicz Stanisław

Poznań

1962

Przemysł cukrowniczy

PWN

Przemysł cukrowniczy w Zachodniej Polsce w latach 1919-1939

Wykrętowicz Stanisław

Poznań

1962

Przemysł cukrowniczy

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych.

Rachunkowość w cukrowni

Rychter Michał

Warszawa

1913

Przemysł cukrowniczy

X

Spożycie cukru w Polsce. Referat wygłoszony w dniu 13 września 1928 r. w Wilnie na VII Zjeździe Cukrowników Rzeczypospolitej Polskiej

Demby Władysław

Warszawa – Poznań

1929

Przemysł cukrowniczy

Nakładem Rady Naczelnej Polskiego Przemysłu Cukrowniczego

Stosunki w przemyśle cukrowniczym polskim czyli wielotygodniowe rozyslanie dla polskich cukrowników na rok pański 1925

Kremer Stanisław

Lwów

1925

Przemysł cukrowniczy

X

Z dziejów gminy Chybie. Cukrownia Chybie w fotografii

 Kajstura Michał, Puzik Krzysztof

Chybie

2011

Przemysł cukrowniczy

X

Związek zawodowy cukrowni b. Królestwa Polskiego, Wołynia, Małopolski i Śląska na tle położenia przemysłu cukrowniczego w latach 1930-1935

Iwasiewicz Jan

Warszawa

1936

Przemysł cukrowniczy

X

Postępy przemysłu cynkowego na Śląsku za czasów polskich

Piasecki Stanisław

Katowice

1936

Przemysł cynkowy

Skład główny Kasa im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki

Przemysł cynkowy. Szkic historyczno – gospodarczy

Dębicki Janusz

Warszawa

1927

Przemysł cynkowy

Skład Główny Gebethner i Wolf

Przemysł Częstochowski (1882-1914)

Sobalski Franciszek

Częstochowa

2009

Przemysł częstochowski

Muzeum Częstochowski

Mosty w Polsce i mostowcy polscy – od czasów najdawniejszych do końca I wojny światowej

Jankowski Janusz

Wrocław

1973

Przemysł drogowy

Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Monografie z dziejów nauki i techniki T. 83

Historia drukarstwa Galicji Wschodniej w latach 1815 – 1860

Majkowska – Aleksiewicz Anna

Wrocław

1992

Przemysł drzewny

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Lasy, przemysł i handel drzewny w Polsce

Pączewski Leon

Warszawa

1924

Przemysł drzewny

 Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska

O poprawie rentowności gospodarstw leśnych

Frommer Rudolf

Kraków

1932

Przemysł drzewny

Referat wygłoszony w Towarzystwie Ekonomicznym w Krakowie dnia 11 grudnia 1931 roku

Przemysł drzewny Polski Zachodniej w latach 1918-1939

Eckert Marian

Poznań

1967

Przemysł drzewny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Przemysł tartaczny

Żerebecki Marian, Kisiel Wacław

Warszawa

1921

Przemysł drzewny

 Księgarnia M.Ostaszewskiej i S-ki

Przewodnik przemysłu drzewnego wraz z kalendarzem na rok 1922

Sznycer L. J.

Lwów

1922

Przemysł drzewny

Wydawnictwo Połoniecki

Rozwój przemysłu drzewnego w Królestwie Polskim w latach 1870 – 1914

Ziomek Wojciech

Łódź

2009

Przemysł drzewny

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Gospodarka elektryczna w Polsce

pod red. Kuźmicki M.

Warszawa

1930

Przemysł elektryczny

Wydawnictwo Bydgoszcz

Gospodarka w zakładach elektrycznych

List Vladimir

Warszawa

1933

Przemysł elektryczny

Nakład Związku Elektrowni Polskich

Polski przemysł kablowy

pod. red Grobicki Jan

Bydgoszcz

2007

Przemysł elektryczny

Stowarzyszenie Producentów Kabli
i Osprzętu Elektrycznego

Przemysł farmaceutyczny w Polsce (1823-1939)

Kikta Teodor

Warszawa

1972

Przemysł farmaceutyczny

X

Dzieje Przemysłu w b. Galicji 1804 – 1929 ze szczególnem uwzględnieniem historji rozwoju S.A. L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper

Saryusz – Zalewski Wojciech

Kraków

1930

Przemysł galicyjski

Nakł.S.A. L.Zieleniewski i Fitzner-Gamper

Galicya – T. II – Leśnictwo. Górnictwo. Przemysł

Bujak Franciszek

Lwów

1910

Przemysł galicyjski

Nakładem Księgarnia H. Altenberga

Niektóre uwagi o ekonomicznej gospodarce miast galicyjskich

Urban Józef

Lwów

1874

Przemysł galicyjski

X

Rozwój gospodarczy Galicyi (1772-1914)

Bujak Franciszek

Lwów

1917

Przemysł galicyjski

Zakąłd drukarski „Grafia”

Sprawozdanie Komisji Ankietowej. Badanie warunków i kosztów wymiany. Przemysł garbarski

X

Warszawa

1928

Przemysł garbarski

Wydawnictwa Komitetu Ekonomicznego Ministrów

Budowa portu handlowego w Gdyni w latach 1924-1939

Mielczarek Ryszard

Gdańsk

2001

Przemysł gdański

Instytut Kaszubski w Gdańsku

Gdański przemysł okrętowy od XVII do początku XIX wieku

Binerowski Zbigniew

Gdańsk

1963

Przemysł gdański

Wydawnictwo Gdańskie Towarzystwo Naukowe

Przemysł na Pomorzu Gdańskim w latach 1920-1939

Kuras Zbigniew

Bydgoszcz

1984

Przemysł gdański

KN ODN

Przemysł na Pomorzu i jego przyszłość

Werner Stefan

Poznań

1935

Przemysł gdański

Skład główny: Dom książki polskiej w Warszawie/ Poznańskie prace ekonomiczne Nr 22

Rozwój portu gdańskiego

Świątecki Kazimierz

Toruń

1932

Przemysł gdański

Kasa imienia Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki

100 lat Kopalni Węgla Kamiennego „Andaluzja”

X

Piekary Śląskie

2008

Przemysł górniczy

Kompania Węglowa SA

100 lat Kopalni Węgla Kamiennego „Chwałowice”. 1903 – 2003

X

Rybnik

2003

Przemysł górniczy

KWK Chwałowice

120 lat kopalni „Marcel”. 100 lat KSRG

X

Radlin

2005

Przemysł górniczy

KWK Marcel

90 lat Kopalni Węgla Kamiennego „Makoszowy” 1906-1996

X

Zabrze

1996

Przemysł górniczy

KWK Makoszowy

Dumping wewnętrzny węgla

Kwieciński Alfred

Katowice

1935

Przemysł górniczy

Nakładem Sekcji Administracyjno – Handlowej Śląskiego Koła Naukowej Organizacji

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego

Kwiatkowski Eugeniusz

Warszawa

1962

Przemysł górniczy

X

Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim 1831 – 1864

Kowalska – Glikman Stefiania, Jedlicki J., Jezierski J.

Warszawa

1958

Przemysł górniczy

PWN

Giszowiec. Nowa górnośląska wieś górnicza

tłum. Machnik Bolesław

Katowice

2006

Przemysł górniczy

MDK – „Szopienice – Giszowiec”, w oryginale – 1910 r., Wyd. Braci Bohm, prof. Reuffurth

Górnictwo rud żelaza w regionie częstochowskim

Adamski Andrzej

Czestochowa

1994

Przemysł górniczy

Staraniem Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

Górnictwo T. I

Kondratowicz Hieronim

Warszawa

1918

Przemysł górniczy

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Górnictwo T. II

Kondratowicz Hieronim

Warszawa

1919

Przemysł górniczy

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Górnictwo w Polsce T. I – Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego pod względem technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym

Łabęcki Hieronim

Warszawa

1841

Przemysł górniczy

Drukarnia Juljana Kaczanowskiego

Historia dzielnicy i kopalni „Sośnica” z okazji jubileuszu 80- lecia kopalni 1917-1996

X

Zabrze

1996

Przemysł górniczy

Nakładem Kopalni

Historia górnictwa węglowego w zagłębiu do 1914

Jaros Jerzy

Wrocław

1965

Przemysł górniczy

Ossolineum

Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku

Jaros Jerzy

Kraków

1965

Przemysł górniczy

PAN

Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914 – 1945

Jaros Jerzy

Kraków

1969

Przemysł górniczy

Śląski Instytut Naukowy PWN

Historia Miechowic i kronika kopalni Miechowice

Dybeł Tadeusz, Hebliński Józef

Bytom

1988

Przemysł górniczy

KWK Miechowice

Kopalnia  „Czerwona  Gwardia”

pod  red.  Topol Andrzej

Katowice

1983

Przemysł górniczy

Uniwersytet Śląski

Kopalnia „Generał Zawadzki” (1785-1985)

Jaros Jerzy, Ziemba Jan, Ziemba Marek, Dłużewski Edward

Katowice

1985

Przemysł górniczy

Śląski Instytut Naukowy

Kopalnia „Kleofas” 1792-1992

Borowy Robert W.

Katowice

1992

Przemysł górniczy

DANROM

Kopalnia „Wujek” 1899 – 1979

pod. red. Szaraniec L.

X

1979

Przemysł górniczy

Wydawnictwo Śląsk

Kopalnia Generał Zawadzki. Dzieje zakładu i załogi

pod red. Rechowicz Henryk

Katowice

1974

Przemysł górniczy

Śląski Instytut Naukowy

Kopalnia Staszic 1864-1984

Jaros Jerzy, Sekuła Henryk

Katowice

1985

Przemysł górniczy

Śląski Instytut Naukowy

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bielszowice” 1895 – 1996

Buszman H. , Górecki J.

Zabrze

1996

Przemysł górniczy

Górnośląska Oficyna Wydawnicza

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek” 1907 – 1987

X

Katowice

1988

Przemysł górniczy

KWK Bobrek

Kopalnia Węgla Kamiennego „Murecki” 1657 – 2003

X

Katowice

2003

Przemysł górniczy

Katowicki Holding

Kopalnia Węgla Kamiennego „Siemianowice” – zarys dziejów

por red. Przewłocki Jan

Katowice

1979

Przemysł górniczy

Uniwersytet Śląski

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wawel”. Monografia 1752 – 1987

pod red. Jaros Jerzy

Katowice

1987

Przemysł górniczy

Wydawnictwo SIN/ KWK Wawel

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek”. Zarys monograficzny

Szaraniec Leszek

Katowice

2001

Przemysł górniczy

KWK Wieczorek

Kopalnia węgla kamiennego „Wujek” 1899 – 1999

pod red. Brzoza jerzy Walter

Katowice

1999

Przemysł górniczy

Niezależna Górnośląska Agencja Informacyjna SILESIAPRESS

Kopalnia Węgla Kamiennego „Zabrze – Bielszowice”

X

Zabrze

1980

Przemysł górniczy

KWK Zabrze – Bielszowice

Kopalnia Wieczorek 1826 – 1985

Cichy Leszek, Gałuszka Bernard

Katowice

1985

Przemysł górniczy

Śląski Instytut Naukowy

Kopalnia Wieczorek 1826 – 2006. Dzieje, tradycje, współczesność

Gelich Halina

Katowice

2006

Przemysł górniczy

KWK Wieczorek

Kopalnie rud ołowiu na terenie złóż śląsko-krakowskich w XVI – XVIII wieku

Molenda Danuta

Wrocław

1972

Przemysł górniczy

Ossolineum

Kopalnie węgla kamiennego w Będzinie (1823 – 1998/2001)

 Ciepiela Bolesław

Będzin

2009

Przemysł górniczy

Wydawca : Progres

KWK Bobrek i KWK Miechowice. Historia

Hebliński J.

Bytom

2002

Przemysł górniczy

Wydawnictwo Zakład Górniczy Bytom

Na początku był cynk

Kostro Tomasz

Sosnowiec

2004

Przemysł górniczy

Sosnowiceka Korporacja Wydawnicza

Najstarsze i ostatnie kopalnie węgla w  Zagłębiu  Dąbrowskim

pod red. Ciepiela Bolesław

Sosnowiec

2003

Przemysł górniczy

Wydawnictwo Progres

Nim zasypano ostatni szyb. Historia starachowickiego górnictwa rud żelaza

 Sobieraj Wioletta, Kołodziejski Paweł

Starachowice

2010

Przemysł górniczy

Wydawnictwo Muzeum Przyrody i Techniki

Organizacja polskiego przemysłu węglowego

Paszkowski Witold

Poznań

1931

Przemysł górniczy

X

Ośrodek górniczy Siersza

Pietraszek Edward

Kraków

1961

Przemysł górniczy

Wydawnictwo Artystyczno – Graficzne

Polski przemysł węglowy w 1934 r.

Olszewski Antoni

Warszawa

1935

Przemysł górniczy

Odbitka z z. 3-7 „Przeglądu Gospodarczego” z 1935 r.

Polskie zagłębie węglowe

Czarnocki Stefan

Katowice

1933

Przemysł górniczy

Państwowy Instytut Geologiczny

Przemysł węglowy w Polsce

Dzik Antoni, Stein Aleksander

Dąbrowa Górnicza

1928

Przemysł górniczy

X

Rola przemysłu węglowego w gospodarce narodowej (przemysł węglowy w 1937 r.)

Olszewski Antoni

Warszawa

1938

Przemysł górniczy

Odbitka z z. 9-15 Przeglądu Gospodarczego z 1938

Rynek węglowy w Polsce

Gryziewicz Stanisław

Katowice

1939

Przemysł górniczy

Izba Przemysłowo – Handlowa w Katowicach

Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich

Jaros Jerzy

Katowice

1984

Przemysł górniczy

Wydawnictwo SIN

Słownik
katowickich kopalń i hut

Jaros Jerzy

Katowice

1984

Przemysł górniczy

KTSK

Sprawozdanie  Komisji Ankietowej
Badania  Warunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany – Węgiel

X

Warszawa

1928

Przemysł górniczy

Prezydjum Rady Ministrów

Towarzystwo Górniczo – Przemysłowe „Saturn” S.A.

X

X

1933

Przemysł górniczy

X

Wczoraj, dziś, jutro kopalni „Katowice – Kleofas”: historia węglem pisana

Borowy Robert

X

1997

Przemysł górniczy

Usługi Poligraficzno-Wydawnicze „Piotr Tyrtania”

Wspólnota Interesów Górniczo – Hutniczych

X

Siemianowice Śląskie

1938

Przemysł górniczy

Wspólnota Interesów Górniczo – Hutniczych

Z dziejów górnictwa solnego w Polsce

Maślankiewicz kazimierz

Warszawa

1965

Przemysł górniczy

Wydawnictwo Naukowo – Techniczne

Z dziejów kopalni i Towarzystwa Górniczo – Przemysłowego Saturn w Czeladzi

pod. red.  Konopelska Wiesława

Czeladź

2006

Przemysł górniczy

UM Czeladź

Z dziejów kopalni i Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego „Saturn” w Czeladzi

pod red.  Konopelska Wiesława

Czeladź

2006

Przemysł górniczy

Towarzystwo Górniczo – Przemysłowe

Z dziejów starachowickiego górnictwa

Rybski Józef

Starachowice

2006

Przemysł górniczy

Wydawnictwo Starachowice

Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy: szkice monograficzne z ilustracjami Z. 9

Pod red. Kantor – Mirski Marian

Sosnowiec

1931

Przemysł górniczy

Towarzystwo Naukowe Zagłebia Dąbrowskiego

Z zagadnień przemysłu węglowego

Pruszński Mieczysław

Kraków

1939

Przemysł górniczy

Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie

Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich T. I i II

Praca zbiorowa

Katowice

1960

Przemysł górniczy

Wydawnictwo: Górniczo-Hutnicze

Zarys dziejów górnictwa węglowego

Jaros Jerzy

Kraków

1975

Przemysł górniczy

PWN

Znaczenie górnośląskiego przemysłu przetwórczo – węglowego dla Polski

Kwiatkowski Eugeniusz

Lwów

1920

Przemysł górniczy

X

Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskiem 1815-1830

Gąsiorowska Natalia

Warszawa

1922

Przemysł górniczy/hutniczy

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Górnictwo i hutnictwo w Polsce

Gąsiorowska Natalia

Lwów

1937

Przemysł górniczy/hutniczy

Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza”

Górnicy i hutnicy w Królestwie Polskim 1864-1866

Gąsiorowska Natalia

Warszawa

1957

Przemysł górniczy/hutniczy

PWN

Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku : cz.1

Piernikarczyk Józef

Katowice

1933

Przemysł górniczy/hutniczy

Śląski Związek Akademicki

Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku : cz.2

Piernikarczyk Józef

Katowice

1936

Przemysł górniczy/hutniczy

Śląski Związek Akademicki

Hutnictwo i przemysł metalowy w Zagłebiu Staropolskim w okresie międzywojennym 1918 – 1939

Główka Jan

Kielce

2012

Przemysł górniczy/hutniczy

Muzeum Historii Kielc

Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. Rola specjalistów brytyjskich i niemieckich

Szczepański Jerzy

Kielce

1997

Przemysł górniczy/hutniczy

WSP Kielce

Przemysł górniczo-hutniczy Polskiego Górnego Śląska

X

Katowice

1922

Przemysł górniczy/hutniczy

Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych

Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa T. 1 – 10

Padzur Jan

Wrocław

1957/1958

Przemysł górniczy/hutniczy

Wydawnictwo Geologiczne

Z dziejów monopolizacji górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim: (zjazdy przemysłowsów górniczych w latach 1883-1914)

Pietrzak – Pawłowska Irena

X

1956

Przemysł górniczy/hutniczy

PWN

Zagłębie Staropolskie w Kieleckim. Opis krajoznawczy

Koźmiński K.

Warszawa

1955

Przemysł górniczy/hutniczy

Wydawnictwo Sport i Turystyka

10 – lecie hutnictwa żelaznego w Polsce niepodległej

X

Warszawa

1929

Przemysł hutniczy

Wydaw. Komitetu Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego Powszechnej Wystawy Krajowe

Dzieje hutnictwa żelaznego na ziemiach polskich

Popiołek Franciszek

Katowice – Wrocław

1947

Przemysł hutniczy

Wydawnictwa Instytutu Śląskiego

Górnośląskie koncerny hutnicze w 1937: uwagi na tle sprawozdań i bilansów

Ignaszewski Janusz

Katowice

1938

Przemysł hutniczy

X

Hutnictwo cynku na ziemiach polskich

 Wilczok Emanuel

Katowice

1985

Przemysł hutniczy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Hutnictwo na ziemiach polskich

pod red. B. Stokfisz

Katowice

1992

Przemysł hutniczy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Hutnictwo na ziemiach polskich

pod red. Czermiński J.

Katowice

1992

Przemysł hutniczy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Hutnictwo żelaza na Górnym Śląsku w I połowie XIX wieku

Kwaśny Zbigniew

Wrocław

1968

Przemysł hutniczy

PAN

Hutnictwo żelazne w Polsce

Dzik Antoni

Warszawa

1931

Przemysł hutniczy

Wydawnictwo Ministerstwa Przemysłu i Handlu

Hutnictwo żelazne w Polsce. Sprawozdanie Komisji Hutniczej

X

Warszawa

1937

Przemysł hutniczy

X

O hutnictwie żelaznym w Polsce

Ignaszewski Janusz

Warszawa

1937

Przemysł hutniczy

Związek Księgowych w Polsce

Polski eksport hutniczy

Czechowicz Eugeniusz

Katowice

1939

Przemysł hutniczy

X

Polski rynek żelaza w roku 1935

Ignaszewski Janusz

Katowice

1936

Przemysł hutniczy

Polskie Organizacje Hutnicze

Polski rynek żelaza z roku 1938

Ignaszewski Janusz

Katowice

1939

Przemysł hutniczy

X

Przemiany strukturalne w hutnictwie żelaznym

Ignaszewski Janusz

Katowice

1937

Przemysł hutniczy

X

Rozwój hutnictwa żelaznego z Polsce do roku 1939

Kiełtyka W.

Katowice

1947

Przemysł hutniczy

Centralny Zarząd Przemysłu Hutniczego

Sytuacja hutnictwa żelaznego w Polsce

Przybylski Marian

Katowice

1936

Przemysł hutniczy

X

W imię prawdy. Polityka cen żelaza w pierwszym dziesięcioleciu działalności syndykatu polskich hut żelaza

Ignaszewski Janusz

Katowice

1935

Przemysł hutniczy

X

W XX-lecie hutnictwa żelaznego w odrodzonej Polsce

Przybylski Marian

Warszawa

1938

Przemysł hutniczy

X

Wstęp do hutnictwa żelaza

Korwin-Krukowski Henryk

Warszawa

1923

Przemysł hutniczy

Nakładem Drukarni Technicznej

Zarys dziejów odlewnictwa polskiego

Gierdziejewski Kazimierz

Stalinogród

1954

Przemysł hutniczy

Państwowe Wydawnictwo Techniczne

Żelazny przemysł hutniczy na ziemiach polskich do r. 1914

Orłowski Mirosław

Warszawa

1931

Przemysł hutniczy

X

Żelazny przemysł hutniczy na ziemiach polskich do roku 1914

Orłowski Mirosław

Warszawa

1931

Przemysł hutniczy

Ministerstwo Przemysłu i Handlu ; Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Żelazny przemysł hutniczy w Polsce. Rok 1925

Dębicki Janusz

Warszawa

1926

Przemysł hutniczy

Druk. „A. Michalski”

150 lat drogi żelaznej  Warszawsko – Wiedeńskiej

Paszke Andrzej , Jerczyński Michał , Koziarski M. Stanisław

Warszawa

1995

Przemysł kolejowy

Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych

150 lat kolei w Rybniku

pod red. Keller Dawid

Rybnik

2007

Przemysł kolejowy

X

150 lat kolei w Rybniku

pod red. Grabiec Aleksandry

Rybnik

2007

Przemysł kolejowy

Muzeum w Rybniku,
Zeszyty Rybnickie nr 5

Droga żelazna Warszawsko – Wiedeńska w 50 – letnim okresie swego istnienia 1845 – 1895

Pawlicki Piotr Paweł

Warszawa

1897

Przemysł kolejowy

Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego

Drogi żelazne

Banaś Józef

Warszawa

1966

Przemysł kolejowy

Wydawnictwo Komunikacji i Łączności

Drogi żelazne – powstanie i organizacja dróg żelaznych

Wasiutyński Aleksander

Warszawa

1925

Przemysł kolejowy

Wydawnictwo Naukowe Komisji Wydawniczej T-wa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej

Drogi żelazne cz. 2

Szajer Robert

Warszawa

1970

Przemysł kolejowy

PWN

Drogi żelazne cz. 3

Szajer Robert

Warszawa

1970

Przemysł kolejowy

PWN

Drogi żelazne Rzeczypospolitej

Ginsbert Julian

Warszawa

1936

Przemysł kolejowy

Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie

Dzieje kolei doliny Bystrzycy (Weistritzhalbahn) Świdnica – Jedlina Zdrój

Dominas Przemysław

Łódź

2010

Przemysł kolejowy

Wydawnictwo Księży Młyn

Dzieje kolei w Polsce

pod red. Keller Dawid

Rybnik

2012

Przemysł kolejowy

Muzeum w Rybniku/ Wydawnictwo Eurosprinter

Dzieje Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Poznań”

Łuczak Stanisław

Poznań

1970

Przemysł kolejowy

Wydawnictwo UAM

Dzieje Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Bydgoszczy

Pod red. Wajdy Kazimierza

Bydgoszcz

1976

Przemysł kolejowy

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

Encyklopedia kolejnictwa

Cywiński Bohdan

Warszawa

1964

Przemysł kolejowy

Wydawnictwo Komunikacji i Łączności

Geografia kolejowa Polski

Bisaga Teofil

Warszawa

1938

Przemysł kolejowy

Wydawnictwa Techniczne Ministerstwa Komunikacji

Geografia transportu Polski

Lijewski Teofil

Warszawa

1987

Przemysł kolejowy

PWE Warszawa

Historia drogi Warszawsko – Wiedeńskiej 1835 –1898 . Przyczynek do historii kolejnictwa w Królestwie Polskim

Hilchen Henryk

Warszawa

1912

Przemysł kolejowy

X

Kolej Nadwiślańska 1874-1877. Techniczne, społeczne i gospodarcze problemy wielkiej inwestycji

Styk Paweł

Warszawa

1997

Przemysł kolejowy

Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk

Kolej Tyżycko – Wystrucka w latach 1862 – 1884. Pierwsza prywatna inwestycja kolejowa w Prusach Wschodnich

Piątkowski Andrzej

Toruń

2001

Przemysł kolejowy

Wydawnictwo Naukowe w Toruniu – Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego

Kolej Warszawsko – Terespolska

Filipek Feliks

Warszawa

1972

Przemysł kolejowy

PWN

Kolejarze Królestwa Polskiego i Białostocczyzny w latach 1865 –1914

Łaniec Stanisław

Olsztyn

1995

Przemysł kolejowy

WSP

Kolejarze Królestwa Polskiego. Walki klasowe i życie polityczne  1878 – 1914

Łaniec Stanisław

Warszawa

1979

Przemysł kolejowy

Wydawnictwo Książka i Wiedza

Koleją z Katowic do Raciborza

Keller Dawid

Rybnik

2006

Przemysł kolejowy

Wydawnictwo BETEZDA

Koleje polskie 1842 – 1972

Pisarski Marek

Warszawa

1974

Przemysł kolejowy

WKiŁ

Koleje żelazne na ziemiach polskich

Gieysztor Józef, Tyszyński Kazimierz, Łempicki Jerzy, Jakubowski Władysław

Warszawa

1918

Przemysł kolejowy

Nakładem Wydziału Rejestracji Strat Wojennych przy Radzie Głównej Opiekuńczej

Koleje żelazne w Galicji w latach 1847-1914

Szuro Stanisław

Kraków

1997

Przemysł kolejowy

Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Statystyczne

Leśne kolejki wąskotorowe południowo-wschodniej Polski

 Duda Oktawian,  Świerzewski Zygmunt,  Zintel Krzysztof

Poznań

1995

Przemysł kolejowy

Fundacja na Rzecz Leśnych Kolei Wąskotorowych

Mosty dróg żelaznych Królestwa Polskiego

Wojtasiewicz Wiesław

Warszawa

1981

Przemysł kolejowy

Wydawnictwo Komunikacji i Łączności

Na kolejowym szlaku

Lewandowski Edward

Ciechanów

1984

Przemysł kolejowy

Muzeum Okręgowe w Ciechanowie

Narodziny kolei

Sternet Wacław

Warszawa

1964

Przemysł kolejowy

Wydawnictwo Światowid

Parowozy kolei polskich

Piwowoński Jan

Warszawa

1978

Przemysł kolejowy

Wydawnictwo Komunikacji i Łączności

Początki kolei żelaznej w Krakowie

Demel Juliusz

Kraków

1954

Przemysł kolejowy

KDD

Przemysł lokomotywowy w Polsce

Dąbrowski Jan

Warszawa

1928

Przemysł kolejowy

Nakł. „Sp. Akc. Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce”

Rozwój kolei żelaznych

Wątorek Karol

Warszawa

1924

Przemysł kolejowy

Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”

Sieć kolejowa Polski w latach 1842 – 1918

Koziarski Stanisław

Opole

1933

Przemysł kolejowy

Instytut Śląski w Opolu

Stan dróg kołowych Królestwa Polskiego

Nestorowicz Melchior Władysław

Warszawa

1915

Przemysł kolejowy

Centralne Towarzystwo Rolnicze

Stan sieci kolejowych Królestwa Polskiego przed wojną 1914

Kociałkiewicz T.

Warszawa

1917

Przemysł kolejowy

X

Studia z dziejów kolei żelaznych w Królestwie Polskim (1840 – 1914)

pod red.  Kołodziejczyk Ryszard

Warszawa

1970

Przemysł kolejowy

PWN

Szlakiem łódzkiej kolei

Jerczyński Michał, Roszak Tomasz

Łódź

2004

Przemysł kolejowy

Wydawnictwo Piątek Trzynastego

Warszawski węzeł kolejowy. Wczoraj, dziś, jutro.

Pod red. Braun Jerzy

Warszawa

1977

Przemysł kolejowy

WKiŁ

Warszawsko – Wiedeńska Kolej Żelazna

Kołodziejczyk Ryszard

Warszawa

1962

Przemysł kolejowy

Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

Wodociagi i kanalizacja Rybnika. Zarys dziejów

Keller Dawid

Rybnik

2007

Przemysł kolejowy

X

Wpływ dróg żelaznych na stan ekonomiczny Rosji t. 1

Bloch Jan Gotlib

Warszawa

1878

Przemysł kolejowy

X

Wpływ dróg żelaznych na stan ekonomiczny Rosji t. 2

Bloch Jan Gotlib

Warszawa

1880

Przemysł kolejowy

X

Zarys gospodarczy dziejów transportu do roku 1939

Wielopolski Alfred

Warszawa

1975

Przemysł kolejowy

WKiŁ

Znaczenie kolei dla dziejów Polski. Studia z historii kolejnictwa

pod red. Keller D.

Rybnik

2012

Przemysł kolejowy

Muzeum w Rybniku

Życie ekonomiczne Królestwa Polskiego. Rosyjskie taryfy celne i   kolejowe i  ich wpływ na życie ekonomiczne Królestwa Polskiego

Lewy Marceli

Warszawa

1915

Przemysł kolejowy

Księgarnia Gebethnera i Wolfa

Koleje żelazne Cukrowni Gosławice 1912-1992

Matuszewski Maciej

Poznań

1993

Przemysł kolejowy/cukrowy

Poznański Klub Modelarzy Kolejowych

Przemysł konfekcyjny w Polsce/Związek Przemysłu Konfekcyjnego w Polsce

X

Kraków

1917

Przemysł konfekcyjny

Związek Przemysłu Konfekcyjnego w Polsce

100 – lecie energetyki w Krakowie 1905 – 2005

Brzoskwinia Waldemar

Kraków

2004

Przemysł krakowski

Muzeum Inżynierii Miejskiej

Dawne zakłady rzemieślnicze i przemysłowe Krakowa

Duda Jerzy

Kraków

2000

Przemysł krakowski

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie/ Krakowskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Techniczny

Kraków jako ośrodek przemysłowy. Rozwój i struktura przemysłu wielkiego miasta

Kortus Bronisław

Kraków

1968

Przemysł krakowski

X

Kształtowanie się i struktura zachodnio-krakowskiego kopleksu przemysłowego

Pakuta J.

Warszawa

1938

Przemysł krakowski

PWN

Kupcy krakowscy w epoce przejściowej (1773 – 1846)

Wawel – Louis Józef

Kraków

1883

Przemysł krakowski

W drukarni „Czasu”

Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1846 – 1853

Demel Juliusz

Kraków

1951

Przemysł krakowski

Biblioteka Krakowska nr 107

Z dziejów przemysłu Krakowa w latach 1918 – 1939

Kotewicz Ryszard

Kraków

1981

Przemysł krakowski

Biblioteka Krakowska

Z dziejów przemysłu Krakowa w latach 1918-1939

Kotwicz Ryszard

Kraków

1981

Przemysł krakowski

Wydawnictwo Literackie

Życie gospodarcze w Wolnym Mieście Krakowie

Bieniarzówna Jadwiga

Kraków

1967

Przemysł krakowski

PAN – Oddział w Krakowie

Polesie w strukturze gospodarczej Polski

Poniatowski Józef

Wilno

1934

Przemysł Kresów

Wydawnictwo Znicz

Życie gospodarcze Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej

Ormicki Wiktor

Kraków

1929

Przemysł Kresów

Księgarnia Geograficzna „Orbis”

Kupiectwo Lubelskie 1317-1959.Księga pamiątkowa

Bownik Zygmunt

Lublin

1960

Przemysł lubelski

Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług

Przemysł rolno – spożywczy w województwie lubelskim w latach 1918 – 1939

Czuchryta Artur

Lublin

2008

Przemysł lubelski

Wydawnictwo UMCS

Struktura i rozmieszczenie przemysłu w guberni lubelskiej 1864-1914

Mikulec Bronisław

Warszawa

1981

Przemysł lubelski

Tzw. nadbitka

Z dziejów konfraterni kupieckiej w Lublinie

Kamiński Jan

Lublin

1925

Przemysł lubelski

X

200 lat tomaszowskiego przemysłu

X

Tomaszów

1989

Przemysł łódzki

X

Biblioteczka wiedzy o Łodzi. 550 rocznica nadania Łodzki praw miejskich ; 150 rocznica powstania Łodzki przemysłowej

X

Łódź

1973

Przemysł łódzki

WAG

Działalność gospodarcza władz Królestwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821-1831

Rynkowska Anna

Łódź

1951

Przemysł łódzki

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Dzieje drukarstwa łódzkiego

X

Łódź

1989

Przemysł łódzki

X

Dzieje Łodzi przemysłowej (Zarys historii)

Puś Wiesław

Łódź

1987

Przemysł łódzki

MHMŁ

Historia kancelarii przemysłowej w okręgu łódzkim

Ihnatowicz Ireneusz

Łódź

1967

Przemysł łódzki

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Kryzys włókiennictwa łódzkiego, jego przyczyny i środki zaradcze

 Geyer Robert,  Bajer K.

Łódź

1929

Przemysł łódzki

Wydawnictwo Izby Przemysłowo – Handlowej

Leksykon łódzkich fabryk

Kowalski Witold

Łódź

1999

Przemysł łódzki

Wydawnictwo Literatura

Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864-1914

Pytlas Stefan

Łódź

1994

Przemysł łódzki

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Łódź. Dzieje miasta. T. I do 1918 r.

Baranowski Bohdan, Fijałek Jan, Rosin Ryszard

Warszawa

1988

Przemysł łódzki

PWN

Municypalne fabryki włókiennicze dawnej Łodzi

Litwin Józef

Łódź

1932

Przemysł łódzki

Skład główny w Księgarni K. Neumillera

Początki rozwoju kapitalistycznego m. Łodzi (1820-1864). Żródła

Rynkowska Anna

Warszawa

1960

Przemysł łódzki

X

Przemysł łódzki w latach 1860-1900

Ihnatowicz Ireneusz

Wrocław, Warszawa, Kraków

1965

Przemysł łódzki

Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich

Przewodnik ilustrowany po Warszawie, Łodzi i okolicach fabrycznych

X

Warszawa

1897

Przemysł łódzki

Nakłąd i druk Emila Skiwskiego

Region łódzki jako ośrodek przemysłu metalowo – maszynowego Królestwa Polskiego w latach 1864 – 1914

Klemantowicz Dariusz

Łódź

2008

Przemysł łódzki

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rzut oka na gospodarkę miejską w Łodzi 1919-1923

Rosset Edward

Łódź

1938

Przemysł łódzki

Druk R. Tylko

Studia i materiały do dziejów Łodzi i okręgu łódzkiego

X

Łódź

1962

Przemysł łódzki

Wydawnictwo Łódzkie

Studia nad powstaniem Łódzkiego Okręgu Przemysłowego 1815-1870

Missalowa Gryzelda

Łódź

1975

Przemysł łódzki

Wydawnictwo Łódzkie

W rytmie fabrycznych syren. Łódź między wojnami

Pawlak Wacław

Łódź

1984

Przemysł łódzki

Wydawnictwo Łódzkie

Znaczenie łódzkiego okręgu gospodarczego i jego upośledzenie

Hertz Mieczysław

Łódź

1935

Przemysł łódzki

Izba Przemysłowo-Handlowa

Źródła do historii miast łódzkiego okręgu przemysłowego w XIX w.

oprac. Kaczmarek Roman

Warszawa

1958

Przemysł łódzki

Instytut Historii PAN/ KIW

Życie gospodarcze Łodzi w okresie międzywojennym

Wachowska Barbara

Łódź

1973

Przemysł łódzki

X

Dzieje polskiej motoryzacji

Szelichowski Stanisław

Łódź

2012

Przemysł maszynowy

Księży Młyn

Przemysł lotniczy w Lublinie 1919-1939

Majewski Mariusz Wojciech

X

2009

Przemysł maszynowy

X

Przemysł maszynowy województwa rzeszowskiego. Historia – stan istniejący – perspektywy

pod red. Oczoś K.

Rzeszów

1967

Przemysł maszynowy

SIMP

Sto lat polskiej motoryzacji

Szelichowski Stanisław

Warszawa

2003

Przemysł maszynowy

Damis BT

Polski przemysł metalowy i projekt jego usprawnienia

Berger Ludwik

Kraków

1934

Przemysł metalowy

X

Przemysł metalowy w Polsce

X

Warszawa

1937

Przemysł metalowy

X

Przemysł metalowy w Polsce w rozwoju dziejowym

 Gasiorowska Natalja

X

1929

Przemysł metalowy

Wydawnictwo. no. 9. Polskiego zwiazku przemyslowcow metalowych

Przemysł metalowy w woj. Częstochowskim

 Koszkul Józef, Bielecki Jerzy, Wierzbicki Ireneusz

X

1977

Przemysł metalowy

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SIMP

Sprawozdanie Komisji Ankietowej. Badania warunków i kosztów produkcji oraz wymiany. Tom XIII – Przemysł metalurgiczny

X

Warszawa

1928

Przemysł metalowy

Wydawnictwa Komitetu Ekonomicnzego Ministrów

Kronika o polskiem morzu. Dzieje walk, zwycięstw i pracy

pod red. Pechy Czesław

Warszawa

1930

Przemysł morski

Nakł. tygodnika „Polska „gospodarcza

Port Gdynia 1922-1972

Kleban Czesław

Gdańsk

1973

Przemysł morski

Wydawnictwo Morskie

Galicyjski przemysł naftowy

Rymar Leon

X

1915

Przemysł naftowy

Osobne odbicie z Rocznika XV. „Czasopisma prawniczego i ekonomicznego”

Historia polskiego przemysłu naftowego T.I

Praca zbiorowa

Kraków

1994

Przemysł naftowy

Muzeum Regionalne w Brzozowie

Historia polskiego przemysłu naftowego T.II

Praca zbiorowa

Kraków

1994

Przemysł naftowy

Muzeum Regionalne w Brzozowie

Kopalnie nafty i gazów ziemnych w Polsce T. I

Tołwiński Konstanty

X

1929

Przemysł naftowy

Polski Instytyt Geologiczny

Kopalnie nafty i gazów ziemnych w Polsce: Borysław T. II

Tołwiński Konstanty

X

1934

Przemysł naftowy

Kasa Im. Mianowskiego

Kopalnie nafty i gazów ziemnych w Polsce: cześć I. Geologia. cześć 2. Złoża ropy naftowej, gazu ziemnego oraz wosku ziemnego; statystyka produkcji

Tołwiński Konstanty

X

1934

Przemysł naftowy

Skład główny

Nafta rządzi światem

Zischa Antoni

Warszawa

1936

Przemysł naftowy

Wydawnictwo M. Fruchtmana

Nafta. Ludzie i fakty

 Nater Ryszard, Sozański Józef

X

2002

Przemysł naftowy

Nater Zygmunt Handel-Usługi-Wydawnictwa

Nafta. Potęga ziemi

Nauwelaerts Louis Gerard

Lwów

1938

Przemysł naftowy

Książnica Atlas

Nafta…nafta…nafta

Kossowski Jerzy

Warszawa

1938

Przemysł naftowy

X

Polski przemysł naftowy pod niemiecką okupacją w latach 1939-1945

Wieliczko Mieczysław

Lublin

2001

Przemysł naftowy

Wydawnictwo UMCS

Polski przemysł naftowy. Studium ekonomiczne

Gustowski Leszek

Poznań

1925

Przemysł naftowy

X

Polski przemysł naftowy: studjum ekonomiczne

Gustowski Leszek

Poznań

1925

Przemysł naftowy

Nakładem Rynku metalowego i maszynowego

Przedsiębiorstwa i kapitał w polskim przemyśle naftowym

Fryc Jan

Warszawa

1930

Przemysł naftowy

Nakładem tygodnika „Polska Gospodarcza”

Przedsiębiorstwa i kapitał w polskim przemyśle naftowym

Fryc Jan

Warszawa

1930

Przemysł naftowy

Nakł. tygodnika „Polska Gospodarcza”

Przemysł naftowy w Polsce : zarys historji wraz z opisem techniki pracy w przemyśle naftowym, uzupełniony przewodnikiem po Pawilonie Naftowym P. W. K.

Bartoszewicz S.

Lwów

1929

Przemysł naftowy

Nakł. Komitetu Budowy Pawilonu Naftowego P. W. K. przy Krajowem Towarzystwie Naftowem

Przemysł naftowy w Polsce w okresie międzywojennym

Dałek Eugeniusz

Częstochowa

1976

Przemysł naftowy

Wydanie 14 z Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej: Praca habilitacyjna

Przemysł naftowy w zarysie

Hopfinger Maksymilian

Lwów

1923

Przemysł naftowy

Nakładem Księgarni Naukowej

Śladami gorlickich naftowców

Pabis Tadeusz

X

1996

Przemysł naftowy

Zakład Poligraficzny Dan-Lex

Walka o byt przemysłu naftowego w r. 1930-31

Dunikowski Stanisław

Krosno

1931

Przemysł naftowy

Druk. Tow. św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowem

Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego T. I i II

pod red. Kiryk Feliks, Kołodziejczyk Ryszard

Warszawa

1978

Przemysł olkuski

PWN

Przemysł optyczny w Polsce

X

Warszawa

1971

Przemysł optyczny

WEMA

Oświęcim wczoraj i dziś

Skalińska-Dindorf E.

Oświęcim

2005

Przemysł oświęcimski

X

Z dziejów przemysłu w międzywojennym Oświęcimiu

Rydzoń Robert

Oświęcim

2006

Przemysł oświęcimski

Multimedia Partner Sp. z o.o

Lokalizacja i rozwój przemysłu celulozowo-papierniczego na Śląsku w województwie wroclawskim i opolskim

Czupiał Jerzy

Opole

1963

Przemysł papierniczy

Instytut Śląski w Opolu

Papiernia „Soczewka”

Stogowska Anna

Warszawa

1986

Przemysł papierniczy

PWN

Przemysł papierniczy w Polsce

Czerniejewski Tadeusz

Warszawa

1929

Przemysł papierniczy

Drukiem Zakładów Graf. „Bibljoteka Polska” w Bydgoszczy

Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej

Kraśko Nina

Warszawa

2001

Przemysł poligraficzny

Biblioteka Narodowa

Kilka słów o polskim przemyśle potasowym

Przyrembel Zygmunt

Warszawa

1937

Przemysł potasowy

X

Przemysł potasowy w Polsce

Greiner Józef

Lwów

1938

Przemysł potasowy

X

Złote lata radia w II Rzeczypospolitej

Stinzing Roman, Szczygieł Eugeniusz, Berezowski Henryk

Nowy Sącz

2000

Przemysł radiowy

Wydawnictwo V.I.D.I

Przemysł Radomia

pod red.  Witkowski Stefan

Lublin

1970

Przemysł radomski

Radomskie Towarzystwo Naukowe
Wyd. Lubelskie

Nasiennictwo i handel nasienny w Polsce przed i po wojnie

Boniecki Michał

Warszawa

1927

Przemysł rolny

Nakładem Wyższej Szkoły Handlowej

Przemysł rolny na Pomorzu

Werner Stefan

Gdynia

1937

Przemysł rolny

Kasa Im. Miacwskogo-Instytut Popierania Nauki

Sprawozdanie Komisji Ankietowej. Tom X Nawozy sztuczne

X

Warszawa

1928

Przemysł rolny

Wydawnictwa Komitetu Ekonomicznego Ministrów

Przemysł siarkowy w Polsce. Tradycje, teraźniejszość, przyszłość

Gutman Eugeniusz, Kwiecień Kazimierz

Rzeszów

1982

Przemysł siarkowy

Wydawca – Kopalnia i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu

10 lat polskiego przemysłu mięsnego

X

Warszawa

1938

Przemysł spożywczy

X

Monografia polskiego przemysłu spirytusowego

Łabendziński Stanisław

Warszawa

X

Przemysł spożywczy

X

Piwo to napój niezbędny. Przemysł piwowarski na Kresach Wschodnich II rzeczypospolitej

Jędrzejewski Sławomir

Kraków

2012

Przemysł spożywczy

Wydawnictwo Wysoki Zamek

Polskie rybołówstwo morskie IV (1928 – 1930)

X

Gdynia-Bydgoszcz

1931

Przemysł spożywczy

Wydawnictwo Morskiego Urzędu Rybackiego

Produkcja rolnicza i przemysł rolniczy w Polsce współczesnej

Chojecki zygmunt

Warszawa

1937

Przemysł spożywczy

Wydawnictwo Towarzystwa Oświaty Rolniczej

Przemysł gorzelniany Galicji doby autonomicznej

Michalkiewicz Jerzy

Kraków

1988

Przemysł spożywczy

X

Przemysł gorzelniczy w II Rzeczypospolitej

Grata Paweł

Częstochowa

2002

Przemysł spożywczy

Wydawnictwo WSP

Przemysł młynarski w Polsce: na zasadzie ankiety przeprowadzonej w czerwcu 1934 przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

X

Poznań

1935

Przemysł spożywczy

Związek Eksportowy Młynów w Polsce

Przemysł rolno-spożywczy w Polsce w latach 1918-1939

Eckert Marian

Poznań/ Zielona Góra

1974

Przemysł spożywczy

Poznań : UAM / Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo naukowe

Przemysł spirytusowy byłej dzielnicy pruskiej w okresie etatyzmu (1.I.1919-31.X.1921)

Kasprowicz Bolesław

Poznań

1922

Przemysł spożywczy

X

Przemysł spirytusowy w Królestwie Polskim

Dąbrowski Wacław, Dmochowski Stefan

Warszawa

1918

Przemysł spożywczy

Nakładem Warszawskiego Towarzystwa Oczyszczania i Sprzedaży Spirytusu

Przemysł spożywczy (1815-1918)

Wykrętowicz Stanisław

X

X

Przemysł spożywczy

X

Zagadnienie handlu mięsnego w Polsce

Doskocz Michał

Warszawa

1932

Przemysł spożywczy

Nakładem Tygodnika Polska Gospodarcza

Zagadnienie polskiego eksportu mięsnego

Piotrowski Jan

Poznań

1931

Przemysł spożywczy

Gebethner i Wolff

Życie cukrownicze gorzelnicze. Specjalne wydanie jubileuszowe z okazji XXX-lecia Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Cukrowniczego R.P. i Związku Zawodowego Techników i Pracowników Umysłowych Przemysłu Spirytusowego i Fermentacyjnego R.P.

Pawłowski Artur, Maciejowski Jan

Warszawa

1936

Przemysł spożywczy

Odbito w Zakładach Drukarskich „Kolumna”

Dzieje i rozwój Wielkich Katowic jako ośrodka górnośląskiego przemysłu i stolicy autonomicznego województwa śląskiego

Nałęcz-Gostomski Władysław

Katowice

1926

Przemysł śląski

Magistrat W. Katowic

Górnośląski przemysł górniczo – hutniczy w II połowie XIX wieku

Popiołek Kazimierz

Kraków

1965

Przemysł śląski

Ślaski Instytut Naukowy w Katowicach

Historia handlu i przemysłu Górnego Śląska

Godula Franciszek

X

1912

Przemysł śląski

Nakładem Zjednoczenia Młodzieży Kupieckiej

Kancelaria górnośląskich przedsiębiorstw przemysłowych do 1945 roku

Poprawska Stanisława

Warszawa

1972

Przemysł śląski

PWN

Kierunki eksportu wytworów przemysłu górnośląskiego

Szczepański Aleksander

Katowice

1937

Przemysł śląski

Instytut Śląski

Monografia Zawiercia

pod red.  Jagodziński Zdzisław

Zawiercie

2003

Przemysł śląski

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej

Popkiewicz Józef, Pyszka Franciszek

Opole

1959

Przemysł śląski

 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Przemysł Górnego Śląska. Opisy najważniejszych zakładów

X

Katowice

1923

Przemysł śląski

Gdańsko – Katowickie Towarzystwo Handlu Żelazem i Metalami

Przemysł i robotnicy na Śląsku do 1914 roku

Michalkiewicz Stanisław

Katowice

1984

Przemysł śląski

Wydawnictwo „Śląsk”

Przemysł w województwie śląskim

Miłobędzki Zbigniew

Katowice

1938

Przemysł śląski

X

Przemysł w województwie śląskim. Część II Przemysł na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego

Miłobędzki Zbigniew

Katowice

1939

Przemysł śląski

X

Rozwój historyczny sieci kolejowej na Górnym Śląsku

Koziarski Stanisław

Katowice

1990

Przemysł śląski

X

Rozwój i rozmieszczenie przemysłu na Dolnym Śląsku w okresie kapitalizmu

Jeżowski Krzysztof

Wrocław

1961

Przemysł śląski

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Rozwój przemysłu górnośląskiego w latach 1922-1928 i jego znaczenie dla Polski

Hałgas Michał

Poznań

1928

Przemysł śląski

X

Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku w I połowie XIX wieku

Kwaśny Zbigniew

Wrocław

1983

Przemysł śląski

Wydawictwo. Uniwersytetu Wrocławskiego

Śląsk Cieszyński. Z życia gospodarczego

X

Cieszyn

1937

Przemysł śląski

Cieszyński Komitet Opieki nad Uchodźcami z Czechosłowacji

Śląsk Zaolziański w życiu gospodarczym Polski

Ignaszewski Janusz

Katowice

1938

Przemysł śląski

Drukarnia Narodowa

Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933 na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim oraz jego społeczne konsekwencje

Chlebowczyk Józef

Katowice

1974

Przemysł śląski

Śląski Instytut Naukow

Wpływ i udział Anglików w tworzeniu wielkiego przemysłu na Górnym Śląsku

Piernikarczyk Józef

Mikołów

1936

Przemysł śląski

X

Z dziejów chorzowskiego górnictwa węglowego

Janeczek Zdzisław

Katowice

1995

Przemysł śląski

Zameczek Agencja

Zagadnienie elektryfikacji na Śląsku, Zagadnienia Gospodarcze Śląska, Odczyty i Rozprawy, 11

Groza Aleksander

Katowice

1937

Przemysł śląski

Wyd. Instytutu Śląskiego

Znaczenie dróg wodnych dla przemysłu śląskiego: z 3 mapami, z przedmową prof. Mieczysława Rybczyńskiego

Wasilewski Zbigniew

Katowice

1936

Przemysł śląski

Wydawnictwo Instytutu Śla̧skiego

Gospodarka i społeczeństwo województwa sandomierskiego w latach 1815-1830

Adamczyk Stanisław

Kielce

2004

Przemysł świętokrzyski

Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej

Przemysł i klasa robotnicza ziemi radomsko-kieleckiej 1870-1914

 Wyszomirska-Kuźmińska Otilda

Warszawa

1970

Przemysł świętokrzyski

PWN

Sfery Przemysłowe i Ziemiaństwo w Województwie Kieleckim 1918-1939

Markowski Mieczysław

X

1990

Przemysł świętokrzyski

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Staropolskie zagłębie przemysłowe

Zieliński Jan

Kielce

1965

Przemysł świętokrzyski

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Staropolskie Zagłębie Przemysłowe od Staszica i Druckiego-Lubeckiego do Polski Ludowej: (przyczynek do historii myśli gospodarczej)

Zieliński Jan

Kraków

1966

Przemysł świętokrzyski

Politechnika Krakowska

Wielkopiecownictwo w Zagłębiu Staropolskim w połowie XIX wieku

Radwan Mieczysław

Stalinogród

1954

Przemysł świętokrzyski

Państwowe Wydawnictwa Techniczne

Toruński ośrodek przemysłowy

Rochnowski Henryk

Toruń

1978

Przemysł toruński

PWN

1962 Rok Ziemi Mazowieckiej

pod red. Berezowski Stanisław

Płock

1962

Przemysł warszawski

Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu

Cały wiek w Warszawie

Tarasiewicz Kordian

Warszawa

2010

Przemysł warszawski

Wydawnictwo VEDA

Das Salzmonopol im Konigreich Polen. Beitrag zur Wirtschafts und Finanzgeschichte Polens nach den Teilungen

Poraziński Antoni

Warszawa

1913

Przemysł warszawski

Nakładem R. Noske

Dzieje elektryfikacji Warszawy

Piłatowicz Józef

Warszawa

1984

Przemysł warszawski

PWN

Historia fotografii warszawskiej

Żdżarski Wacław

Warszawa

1974

Przemysł warszawski

PWN

Kupiectwo warszawskie. Zarys pięciowiekowych jego dziejów : monografja historyczno-obyczajowa osnuta na źródłach archiwalnych

Kraushar Aleksander

Warszawa

1929

Przemysł warszawski

Nakładem Księgarnia F. Hoesicka

Mapy Budownictwa Przemysłowego Warszawy

oprac. Pustoła – Kozłowska E.

Warszawa

1983

Przemysł warszawski

X

Od Piotra Drzewieckiego do Stefana Starzyńskiego – Gospodarka komunalna Warszawy w latach 1915 – 1939

Szczypiorski Adam

Warszawa

1968

Przemysł warszawski

Ossolineum

Początki klasy robotniczej Warszawy

Łepkowski Tadeusz

Warszawa

1956

Przemysł warszawski

Wydawnictwo Naukowe

Początki nowoczesnej infrastruktury Warszawy

Słoniowa Anna

Warszawa

1978

Przemysł warszawski

PWN

Poligrafia warszawska 1870-1914

Lewandowski Stefan

Warszawa

1982

Przemysł warszawski

KIW

Przemysł warszawski u progu epoki kapitalistycznej: 1815 – 1868

Łepkowski Tadeusz

Warszawa

1960

Przemysł warszawski

Polska Akademia Nauk – Instytut Historii, PWN

Resursa kupiecka w Warszawie. Dawny Pałac Mniszchów (1820 – 1928). Monografia historyczno – obyczajowa

Kraushar Aleksander

Warszawa

1928

Przemysł warszawski

Nakłądem Towarzystwa Resursy Kupieckiej, Drukarnia Wł. Łazarskiego

Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku

Żarnowska Anna

Warszawa

1985

Przemysł warszawski

PIW

Rozwój przemysłu warszawskiego 1864 – 1914

Pruss Witold

Warszawa

1977

Przemysł warszawski

PWN

Rozwój przemysłu Warszawy w latach 1918-1939

Drozdowski Marian Marek

Warszawa

1984

Przemysł warszawski

KN ODN

Sklepy warszawskie z artykułami domowymi 1830-1870

Kowecka Elżbieta

Warszawa

1998

Przemysł warszawski

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich

Herbaczyński Wojciech

Warszawa

1983

Przemysł warszawski

PIW

Warszawa XIX wieku 1795-1918

Kołodziejczyk Ryszard, Kosim Jan, Leskiewiczowa J.

Warszawa

1971

Przemysł warszawski

PWN

Wielkie zakłady przemysłowe Warszawy

 Kazimierski Józef

Warszawa

1978

Przemysł warszawski

PWN

Wodociągi i kanalizacja m.st. Warszawy 1886-1936

Rabczewski Włodzimierz, Rutkowski Stanisław

Warszawa

1937

Przemysł warszawski

Zarząd Miejski m.st. Warszawy

Zakłady przemysłowe Warszawy

 Baczyński Jerzy, Dunin-Wąsowicz Marek

X

1980

Przemysł warszawski

KAW

Statystyka Przemysłu Węglowego w Państwie Polskim za rok 1925

Departament górniczo-hutniczy

Warszawa

1927

Przemysł węglowy

Departament górniczo-hutniczy

Statystyka Przemysłu Węglowego w Państwie Polskim za rok 1926

Departament górniczo-hutniczy

Warszawa

1928

Przemysł węglowy

Departament górniczo-hutniczy

Statystyka Przemysłu Węglowego w Państwie Polskim za rok 1927

Departament górniczo-hutniczy

Warszawa

1929

Przemysł węglowy

Departament górniczo-hutniczy

Statystyka Przemysłu Węglowego w Państwie Polskim za rok 1930

X

Warszawa

1931

Przemysł węglowy

X

Statystyka Przemysłu Węglowego w Państwie Polskim za rok 1936

X

Warszawa

1937

Przemysł węglowy

X

Węgiel Polski na tle sytuacji światowej

Wieczorek Edward

Gdańsk – Bydgoszcz – Szczecin

1946

Przemysł węglowy

Instytut Bałtycki

Dziedzictwo przemysłowe Kalisza i regionu

X

Kalisz

2003

Przemysł wielkopolski

Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Kaliszu

Handel w Wielkopolsce 1934/35

X

Poznań

1935

Przemysł wielkopolski

Wielkopolski Związek Chrześcijańskich Zrzeszeń Kupieckich w Poznaniu

Handel w Wielkopolsce 1936/37

X

Poznań

1937

Przemysł wielkopolski

Wielkopolski Związek Chrześcijańskich Zrzeszeń Kupieckich w Poznaniu

Położenie ekonomiczne rzemiosła wielkopolskiego w okresie zaborów

Łuczak Czesław

Poznań

1961

Przemysł wielkopolski

PWN Oddział w Poznaniu

Przemiany w strukturze przemysłu wielkopolskiego w latach 1919-1939

Kamosiński Sławomir

Poznań

2008

Przemysł wielkopolski

Wydawnictwo Poznańskie

Przemysł wielkopolski w latach 1871-1914

Łuczak Czesław

Poznań

1960

Przemysł wielkopolski

Wydawnictwo Poznańskie

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Tradycja i współczesność 1851-2001

Zarzycki Andrzej

Poznań

2001

Przemysł wielkopolski

Wydawnictwo Poznańskie

Życie gospodarczo – społeczne w Poznaniu 1815 – 1918

Łuczak Czesław

Poznań

1965

Przemysł wielkopolski

Wydawnictwo Poznańskie

Przemysł włocławski w latach 1870-1918. Gospodarcze i społeczne aspekty industrializacji

Dziki Tomasz

Toruń

2004

Przemysł włocławski

Wydawn. Adam Marszałek

Encyklopedia przemysłu i handlu wełnianego

Katelbach Stefan

Warszawa

1932

Przemysł włókienniczy

Instytut Szerzenia Praktycznej Wiedzy Przemysłowe

Historia polskiego przemysłu włókien sztucznych

Hempel Kazimierz

Warszawa

1988

Przemysł włókienniczy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Len w polskiej strukturze gospodarczej

Mianowski Henryk, Berger Ludwik

Kraków

1934

Przemysł włókienniczy

Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie

Okręg bielski przemysłu wełnianego

Cierniewski Florian

Poznań

1947

Przemysł włókienniczy

Akademia Handlowa

Polski przemysł bawełniany w początkach XX stuleci

 Trenklerówna Elżbieta

X

1925

Przemysł włókienniczy

Część 15 z Bibliotheca universitatis liberae Polonae

Polski Przemysł Włókienniczy

X

X

1928

Przemysł włókienniczy

X

Przemysł włókienniczy Królestwa Polskiego 1900-1918

Badziak Kazimierz

Łódź

1979

Przemysł włókienniczy

Wydanie 60 z Acta Universitatis Lodziensis: Nauki humanistyczno-społeczne
Folia historica
Tom 60 z Acta Universitatis Lodziensis : 1

Przemysł włókienniczy na ziemiach polskich od początku XIX w. do 1939

Bajer Karol

Łódź

1958

Przemysł włókienniczy

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Studia nad źródłami kapitałów w łódzkim przemyśle włókienniczym

Małecki Zygmunt

X

1969

Przemysł włókienniczy

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

Włókniarze łódzcy – Monografia

pod red. nacz. Edward Rosset ; plansze Ryszard Nowakowski ; słowo wstępne J. Spychalski

Łódź

1966

Przemysł włókienniczy

Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego w Polsce- Wydawnictwo Łódzkie

Źródła do historii przemysłu włókienniczego okręgu łódzkiego w XIX w.

Bandurka Mieczysław, Kołodziejczak Mieczysław, Trela Jan

X

1966

Przemysł włókienniczy

Książka i Wiedza

Inwestycje zbrojeniowe w gospodarce Polski międzywojennej

Grabowski Tadeusz

Warszawa

1963

Przemysł zbrojeniowy

Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej

Polska gospodarka wojskowa 1918-1939

Kłoczewski Zdzisław

Warszawa

1987

Przemysł zbrojeniowy

X

Polskie budownictwo wojskowe i przemysł zbrojeniowy 1919 – 1939

Smaczny Henryk

Białystok

2001

Przemysł zbrojeniowy

Wydawnictwo Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Polskie budownictwo wojskowe i przemysł zbrojeniowy 1919-1939

Smaczny Henryk

X

2001

Przemysł zbrojeniowy

Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Okręg Podlask

Prototypy samolotów bojowych i zakłądy lotnicze. Polska 1930 – 1939

Malak Edward

Wrocław

2011

Przemysł zbrojeniowy

Wydawnictwo Erica

Przemysł lotniczy w Lublinie 1919 – 1939

Majewski Mariusz Wojciech

X

2010

Przemysł zbrojeniowy

Wydanictwo ZP

Przemysł wojenny w Polsce 1918-1939

Gołębiowski Jerzy

Kraków

1990

Przemysł zbrojeniowy

Wydawn. Nauk. WSP

Samoloty bojowe i zakłady lotnicze Polska 1933 – 1935

Malak Edward

Wrocław

1990

Przemysł zbrojeniowy

X

Samoloty i zakłady lotnicze II Rzeczypospolitej

Majewski Mariusz Wojciech

Warszawa

2008

Przemysł zbrojeniowy

Wydawnictwo WZP

Uzbrojenie i przemysł zbrojeniowy w powstaniu kościuszkowskim

Zahorski Andrzej

Warszawa

1957

Przemysł zbrojeniowy

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

Przemysł złotniczy w Polsce

Lepszy Leonard

Kraków

1933

Przemysł złotniczy

Nakładem Miejskiego Muzeum Przemysłowego w Krakowie

Złotnictwo w Polsce

Lepszy Leonard

Warszawa

1991

Przemysł złotniczy

Wydawnictwo Delicon, REPRINT wydania z 1933 roku Nakładem Miejskiego Muzeum Przemysłowego w Krakowie

Anonimowi władcy. Z dziejów kapitału obcego w Polsce (1918 – 1939)

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy

Warszawa

1968

Społeczeństwo

Wydawnictwo Wiedza Powszechna

Bohaterowie nieromantyczni. O pionierach kapitalizmu w Królestwie Polskim

Kołodziejczyk Ryszard

Warszawa

1961

Społeczeństwo

Wiedza Powszechna

Burżuazja polska w XIX i XX wieku

Kołodziejczyk Ryszard

Warszawa

1979

Społeczeństwo

PIW

Burżuazja warszawska

Ihnatowicz Ireneusz

Warszawa

1972

Społeczeństwo

PWN

Dni powszednie Warszawy w latach 1880 – 1900

Beylin Karolina

Warszawa

1967

Społeczeństwo

PIW

Dzieje robotników przemysłowych w Polsce pod zaborami

Kaczyńska Elżbieta

Warszawa

1979

Społeczeństwo

PWN

Królestwo Polskie pod względem statystycznym t. 1 i t. 2

Załęski Witold

Warszawa

1900

Społeczeństwo

Skład główny w księgarni J. Fiszera

Kształtowanie się burżuazji polskiej. Materiały dyskusyjne Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewicza Polskiej Akademii Naukowej

Kołodziejczyk Ryszard

Warszawa

1955

Społeczeństwo

PAN

Kształtowanie się burżuazji w Królestwie Polskim (1815 – 1850)

Kołodziejczyk Ryszard

Warszawa

1961(1957)

Społeczeństwo

PWN

Ludność Warszawy: Studium statystyczne 1877 – 1911

Konczyński Józef

Warszawa

1913

Społeczeństwo

X

Ludzie Borysławia T. I – III

Wróbel Tadeusz

Warszawa

2005 – 2008

Społeczeństwo

Wydawnictwo LTW

Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w XIX wieku. Szkice i rozprawy historyczne

Kołodziejczyk Ryszard

Warszawa

1979

Społeczeństwo

PWN

Neofici polscy. Materiały historyczne

Jeske – Choiński Teodor

Warszawa

1914

Społeczeństwo

Druk Piotra Laskauera i Spółki

Obyczaj wielkiej burżuazji warszawskiej w XIX wieku

Ihnatowicz Ireneusz

Warszawa

1971

Społeczeństwo

PiW

Ostańce.Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy T. I

 Stopa Magdalena, Brykczyński Jan

Warszawa

2010

Społeczeństwo

Dom Spotkań z Historią

Ostańce.Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy T. II

 Stopa Magdalena, Brykczyński Jan

Warszawa

2011

Społeczeństwo

Dom Spotkań z Historią

Ostańce.Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy T. III

 Stopa Magdalena, Brykczyński Jan

Warszawa

2012

Społeczeństwo

Dom Spotkań z Historią

Polacy chrześcijanie pochodzenia żydowskiego T. 1 i T. 2

Mieses Matthias

Warszawa

1938

Społeczeństwo

Wydawnictwo  M. Fruchtmana

Polska działalność dyplomatyczna w 1863-1864 R. Zbiór dokumentów

Lewak Adam

Warszawa

1937

Społeczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Instytut Historii PAN, Skład: Gebethner i Wolf

Portret warszawskiego milionera

Kołodziejczyk Ryszard

Warszawa

1968

Społeczeństwo

KiW

Rola przedsiębiorców i bankowców w kształtowaniu kultury miejskiej w Polsce XIX-XX w.

Grabowska Genowefa, Stawarz Andrzej

Rybnik

2003

Społeczeństwo

Muzeum w Rybniku, Polskie Towarzystwo Etnologii

Rozwój życia finansowego Warszawy

X

Warszawa

1938

Społeczeństwo

Wydawnictwo Komunalnej Kasy Oszczędności m. st. Warszawy

Społeczeństwo Królestwa Polskiego

Kowalska – Glikman Stefania

Warszawa

1965

Społeczeństwo

X

Społeczeństwo Królestwa Polskiego T. 1 i T. 2- studia o ruchliwości i rozwarstwieniu społecznym

Pod red. Witolda Kuli

Warszawa

1965

Społeczeństwo

PWN

Społeczeństwo  i  gospodarka  północno – wschodnich    ziem  Królestwa  Polskiego  w  okresie  rozkwitu  kapitalizmu

Kaczyńska Elżbieta

Warszawa

1974

Społeczeństwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Studia nad dziejami burżuazji w Poslce: wybór prac z lat 1956 – 1998: wydany z okazji 75 – lecia urodzin autora

Kołodziejczyk Ryszard

Pułtusk

1998

Społeczeństwo

Wyższa Szkoła Humanistyczna

Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku

Łoś Piotr Szymon

Warszawa

2006

Społeczeństwo

Oficyna Wydawnicza Rytm

Ulica Marszałkowska

Herbst Stanisław

Warszawa

1978

Społeczeństwo

KiW

Warszawa w latach 1795 – 1914

Kieniewicz Stefan

Warszawa

1976

Społeczeństwo

PWN

Warszawa w latach 1914 – 1939

Drozdowski Marian Marek

Warszawa

1990

Społeczeństwo

PWN

Warszawiacy i ich miasto w latach Drugiej Rzeczypospolitej

Drozdowski Marian Marek

Warszawa

1973

Społeczeństwo

Wydawnictwo Wiedza Powszechna

Ziemianie i ich organizacje w Polsce lat 1918 – 1939

Gałka Bogusław

Toruń

1997

Społeczeństwo

Wydawnictwo Adam Marszałek

Życie gospodarczo – społeczne na Ziemiach Polskich włączonych do Prus Wschodnich

Górczyńska-Przybyłowicz Bożena

Ciechanów

1989

Społeczeństwo

Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe

Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793 – 1914

Puś Wiesław

Łódź

2003

Społeczeństwo

Wydawnictwo Uniwerystetu Łódzkiego

10 lat pracy w Zjednoczeniu Elektrowni Okręgu Radomsko – Kieleckiego SA

X

Warszawa

1938

Spółki

Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko – Kieleckiego SA

100 lat Cukrowni Gostyń 1897-1997

Tomaszewski Roman

Gostyń

1997

Spółki

Cukrownia „Gostyń” S.A. – Muzeum gostyń

100 lat Elektrowni Chorzów

Ryszard Kurek

Chorzów

1998

Spółki

X

100 lat Huty Batory 1872-1972

Loch Alojzy, Szędzielorz Gerard

Chorzów

1972

Spółki

Nakładem Huty Batory

100 lat koloru. Zakłady Przemysłu Barwników Boruta S.A.

Przygucki Tadeusz

Zgierz

1994

Spółki

X

100 lat Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko”

Warczok Urszula, Woźnica Czesław, Ratajczak Robert

Czerwionce-Leszczyny

1998

Spółki

KWK Dębieńsko

100 lat przemysłu maszyn rolniczych w Płocku

Chrzanowski Stanisław

Warszawa

1972

Spółki

Biuro Wydawnictw „Libra”

100 lat Walcowni Metali „Dziedzice”

Janik Tadeusz

Dziedzice

1996

Spółki

Walcownia Metali Dziedzice

100 lat Zakładów H. Cegielski 1846 – 1946

Grot Zdzisław

Poznań

1946

Spółki

X

125 lat Huty „Pokój”

Kisiel Jan, Rudzki Franciszek

X

1965

Spółki

Nakładem RSW

125 lat Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu

Gollus Tadeusz

Grudziądz

1987

Spółki

Pomorska Odlewnia i Emaliernia (Grudziądz)

130 lat Huty Zygmunt 1857-1987

X

X

1987

Spółki

X

140 lat Warszawskich Zakladów Maszyn Budowlanych im. Waryńskiego

X

Warszawa

1973

Spółki

Wyd. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Bumar”

150 lat firmy H. Cegielski – Poznań SA

Januszkiewicz Bolesław, Wejnach – Kozielewska Hanna

Poznań

1996

Spółki

X

150 lat Gazowni Krakowskiej

Mleczko Grzegorz

Kraków

2006

Spółki

Katalog wystawy

150 lat hutnictwa metali nieżelaznych w Szopienicach:  dzieje Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” i jej załogi

Wilczok Emanuel

Katowice

1984

Spółki

Huta Metali Niezależnych „Szopienice”

150 lat Zakładów Graficznych w Bydgoszczy na tle dziejów drukarstwa pomorskiego

pod red. Bartnicki Jerzy

Bydgoszcz

1965

Spółki

Zakłady Graficzne Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych

160 lat Kopalni „Nowy Wirek” dzieje kopalni i załogi 1824-1984

pod red. Kozub Józef

Katowice

1984

Spółki

Kopalnia Węgla Kamiennego Nowy Wirek (Ruda Śląska)

160 lat Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice” 1837-1997

Gołas Antoni, Sakwerda Eugeniusz

Mysłowice

1997

Spółki

Redakcja Życia Mysłowic

180 lat  Zakładów Graficznych w Bydgoszczy na tle dziejów miasta Bydgoszczy 1806 – 1986

Bartnicki Jerzy

X

1986

Spółki

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

1924-2004: monografia Zakładów Metalowych Mesko SA

Kotarba Zbigniew Piotr

Skarżysko – Kamienne

2004

Spółki

X

1928-2003: monografia Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

X

Skarżysko – Kamienne

2003

Spółki

X

20 – Biuro Projektów Przemysłu Cementowego i Wapienniczego w Krakowie

X

Kraków

X

Spółki

X

200 lat Kopalni „Bolesław Śmiały”  1779 – 1979

Kantyka J., Stępniak A.

Katowice

1979

Spółki

Śląski Instytut Naukowy

200 lat Kopalni Węgla Kamiennego „Rydułtowy” 1792 – 1992

X

Wodzisław Śląski

1992

Spółki

X

200 lat KWK „Barbara – Chorzów”

X

X

1991

Spółki

X

360 lat Browaru Książęcego w Tychach

Cofała Jan

Tychy

1989

Spółki

X

50 lat Fabryki Maszyn Elektrycznych CELMA w Cieszynie (1920-1970)

Pilch Andrzej

Katowice

1970

Spółki

Wydawnictwo „Śląsk”

50 lat Toruńskiej Fabryki Wodomierzy Metron

X

Toruń

1970

Spółki

X

50 lat Zakłady Azotowe im P.awła Findera w Chorzowie

Topol Andrzej

Katowice

1966

Spółki

Uniwersytet Śląski

60 lat Browaru Książęcego w Tychach

Cofała Jan

Tychy

1989

Spółki

X

60 lat Elektrowni Krakowskiej 1905 – 1965

Orski Jan

Kraków

1965

Spółki

Zakład Energetyczny Kraków – Miasto

60 lat Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”

Niewiarowski Marian

Katowice

1959

Spółki

Komitet Obchodu 60 – lecia KWK Wujek

80 lat Zakładów Metalowych Mesko (1924-2004)

 Kotarba  Zbigniew Piotr

X

2005

Spółki

X

90 lat budowy samochodów Praga

Prihoda Emil

X

1998

Spółki

X

90 lat Kluczewskich Zakładów Papierniczych 1897-1987

X

Kluczbork

1987

Spółki

Kluczborskie Zakłady Graficzne

90 lat Zakładów Mięsnych w Bydgoszczy 1890-1980

X

Bydgoszcz

1980

Spółki

Zakłądy Mięsne w Bydgoszczy

Afera żyrardowska

Warzecha Jarosław

Warszawa

1986

Spółki

Wydawnictwo KAW

Bazar

Dzieło zbiorowe

Poznań

2008

Spółki

Z cyklu Kronika Miasta Poznania 2/2008

Bazar Poznański – zarys stuletnich dziejów 1838 – 1938

Skałkowski Adam

Poznań

1938

Spółki

nakładem Spółki Akcyjnej Bazar Poznański

Bazar Poznański. Lata świetności

Bombicki Maciej

Poznań

1995

Spółki

PDW Ławica

Bielskie Zakłady Podzespołów Lampowych. 60 lat 1924-1984

X

Bielsko – Biała

1984

Spółki

X

Browar Żywiec 1856-2001

Spyra Adam, Zwierzyna Grzegorz

Żywiec

2001

Spółki

Wydawnictwo Browar Żywiec

Bydgoska Fabryka Kabli

Chamot Jan

Bydgoszcz

1973

Spółki

Przedsiębiorstwo Wydawniczo – Handlowe

Bytomskie kopalnie cynku i ołowiu na dawnych mapach i fotografiach

X

Bytom

X

Spółki

Biuro Promocji Bytomia

Chodakowskie Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex”

Zwoliński Krzysztof

Warszawa

1978

Spółki

Książka i Wiedza

Cukrownia „Klemensów” 1894-1994

Jachymek Jan, Pomarański Antoni

Lublin

1994

Spółki

Wydawnictwo Czas

Cukrownia i Rafinerja w Hermanowie

Pawlak Józef

Warszawa

1930

Spółki

X

Cukrownia Ostrowy SA w latach 1847-1997 (zarys dziejów)

Urbaniak Andrzej

Ostrowy

1997

Spółki

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

Dawna walcownia w Nietulisku Fabrycznym

 Piasecka Anna, Szczałuba Dorota, Szczałuba Włodzimierz

X

2003

Spółki

Agencję „JP”

Dębickie Zakłady Opon Samochodowych 1939-1989

Wanatowicz Jerzy

Rzeszów

1989

Spółki

Wydawnictwo Rzeszowskich Zakładów Graficznych

Domy towarowe i ich organizacja

Jabłowski Kazimierz

Warszawa

1923

Spółki

Polska Składnica Pomocy Szkolnych

Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu

X

Poznań

1929

Spółki

Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu

Dwa wieki kopalni węgla kamiennego KWK Zabrze – Bielszowice

Jaros Jerzy

Zabrze

1991

Spółki

Staraniem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy KWK „Zabrze-Bielszowice”

Dzieje cukrowni ciechanowskiej w zarysie

Lewandowski Edward

 Ciechanów

1988

Spółki

Muzeum Okręgowe w Ciechanowie

Dzieje Fabryki Maszyn Żniwnych im. Marcelego Nowotki w Płocku 1870-1977

Stefański Jerzy

Warszawa

1986

Spółki

Biuro Wydawnictw Libra

Dzieje Huty Małapanew w Ozimku 1754-1979

Kowalski Zbigniew, Nowak Jan, Meissner Jan

Opole

1980

Spółki

Instytut Śląski w Opolu

Dzieje kopalni „Ignacy” („Hoym”) 1792-2001

Smołka Maria Zofia

Rybnik

2001

Spółki

Muzeum w Rybniku

Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Uniontex” w latach 1827 – 1977

Puś Wiesław, Pytlas Stefan

Warszawa

1979

Spółki

PWN

Dzieje Spółki Akcyjnej Browaru w Częstochowie (dawniej K. Szwede)

Złotkowski Dariusz

Częstochowa

2006

Spółki

Muzeum Częstochowskie i Akademia m. Jana Długosza w Częstochowie

Dzieje Uzdrowiska Inowrocław

Hasik Jan Marian, Gawlak Eugeniusz

Inowrocław

1996

Spółki

X

Dzieje zakładów H Cegielski 1846 – 1960. Studium ekonomiczno – historyczne

Radkiewicz Wacław

Poznań

1962

Spółki

PWN

Dzieje Zakładów H. Cegielskiego w Poznaniu

Rodkiewicz Wacław

X

X

Spółki

X

Dzieje zakładów hutniczych w Samsonowie w Staropolskim Okręgu Przemysłowym

Czmuchowski Adam

Wrocław

1999

Spółki

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Dzieje Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Pruszkowie

Hass Ludwik, Lech Marian

Warszawa

1968

Spółki

PWN

Dzieje Zakładów Żyrardowskich i ich załogi 1829 – 1885

Kazimierski Józef

Ciechanów

1984

Spółki

X

Dzieje Zakładu Graficznego „Sztuka” w Toruniu 1920-1923

Zakrzewski Tadeusz

Toruń

2001

Spółki

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Dzieje zakładu przemysłu ziemniaczanego we Wronkach w latach 1886-1986

opr. Kowal Stefan

Poznań

1986

Spółki

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

E.  Wedel – krótka historia rodzinnej firmy

Kozłowski Mieczysław, Stępień Andrzej

Warszawa

2004

Spółki

Agencja Reklamowa Padjas

E. Wedel dzieje firmy

Kozłowski Mieczysław

Warszawa

1993

Spółki

X

Elektroenergetyka Polska

X

Bydgoszcz

2010

Spółki

X

Elektrownia łódzka 1907-1932

X

Łódź

1932

Spółki

Łódzkie Towarzystwo Elektryczne

Fabryka i ludzie. Cukrownia „Kościan” SA w Kościanie 1881-1993

pod red. Zielonka J.

Kościan

1994

Spółki

Przedsiębiorstwo „Aga”

Fabryka Kotłów Przemysłowych Fakop w Sosnowcu 1880-1980

X

Kraków

X

Spółki

Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie

Fabryka szkła, kryształów i szyb do okien Ignacego Hordliczki

Kossowska Krystyna

Kraków

1983

Spółki

Instytut Szkła i Ceramiki

Fabryka Tektury w Dołach Biskupich dawniej „Witulin”

Adamczyk Jan Leszek

Kielce

1982

Spółki

Biuro Dokumentacji Zabytków

Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. gen. Świerczewskiego, 75 lat

Szargut Zygmunt

Warszawa

1973

Spółki

RSW Prasa – Ksiażka – Ruch

Filharmonia w Warszawie 1901-1976

Gołębiowski Marian

Warszawa

1976

Spółki

P.W.M.

Fortuna rodziny Krusche

Warneńska Monika

Łódź

1963

Spółki

Wydawnictwo Łódzkie

Fragetowe łyżeczki, czyli jak się robi fortunę

Wróblewski Andrzej

Warszawa

1955

Spółki

Czytelnik

Galicyjskie Kredytowe Towarzystwo Ziemskie, jego powstanie i półwiekowy rozwój

Ostrożyński Władysław

Lwów

1892

Spółki

Nakł. Galicyjski go Kredytowego Towarzystwa Ziemskigoe

Gazownia łódzka 1867-1997

Kuciński Julian

Łódź

1988

Spółki

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Geneza i dzieje Izby Arbitrażowej Bawełny w Gdyni

Pfeiffer Ryszard

Gdańsk

1976

Spółki

Wydawnictwo Morskie

Geneza i historia polskiego ołówka. Tow. Ak. St. Majewski

X

X

X

Spółki

Tow. Ak. St. Majewski

Georg v. Giesche’s Erben 1882

X

X

1882

Spółki

Zbiór map z zaznaczonymi obszarami własności spółki Giesche’s Erben

Georg von Giesche’s Erben 1704 – 1904

Wendt Heinrich

Wrocław

1904

Spółki

Historia Koncernu wydana z okazji jubileuszu 200 lecia

Georg von Giesche’s Erben 1704 – 1964

Treue Wilhelm

Hamburg

1964

Spółki

Album z okazji 260 rocznicy koncernu

Giesche Fabryka Porcelany. Katowice – Bogucice

Gatys Irena, Gatys Roman

Nakło Śląskie

2008

Spółki

Stowarzyszenie Miłośników Śląskiej Porcelany i Widokówki

Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura Spółka Akcyjna Górniczo – Hutnicza

X

Katowice

1928

Spółki

X

Grand Hotel w Łodzi 1888-1988

Badziak Kazimierz, Olejnik Leszek, Pełka Bolesław

Łódź

1988

Spółki

Wydawnictwo Łódzkie

Historia Kopalni Król w Chorzowie 1791-1945

Jaros Jerzy

Katowice

1962

Spółki

Wydawnictwo Górniczo – Hutnicze

Historia Towarzystwa Rolniczego 1858 – 1861 T. I  – Historia rozwoju rolnictwa i sprawy włościańskiej w pierwszej połowie XIX wieku

Grabski Władysław

Warszawa – Kraków

1904

Spółki

Nakł. Gebethner i Wolff

Historia Towarzystwa Rolniczego 1858 – 1861 T. II

Grabski Władysław

Warszawa – Kraków

1904

Spółki

Nakł. Gebethner i Wolff

Hotel Bristol

Pustoła – Kozłowska Ewa, Pustoła Jacek

Warszawa

1985

Spółki

PWN

Huta „Częstochowa”1896-2002

Franusiak Kazimierz, Malarski Tadeusz, Mandrysz Iwo, Bala Jan

Częstochowa

2003

Spółki

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie

Huta „Pokój”. Dzieje zakładu i załogi 1840-1990

pod red. Rola Henryk

Katowice

1989

Spółki

Śląski Instytut Naukowy

Huta Bankowa 1834-2004: monografia

Miciński Marian

Dąbrowa

2004

Spółki

Wydawnictwo Dikappa

Huta Batory

Widuch B, Szędzielorz G., Kędzierzawski J., Kurek R.

Chorzów

1993

Spółki

Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne, Katowice

Huta Ferrum. Dzieje zakładu i załogi 1874-1976

pod. Red. Molenda A.

Katowice

1977

Spółki

Śląski Instytut Naukowy

Huta Florian 1828-1988

pod red. Giszter Elżbieta

Katowice

1988

Spółki

Śląski Instytut Naukowy

Huta Florian. Dzieje zakładu i załogi 1828-1978

Rola Henryk

Katowice

1980

Spółki

Śląski Instytut Naukowy

Huta im. Mariana Buczka

Topol Andrzej

Katowice

1983

Spółki

Uniwersytet Śląski

Huta Kościuszko 1802-1977

pod red. Malicki Borys

Katowice

1977

Spółki

RWS

Huta Łaziska 1917-1977. Monografia

Topol Andrzej

Katowice

1977

Spółki

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Huta Silesia 1753-1978

pod red. Rachowicz Henryk

Katowice

1977

Spółki

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Huta szkła gospodarczego Zawiercie 1884-1984

Rosikoń Longin

X

1985

Spółki

IFJ

INOFAMA S.A. w Inowrocławiu 1880-2005

Roczek Grzegorz

Inowrocław

2005

Spółki

X

Inwentarze akt spółek naftowych, działających na terenie zachodniego zagłębia naftowego w latach 1885 – 1939

Mendys Maria

Łódź

1974

Spółki

PWN, Oddział w Łodzi

Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie 1850-2000

Zachuta Leszek, Zdebski Andrzej

Kraków

2000

Spółki

Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie

Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie w latach 1859-1939

Kargol Tomasz

Kraków

2003

Spółki

Historia Iagellonica

Kancelaria górnośląskich przedsiębiorstw przemysłowych do roku 1945

Poprawska Stanisława

Warszawa

1972

Spółki

PWN, Oddział w Łodzi

Kartki z dziejów Huty Batory

Loch Alojzy, Szendzielorz Gerard

Stalinogród

1956

Spółki

Wydawnictwo Śląsk

Karty z historii Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”: 1824 – 1974

Kikta Teodor

Warszawa

1975

Spółki

Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich

Kawa po warszawsku. Dzieje firmy „Pluton”

Tarasiewicz Kondrat

Warszawa

1971

Spółki

Gospodarczy Instytut Wydawniczy

Kolej Jabłonowska

Pokropiński Bogdan

Warszawa

2004

Spółki

WKŁ

Koleje wąskotorowe Zakładów Gieschego

Soida Krzysztof, Nadolski Przemysław, Tomczak Kazimierz

Katowice

2010

Spółki

Eurosprinter

Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze

pod red. Eckert M. i Iwana J.

Zielona Góra

1985

Spółki

X

Krakowski Kabel i jego załoga 1928 – 1978

X

Kraków

1978

Spółki

X

Kronika Papierni w Jeziornie 1760-1960

Siniarska – Czaplicka Jadwiga

Łódź

1961

Spółki

Bibliofilsko wydana kronika papierni w Jeziornie – Instytut Celulozowo-Papierniczy

Krótki rys i zasady Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskiem z dodaniem tablic rachunkowych obowiązujących i wiadomości o składzie osób władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego

Sulikowski Anzelm

Warszawa

1865

Spółki

Nakładem autora

Księga Pamiątkowa Firmy C. Hartwig Spółki Akcyjnej w Poznaniu wydana z okazji 70-letniego istnienia

X

Poznań

1928

Spółki

C.Hartwig w Poznaniu

Manufaktura Porcelany i Fajansu w Korcu

 Szkurłat Anna

Warszawa

2011

Spółki

Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie

Memorjały firmy W. A. Harriman & Co. Inc., w sprawie zarzutów przeciwko projektowi uprawnienia elektryfikacyjnego tej firmy

Martini K. (domniemany autor) i W. A. Harriman & Company

Warszawa

1929

Spółki

W. A. Harriman & Company (Drukarnia Techniczna)

Monografia 70-lecia Hajnowskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego

Adamowicz Józef

Hajnówka

1986

Spółki

HPPD

Monografia Zakładów Tworzyw Sztucznych „Erg” w Bieruniu

Rogalski Tomasz

Bieruń Stary

1991

Spółki

X

Monografia. Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych w Katowicach

Molenda Beata

Katowice

2005

Spółki

X

Nasze koleje – Kolejka Marecka

Pokropiński Bogdan

Warszawa

1985

Spółki

WKŁ

Od Amalii do Pstrowskiego. 195 lat historii kopalni

pod red. Frużyński Adam

Zabrze – Biskupice

1996

Spółki

Kopalnia „Pstrowski”

Od C.K. Cygar-Fabryki i krakowskiej Carmen do Philip Morris Polska SA czyli 125 lat Zakładów tytoniowych w Krakowie

Mazan Leszek

Kraków

2001

Spółki

Philip Morris Polska S.A.

Od fabryki bawełnianej do Zawierciańskich Zakładów Naprawy Samochodów 1875-1987

Nonckiewicz – Durczak Krystyna, Durczak Kazimierz

Katowice

1989

Spółki

Śląski Instytut Naukowy

Od fabryki bawełny do Zawierciańskich Zakładów Naprawy Samochodów 1875-1987

Nonckiewicz – Durczak Krystyna, Durczak Eugeniusz

Katowice

1989

Spółki

X

Od spółki do spółki. Fakty, ludzie, wydarzenia. Śląska Fabryka Kabli 1928-1992

Janik Tadeusz

X

1992

Spółki

ŚFK S.A.

Odlewnia Żeliwa Ciągliwego i Wytwórnia Łączników w Zawierciu (75 lat istnienia)

Smolka Bronisław, Rączka Jan

Zawiercie

1963

Spółki

X

Opowieść pachnąca czekoladą

Budrewicz Olgierd

Warszawa

2004

Spółki

Agencja Reklamowa Padjas

Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach

X

Kraków

1930

Spółki

X

Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce

X

X

1932

Spółki

X

Pierwsza na ziemiach polskich Cementownia „Grodziec”

Ciepiela Bolesław

Sosnowiec

1999

Spółki

Progres

Pół wieku polskich spółek zarobkowych i gospodarczych T. I + II

Tomaszewski Władysław

Poznań

1912

Spółki

Nakładem autora

Program gospodarczy Centralnego Związku Przemysłu Polskiego

X

Warszawa

1933

Spółki

Drukarnia Polska

Projekt do Ustawy Towarzystwa Rolniczo – Handlowego w Pińczowie

X

Warszawa

1820

Spółki

X

Przemysł i handel w okręgu Izby Przemysłowo – Handlowej w Bydgoszczy

X

Bydgoszcz

1920

Spółki

X

Przemysł i handel w okręgu Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy

X

Bydgoszcz

1920

Spółki

Izba Przemysłowo-Handlowa w Bydgoszczy

Przemysł polski i nasze położenie gospodarcze. Uwagi na tle bilansów przemysłowych spółek akcyjnych z lat 1928-1933

Cywiński Bohdan

Warszawa

1934

Spółki

Dom Książki Polskiej in Komm

Przemysł polski w latach 1933 – 1935. Uwagi na tle bilansów przemysłowych spółek akcyjnych

Cywiński Bohdan

Warszawa

1937

Spółki

Skład główny w Księgarni Gebethner i Wolff

Przeszłość i teraźniejszość. Łodzkie Zakłady Graficzne 1912 – 1987

Badziak Kazimierz, Michalak Henryk, Szukalak Marek

Łódź

1987

Spółki

Wydawnictwo Łódzkie

Przez trzy stulecia z Fabryką Elementów Złącznych (1868-2003)

Derus Małgorzata

Chorzów

2003

Spółki

GŚD

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1929

Szober Teodor

X

1929

Spółki

Nakładem Polskiej Spółki Wydawnictw Informacyjnych

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1930

Szober Teodor

X

1930

Spółki

Nakładem Polskiej Spółki Wydawnictw Informacyjnych

Rozwój kredytu zastawniczego w Warszawie

Warszawski Lombard Miejski

Warszawa

1938

Spółki

Warszawski Lombard Miejski

Ruda Pabianicka – Echa przeszłości

Stawiszyńska Aneta

Łódź

X

Spółki

Księży Młyn Dom Wydawniczy

Rys historyczny Towarzystwa Kredytowego miasta Kalisza. Wydanie jubileuszowe 1886 – 1911 r.

opracował Parczewski Alfons

Kalisz

1911

Spółki

Druk „Gazety Kaliskiej”

Rzeczpospolita Mościcka. 80 lat Zakładów Azotowych (1927-2007)

pod red. Pawlina Piotr

Tarnów

2007

Spółki

Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach

Skarboferm – 1922-1939: związki polityki z gospodarką

Szmidtke Zenon

Opole

2005

Spółki

Stowarzyszenie Instytut Śląski

Spis wyrobów Wspólnoty Interesów Górniczo – Hutniczych SA

X

Katowice

1937

Spółki

Wyd. Wspólnoty Interesów

Spółki akcyjne Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego i ich papiery wartościowe (do 1945 r.)

Wilczek Michał Tomasz

Katowice

2006

Spółki

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Spółki akcyjne w Polsce w latach 1927 i 1928

Tumiłowiczowa Helena

Warszawa

1929

Spółki

Office Central de Statistique

Spółki pieniężne

Purwin Jan

Warszawa

1912

Spółki

Nakładem Spółki Wydawniczej Warszawskiej

Spółki rolnicze i handlowe

Daszyńska – Golińska Zofia

Warszawa

1904

Spółki

X

Spółki zarobkowe i gospodarcze z Poznańskiem i w Prusach Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem „Rolników”

Załuski Bronisław

Warszawa

1921

Spółki

Skład Główny Gebethner i Wolf

Sprawa Kasy im. Mianowskiego

Żeromski Stefan

Warszawa

1924

Spółki

Zakłady graficzne Koziankich

Sprawa żyrardowska. Przyczynek do dziejów kapitałów obcych w Polsce międzywojennej

Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy

Warszawa

1983

Spółki

KiW

Staroświecki sklep

Praca zbiorowa

X

1938

Spółki

Wydawnictwo Rój

Studia akcyjne

Benis Artur

Warszawa

1933

Spółki

Wydawnictwo „Biblioteka Warszawska”

Szklana Hortensja. Dzieje huty w Piotrkowie Trybunalskim

Badziak Kazimierz, Puś Wiesław, Pytlas Stefan

Łódź

1982

Spółki

Wydawnictwo Łódzkie

TA Budowy Maszyn i Urządzeń Sanitarnych Drzewiecki i Jeziorański. Spis ważniejszych robót wykonanych w latach 1893-1928

X

Warszawa

1928

Spółki

Wyd. Tow. Akc. Drzewiecki-Jeziorański

Tajemnice górnośląskich koncernów

Jaros Jerzy

Katowice

1988

Spółki

Śląski Instytut Naukowy

Teatr Polski w Ogrodzie Potockiego w Poznaniu 1875-1925

Kędzierski Czesław

Poznań

1925

Spółki

Teatr Polski

The polish oil industry

Unger Stanisław, Zarzecki Stanisław

Warszawa

1925

Spółki

Union of mineral oil producers and refiners in Poland

Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu

X

Warszawa

1936

Spółki

X

Towarzystwo Kredytowe Miasta Lublina (1885-1915)

Fermus – Bobowiec Anna

Lublin

2010

Spółki

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej

Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie

Brodowska Helena

Warszawa

1956

Spółki

X

Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie

Krosiński Włodzimierz

Lwów

1898

Spółki

X

Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie 1861 – 1911

Doerman Antoni

Kraków

1911

Spółki

Nakładem Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń

Ursus

pod red. Orłowski A.

Warszawa

1978

Spółki

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

W Poznańskim Bazarze 1838 – 1939

Jakóbczyk Witold

Poznań

1986

Spółki

Wydawnictwo Poznańskie

Wiadomości statystyczne dotyczące dóbr obciążonych pożyczką Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskiem zebrane z akt tegoż Towarzystwa po dzień 1 stycznia 1893 roku i opracowane

Rostworowski Jan Nepomucen

Warszawa

1896

Spółki

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim

Więcej siły i światła. W 115 rocznicę początków elektryczności na terenie dzisiejszego Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A.

Bielecki Stanisław

Warszawa

1999

Spółki

Wydawnictwo Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.

WMF czyli Plewkiewicz, czyli o drogach i bezdrożach przemysłu artystycznego

Kokoska Barbara

Płock

2002

Spółki

Muzeum Mazowieckie w Płocku

Wydawnictwo pamiątkowe Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce z okazji wykonania 500ej lokomotywy

X

Warszawa

1932

Spółki

Nakł. Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce Sp. Akc.

X lecie Polskiego Radia

X

X

Spółki

X

Z dziejów firmy Gebethner i Wolff 1857-1937

Muszkowski Jan

Warszawa

1938

Spółki

Gebethner i Wolff

Z praktyki spółek wielkopolskich

Spandowski Paweł

Poznań

1917

Spółki

Nakładem Związku Spółek Zarobkowych i Gospod. na Poznańskie i Prusy Zachodnie

Zakład Energetyczny Częstochowa SA. Stulecie elektroenergetyki częstochowskiej

X

Częstochowa

1996

Spółki

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Zakłady Azotowe im. P. Findera w Chorzowie

X

Katowice

1979

Spółki

X

Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. Stanisława Szadkowskiego w Krakowie 1804-1979

pod red. Zawistowski Jerzy

Warszawa – Kraków

1979

Spółki

PWN

Zakłady Hohenlohego SA Kopalnia Wujek. Na pamiątkę otwarcia poziomu 613 m

X

Katowice

1934

Spółki

Nakł. Zakł. Hohenlohego S.A., Druk. W.L.Anczyca

Zakłady porcelany Ćmielów

Kołodziejowa Barbara, Stadnicki Zbigniew

Kraków

1986

Spółki

Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie

Zakłady Żyrardowskie w latach 1885 – 1915

Zwoliński Krzysztof

Warszawa

1979

Spółki

Książka i Wiedza

Zarys dziejów pruszkowskich ołówków

Konecki Witold

Warszawa

1979

Spółki

Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych

Zarys rozwoju i działalności Towarzystwa Kredytowego Miasta Płocka

Kuhn Gustaw

Płock

1912

Spółki

X

Życie gospodarcze w okręgu Krakowskiej Izby Przemysłowo – Handlowej 1850-1930 r

Ziomek Maksymilian Józef

Kraków

1930

Spółki

Nakładem Izby Przemysłowo-Handlowej

Żydowskie przedsiębiorstwa przemysłowe w Polsce: według ankiety z 1921 roku, t. I, cz. 1 Warszawa

Heller Eliezer

Warszawa

1922

Spółki

X

Żydowskie przedsiębiorstwa przemysłowe w Polsce: według ankiety z 1921 roku, t. II, cz. 2 Warszawa – Województwo

Heller Eliezer

Warszawa

1922

Spółki

X

Żydowskie przedsiębiorstwa przemysłowe w Polsce: według ankiety z 1921 roku, t.III3, Białystok miasto i województwo

Heller Eliezer

Warszawa

1922

Spółki

X

150 lat ubezpieczeń w Polsce

pod red. Czerwiński Ludwik

Warszawa

1958

Ubezpieczenia

Polskie Wydawnictwa Gospodarcze

Dokumenty do historii ubezpieczeń ogniowych i obrony przeciwpożarowej zachodnich ziem Polski T. I

X

Poznań

1935

Ubezpieczenia

Druk Dziennika Poznańskiego

Dokumenty do historii ubezpieczeń ogniowych i obrony przeciwpożarowej zachodnich ziem Polski T. II

X

Poznań

1939

Ubezpieczenia

Druk Dziennika Poznańskiego

Jak ubezpieczać? Poradnik dla początkujących akwizytorów działu ubezpieczeń na życie P.K.O

Dobrzyński Wilhelm

X

1935

Ubezpieczenia

Wydawnictwa Nakładem Pocztowej Kasy Oszczędności

U progu trzeciego stulecia ubezpieczeń

X

Warszawa

1993

Ubezpieczenia

Wydawnictwo Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM na zlecenie PZU S.A.

Zdzisław Krudzielski – Wspomnienia

Krudzielski Zdzisław

Warszawa

1996

Wspomienia

Wydawnictwo Scholar

Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych T: I,II,III

Skałkowski Adam Mieczysław

Poznań

1947

Wspomnienia

Nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk; skład glówny w Księgarni Ziem Zachodnich

Chłopak z kresów. Pamiętnik lubelskiego kupca

Janikowski Michał

Warszawa

2010

Wspomnienia

Wydawnictwo Muza

Długie życie. Wspomnienia

Krzywoszewski Stefan

Warszawa

1947

Wspomnienia

Księgarnia Biblioteka Polska

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy. Romans ekonomiczny

Jabłkowski Feliks

Warszawa

2005

Wspomnienia

Wydawnictwo ISKRY

Drogi sanacji gospodarczej. Mowy Ministra Skarbu Czesława Klarnera wygłoszone w Sejmie w dniu 22 czerwca 1926 r., w Senacie w dniu 30 czerwca 1926 r

Klarner Czesław

Warszawa

1926

Wspomnienia

Czcionkami Robotnika

Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924-1925)

Grabski Władysław

Warszawa

2003

Wspomnienia

Wydawnictwo SGGW

Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924-1925)

Grabski Władysław

Warszawa

1927

Wspomnienia

Nakł. Hoesicka

Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924-1925)

Grabski Władysław

Warszawa

2004 – reprint

Wspomnienia

Polyhymnia

Dzienniki 1887 – 1897

Starynkiewicz Sokrates

Warszawa

2005

Wspomnienia

Muzeum Historyczne M. St. Warszawy

Etapem z Warszawy do Krasnoufimska (1863 – 1864)

Salinger Jakub

Warszawa

1983

Wspomnienia

Wydawnictwo Literackie

Finansjera warszawska 1870-1925

Ignotus (Adolf Peretz)

Warszawa

2008

Wspomnienia

oprac. Aldona Podolska-Meducka, wyd. Mówią Wieki

Henryk Łubieński i jego bracia. Wspomnienia rodzinne odnoszące się do historii Królestwa Polskiego i Banku Polskiego

Łubieński Tomasz Wentworth

Kraków

1886

Wspomnienia

Księgarnia G. Gebethnera i Sp.

Hutnicy polscy – Kołmyjski

 Słomczyński Mirosław, Wawrzyniak Henryk

Katowice

1995

Wspomnienia

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach

Józef Ignacy Kraszewski Leopold Kronenberg. Korespondencja 1859-1876

wyd. Dynowska M.

Kraków

1929

Wspomnienia

Gebethner i Wolff

Korespondencja Lubeckiego z ministrami sekretarzami stanu T. 1 1821 – 1823

pod red. Smolka Stanisław

Kraków

1909

Wspomnienia

Akademia Umiejętności

Korespondencja Lubeckiego z ministrami sekretarzami stanu T. 2 1824 – 1826

pod red. Smolka Stanisław

Kraków

1909

Wspomnienia

Akademia Umiejętności

Korespondencja Lubeckiego z ministrami sekretarzami stanu T. 3 1827 – 1830

pod red. Smolka Stanisław

Kraków

1909

Wspomnienia

Akademia Umiejętności

Korespondencja Lubeckiego z ministrami sekretarzami stanu T. 4  – Dodatki, uzupełnienia, indeksy

pod red. Smolka Stanisław

Kraków

1909

Wspomnienia

Akademia Umiejętności

Libretto finansisty. Wspomnienia 1881 – 1947

Jaroszewicz Antoni

Warszawa

1968

Wspomnienia

Wydawnictwo Czytelnik

Listy Leopolda Kronenberga do Mieczysława Waligórskiego z 1863 roku

Opracował Kieniewicz Stefan

Wrocław

1955

Wspomnienia

PAN

Młodość wydawcy

Gebethner Jan

Warszawa

1977

Wspomnienia

Wydawnictwo PIW

Moje wspomnienia (1860 – 1932)

Filipowicz Teodor

Poznań

1933

Wspomnienia

Skład Gł. Ks. J. Dippla

Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie

Wilkońska Paulina

Warszawa

1959

Wspomnienia

PIW

O przedsięwzięciu żeglugi parowej na Wiśle

Miaskowski Feliks

Warszawa

1846

Wspomnienia

Biblioteka Warszawska t. IV

O Wielkopolsce, złocie i dalekich podróżach

Karpiński Zygmunt

Warszawa

1971

Wspomnienia

PIW

Pamiętnik dorożkarza warszawskiego 1832 – 1857

Langer Gottlieb (Bogumił)

Warszawa

1975

Wspomnienia

PIW

Pamiętnik Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskim

Praca zbiorowa

Warszawa

1884

Wspomnienia

Nakł.Władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego

Pamiętnik urzędników galicyjskich

Łopuszański Bogusław, Homola Irena

Kraków

1978

Wspomnienia

Wydawnictwo Literackie

Pamiętniki 1918 – 1927

Rataj Maciej

X

1965

Wspomnienia

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza – przygotował Jan Dębski

Podróż po Polsce

Pruszyński Ksawery

Warszawa

1937

Wspomnienia

Towarzystwo Wydawnicze „Rój”

Powieść mojego życia (Dom rodzicielski) – T. I, II

Hoesick Ferdynand

Wrocław

1959

Wspomnienia

Ossolineum

Przechadzki po mieście T. 1 i T. 2

Motty Marceli

Warszawa

1957/1999

Wspomnienia

Wydawnictwo Miejskie

Rozmowy pana premjera Kazimierza Bartla i Pana Ministra Gabrjela Czechowicza z przemysłowcami i rolnikami o zagadnieniach podatkowych

Bartel Kazimierz

Warszawa

1929

Wspomnienia

nakł. Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa Handlu i Finansów

Rozmowy Pana Premjera Kazimierza Bartla z przemysłowcami

Bartel Kazimierz

Warszawa

1929

Wspomnienia

nakł. Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa Handlu i Finansów

Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciół przez Baronową XYZ

Zaleski Antoni

Warszawa

1971

Wspomnienia

Opr. Ryszard Kołodziejczuk

W terenie i z trybuny

Wierzbicki Andrzej

Warszawa

1936

Wspomnienia

Nakł. Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”

W Warszawie i na Krymie

Daab Adolf

Warszawa

1996

Wspomnienia

Wydawnictwo Naukowe SEMPER

Wspominam Poznań. Fakty i refleksje (1912 – 1990)

Zakrzewski Zbigniew

Poznań

1986

Wspomnienia

Wydawnictwo Poznańskie

Wspomnienia

Kronenberg Leopold

Warszawa

1933

Wspomnienia

X

Wspomnienia

Młynarski Feliks

Warszawa

1971

Wspomnienia

PWN

Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego T. I i T. II

Estreicher Stanisław

Kraków

1909

Wspomnienia

Bibilioteka Krakowska, Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa , przedruk przez KAW w 1987 r.

Wspomnienia i dokumenty 1846 – 1914

Biliński Leon

Warszawa

1924

Wspomnienia

Nakładem F. Hoesick

Wspomnienia i dokumenty 1877 – 1920

Wierzbicki Andrzej

Warszawa

1957

Wspomnienia

Wydawnictwo PWN

Wspomnienia skarbowca 1927 – 1945

Ivanka Aleksander

Warszawa

1964

Wspomnienia

Wydawnictwo PWN –  MON

Wspomnienia staromiejskie

Fukier Henryk M.

Warszawa

1959

Wspomnienia

Wydawnictwo PAX

Wspomnienia warszawskiego przemysłowca t. I i t. II

Pfeiffer Józef Mieczysław

Warszawa

2003

Wspomnienia

Bis Press

Wspomnienia ze stulecia

Bobrowski Czesław

Lublin

1985

Wspomnienia

Wydawnictwo Lubelskie

Wspomnienia. Z pamiętnika poznańskiego kupca

Kontorowicz Władysław

Poznań

1993

Wspomnienia

Rada Miejska Poznania

Z działalności banków polskich w latach 1928 – 1935. Wspomnienia

Konderski Wacław

Warszawa

1962

Wspomnienia

KiW

Zaczynałem u Lilpopa

Bronisław Dziubek

Warszawa

1969

Wspomnienia

KiW

Zapiski z lat 1825 – 1831

Lipiński Tymoteusz, Bartoszewicz Kazimierz

Kraków

1883

Wspomnienia

Nakł. K. Bartoszewicza

Żywy Lewiatan. Wspomnienia

Wierzbicki Andrzej

Warszawa

2007

Wspomnienia

Wydawnictwo KAW