ROCZNIK

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych jest wydawcą Rocznika Historii Papierów Wartościowych. W periodyku tym ukazują się publikacje poświęcone historii gospodarczej, w tym historii emitentów papierów wartościowych i samych papierów. SKHPW serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania tekstów do kolejnych numerów Rocznika, przy czym każdy numer będzie zamykany w listopadzie danego roku.

 

Wierzymy głęboko, iż zamieszczane teksty spotkają się z Państwa zainteresowaniem i zachęcamy do nabywania kolejnych numerów Rocznika. Stowarzyszenie dysponuje także numerami archiwalnymi. W celu nabycia prosimy o kontakt.

 

Rocznik Historii Papierów Wartościowych nr 1 (2013)

Rocznik Historii Papierów Wartościowych nr 2 (2014)

Rocznik Historii Papierów Wartościowych nr 3 (2015)

Rocznik Historii Papierów Wartościowych nr 4 (2016)

Rocznik Historii Papierów Wartościowych nr 5 (2017)