Władze

 

Pełniona funkcja Imię i Nazwisko Zdjęcie
Przewodniczący : Leszek Koziorowski
Zastępca Przewodniczącego Piotr Wielgomas
Sekretarz Grzegorz Włodarczyk
Skarbnik Wojciech Wrzesiński

Tomasz Staniszewski