BAZA

Archiwum rozproszone – dokumenty polskich przedsiębiorstw

Baza dokumentów prezentowana na tej stronie jest projektem prowadzonym przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych. Celem projektu jest gromadzenie skanów dokumentów (faktur, rachunków, pism itd.) najróżniejszych podmiotów gospodarczych sprzed 1950 roku. Funkcjonująca z bazą danych wyszukiwarka ma umożliwić wyszukiwanie i analizowanie dokumentów, w tym badanie powiązań gospodarczych pomiędzy poszczególnymi podmiotami, co w zamierzeniu twórców ma ułatwić prace analityczne poświęcone historii polskiej gospodarki.

Nasz projekt pozwalamy sobie określić mianem „archiwum rozproszonego”, gdyż dla badaczy (pasjonatów, historyków) udostępniane są wysokiej jakości skany dokumentów, natomiast sam dokument pozostaje w rękach jego posiadacza. Dla powyżej zdefiniowanego celu badań w naszej ocenie niekonieczne jest dysponowanie samym dokumentem. Samo wyszukiwanie może odbywać się w sposób prosty (w zakładce „przeglądanie”) lub złożony (w zakładce „wyszukiwanie”).

Uprzejmie prosimy wszystkich posiadaczy tak zdefiniowanych dokumentów o ich umieszczanie w naszej bazie danych. Baza jest projektem społecznym i prowadzona jest całkowicie nieodpłatnie zarówno dla udostępniających dokumenty, jak i osób korzystających z niej. Osoby umieszczające skany zobowiązane są jednocześnie do stworzenia prostej metryczki dokumentu, która umożliwia jego wyszukiwanie, co wierzymy nie będzie zbyt pracochłonne lub skomplikowane (dla tego celu służy zakładka „wprowadzanie”).

Osoba udostępniająca dokument musi być jego właścicielem i odpowiada za umieszczenie skanu, którym ma prawo dysponować. Osoba taka umieszczając skan tym samym wyraża zgodę na jego wykorzystanie dla celów badawczych i ewentualne publikowanie w pracach badawczych na poniższych warunkach.

Osoba umieszczająca skan dokumentu może podać w metryczce swoje dane kontaktowe, które będą wówczas widoczne dla korzystających z bazy lub może podać swoje dane w odrębnym mailu na poniżej wskazany adres mailowy. W przypadku zainteresowania kontaktem z daną osobą po uprzednim uzyskaniu jej zgody będziemy pośredniczyli w przekazaniu danych kontaktowych.

Osoby korzystające z bazy mogą nieodpłatnie korzystać ze skanów oraz ilustrować nimi swoje prace badawcze pod warunkiem umieszczenia w podpisie informacji o źródle pozyskania skanu według formuły:

Baza dokumentów polskich przedsiębiorstw na www.historycznepapiery.pl oraz „link do dokumentu”

oraz w razie wyraźnego żądania właściciela dokumentu także jego danych.

W przypadku potrzeby kontaktu odnośnie naszego archiwum rozproszonego uprzejmie prosimy pisać na adres:

baza@koziorowski.pl

Jeszcze raz prosimy o umieszczanie nowych dokumentów, zachęcamy do korzystania ze zgromadzonych

Dziękujemy