O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych działa od 1999 roku. Jest organizacją non-profit skupiającą kolekcjonerów historycznych papierów wartościowych, którzy zainteresowani są zbieraniem papierów wartościowych, ale także pogłębianiem i propagowaniem wiedzy z nimi związanej oraz wiedzy związanej z historią gospodarczą. Wśród statutowych celów SKHPW znajdziemy:

  • zrzeszenie osób kolekcjonujących historyczne papiery wartościowe,
  • propagowanie wszelkich form kolekcjonowania historycznych papierów wartościowych,
  • świadczenie członkom pomocy w rozwijaniu i uzupełnianiu ich kolekcji historycznych papierów wartościowych,
  • popularyzacja wiedzy fachowej o historycznych papierach wartościowych,
  • współdziałanie z innymi organizacjami w zakresie upowszechniania kolekcjonerstwa historycznych papierów wartościowych,
 • reprezentowanie idei kolekcjonerstwa historycznych papierów wartościowych wobec władz polskich i na forum międzynarodowym.

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych zarejestrowane jest w KRS pod numerem 0000131778, a także dysponuje numerem REGON 015260413.

Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkie osoby zainteresowane historycznymi papierami wartościowymi do przyłączenia się do naszego grona. Składka członkowska niezmiennie od założenia SKHPW wynosi 50 zł rocznie. Aby stać się członkiem SKHPW wystarczy wypełnić deklarację członkowską, wysłać ją na adres l.koziorowski@gessel.pl i wpłacić pierwszą składkę na numer naszego konta: 56 1910 1048 2804 0219 3544 0001.