Galeria Akcji – spis

Jeśli szukają Państwo informacji o konkretnej spółce wystarczy skorzystać z poniższego spisu – znajdują się tam wszystkie dodane w Galerii Akcji papiery wartościowe wraz z opisem emitenta.

 

6% bilet obligacyjny z 1811 roku

Towarzystwo Akcyjne Budowy i Eksploatacji Teatrów

Pomorska Fabryka Kapeluszy Towarzystwo Akcyjne w Wąbrzeźnie

Warszawska Kinematograficzna S.A.

Zakłady Przemysłu i Fabryka Wag Weber, Dahne i Spółka S.A. w Warszawie

Cukrownia i Rafineria „Lublin” S.A.

Towarzystwo Akcyjne „Soczewka” i Papiernia „Soczewka” Spółka Akcyjna

Towarzystwo dla Przedsiębiorstw Górniczych „Tepege” S. A.

ELIBOR S.A. Handlowo – Przemysłowa „Ł. I. Borkowski”

„OLKUSZ” Fabryka Naczyń Emaliowanych S.A.

W. Skiba i A. Wyporek S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń „PRZEZORNOŚĆ” S.A.

Przemysłowe Zakłady Chemiczne „ZAGOŻDŻON” S.A.

Fabryka Produktów Chemicznych „LIBAN” SA

Nasz Sklep – Urania S.A.

Bank Leśny w Wilnie S.A.

Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerji „Borowiczki”

Towarzystwo Akcyjne Zakładów Żelaznych i Stalowych „Skarżysko”

OIKOS Związkowe Zakłady Przemysłu Drzewnego i Budownictwa Drzewnego S.A.

Towarzystwo Przemysłowo – Naftowe Lenartowicz Br. Rylscy i S-ka S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Towarzystwo Akcyjne Elektrowni Sosnowickiej

Bracia Feiwel S.A.

Towarzystwo Akcyjne „Witulin”

Polskie Zakłady Chemiczne „Nitrat” S.A.

Towarzystwo Przemysłu Chemiczno – Farmaceutycznego dawniej „MAGISTER KLAWE” S.A.

„KSIĄŻNICA – ATLAS” Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych S.A.

Bank Związku Spółek Zarobkowych S.A.

Spółka Akcyjna Domu Towarowego Handlowo-Konfekcyjnego „BRACIA JABŁKOWSCY”

Spółka Akcyjna Zjednoczone Towarzystwo Ubezpieczeń OMNIUM i WILJA w Warszawie

Zakłady Ogrodnicze C. Ulrich

Polskie Towarzystwo Budowlane S.A.

Spółka Akcyjna Fabryki Wagonów „WAGON” w Ostrowie

Bank Handlowy w Łodzi S.A.

Giesche S.A.

Spółka Akcyjna Fabryk Metalowych pod firmą Norblin Br. Buch i . Werner w Warszawie

Zakład Wodoleczniczy Dra Andrzeja Chramca w Zakopanem Towarzystwo Akcyjne

Zakłady Przemysłowe „Merkury” S.A. we Lwowie

Jurata – Uzdrowisko na Półwyspie Helu S.A.

Zbór Ewangelicko – Augsburski w Warszawie

Teatr Polski w Ogrodzie Potockiego w Poznaniu S.A.

Towarzystwo Przemysłowo – Handlowe „Piast”