Premiowa Pożyczka Odbudowy Kraju – Wystawa

S1EKS-LISTOPAD-ODBUDOWA-2015_-COVER_www_720Muzeum Woli: „Kolejna odsłona Sali jednego eksponatu będzie dotyczyła obligacji na okaziciela Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju z 1946 roku w wysokości 500 złotych. Archiwum Naukowe Muzeum Warszawy dysponuje dwoma takimi obligacjami – każda stanowiła jedną czwartą całościowego arkusza na łączną kwotę 2 tysięcy złotych. Była to jedna (emisja „C”) z serii pożyczek państwowych przeznaczonych na zgromadzenie funduszy na odbudowę kraju po II wojnie światowej. Została ogłoszona przez Ministerstwo Skarbu 16 lutego 1946 roku. Łącznie zdecydowano się na wypuszczenie pięciu serii takich obligacji („A”, „B”, „C”, „D” i „E”), w których cztery pierwsze liczyły po 10 tysięcy, a ostatnia – 5 tysięcy sztuk. Skarb Państwa chciał w ten sposób uzyskać 4,5 miliarda złotych. Osoby, które nabyły takie obligacje, mogły liczyć na ich wykupienie przez Skarb Państwa do 15 kwietnia 1969 roku. Odbywało się to poprzez losowanie pewnej liczby obligacji dwa razy w roku (15 kwietnia i 15 października). Premiowa Pożyczka Odbudowy Kraju cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców Polski. Stanowiła stabilną inwestycję, ponieważ jako zastaw pod nią podano wszelkie mienie ruchome i nieruchome państwa. Kurator listopadowej odsłony: Rafał Radziwonka.”

Więcej: TUTAJ.