Towarzystwa ubezpieczeniowe w II RP

Uprzejmie donosimy, że ukazała się nowa, trzecia już, książka Michała Tomasza Wilczka tym razem poświęcona akcjom i polisom towarzystw ubezpieczeniowych. „Towarzystwa ubezpieczeniowe w II Rzeczypospolitej Polskiej” zawierają informacje o historii 63 towarzystw ubezpieczeniowych zilustrowanych atrakcyjnie edytorsko 25 akcjami i 75 polisami. Całość obejmująca 208 stron przedstawia  po raz pierwszy w formie książkowej – w sposób usystematyzowany – wszystkie duże i sporo mniejszych towarzystw ubezpieczeniowych działających w okresie II RP.

Książka dostępna u Autora (kontakt: ruphus_xl@wp.pl) lub na portalu Allegro.