Zwołanie Walnego Zgromadzenia i XV Spotkanie Kolekcjonerskie

W bieżącym roku upływa 2-letnia kadencja władz Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, dlatego w imieniu Zarządu pragnę zaprosić wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 13 maja 2017 roku na g. 11.30 w siedzibie Stowarzyszenia (porządek obrad został podany w korespondencji mailowej do członków Stowarzyszenia i na forum Stowarzyszenia).

Jednocześnie pragnę zaproponować Państwu udział w XV Spotkaniu Kolekcjonerskim, które rozpocznie się o g. 12.00 w dniu 13 maja 2017 roku także w siedzibie Stowarzyszenia (Warszawa, ul. Sienna 39, kancelaria Gessel). Jubileuszowe Spotkanie będzie prezentacją „Katalogu spółek akcyjnych Polski międzywojennej i akcji emitowanych przez te spółki”, a oprócz samej prezentacji i dyskusji możliwy będzie także odbiór zamówionych egzemplarzy. Przypomnę wszystkie egzemplarze będą imienne. Oczywiście w trakcie Spotkania tradycyjnie możliwa będzie wymiana i sprzedaż papierów wartościowych.