XV Spotkanie Kolekcjonerskie – prezentacja Katalogu Spółek i Akcji

W dniu 13 maja 2017 roku, bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu, odbyło się kolejne Spotkanie Kolekcjonerskie, na którym nastąpiła prezentacja „Katalogu spółek akcyjnych Polski międzywojennej i akcji emitowanych przez te spółki”. Autor, Leszek Koziorowski, szczegółowo omówił założenia pracy, historię powstawania, a przede wszystkim przyjętą metodologię i zawartość katalogu.

Treść prezentacji tradycyjnie udostępniamy i życzymy miłej lektury:

Prezentacja Katalogu polskich spółek akcyjnych i akcji