Zaproszenie na Walne Zgromadzenie i XXI Spotkanie Kolekcjonerskie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych zapraszam Państwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 września 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, ul. Sienna 39, XV piętro (Kancelaria Gessel). Porządek obrad będzie następujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
  4. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności władz Stowarzyszenia
  5. Udzielenie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia
  6. Wybór członków władz Stowarzyszenia nowej kadencji
  7. Zamknięcie obrad

Tradycyjnie zaraz po Walnym Zgromadzeniu rozpoczniemy Spotkanie Kolekcjonerskie. Pandemia spowodowała, że ostatnim które odbyło się było XX Spotkanie Kolekcjonerskie na jesieni 2019 roku. Po prawie dwuletniej przerwie mamy nadzieję szczęśliwie odbyć XXI Spotkanie Kolekcjonerskie, gdzie oprócz tradycyjnych dyskusji kolekcjonerskich, możliwości kupna i sprzedaży papierów wartościowych punktem kluczowym będzie prezentacja i promocja najnowszej książki wydawanej w ramach Biblioteki Historii Kapitału – książki Jacka Mazura – Katalogu papierów wartościowych dłużnych, skarbowych. Osoby które opłaciły książkę będą mogły odebrać ją osobiście, ale będzie także szansa na zakup, jeżeli ktoś wcześniej tego nie uczynił, jak również okazja do otrzymania dedykacji od autora. To wszystko po prezentacji książki i ogólnie tematu. Serdecznie zapraszamy.