SPÓŁKA AKCYJNA CUKROWNI I RAFINERJI „BOROWICZKI”

borowiczki

SPÓŁKA AKCYJNA CUKROWNI I RAFINERJI „BOROWICZKI” – akcja na 500 zł

W Płocku i okolicach niestety nie było zbyt wiele spółek akcyjnych. Tereny byłej guberni płockiej pozostawały słabo uprzemysłowione, a podstawową przyczyną był brak dobrej komunikacji, w szczególności linii kolejowych. Co prawda rozważano budowę linii Ciechanów – Płock, a więc połączenie Płocka z Koleją Nadwiślańską, ale na planach skończyło się. Jedynym w miarę wygodnym środkiem komunikacji pozostawały barki wiślane. Właśnie przy rzece powstała w 1899 roku cukrownia pod Płockim w Borowiczkach (obecnie dzielnica Płocka). Kapitał zakładowy spółki wynosił 600.000 rubli. Taka lokalizacja cukrowni przyczyniła się do upadku innej cukrowni położonej w dół rzeki Wisły, czyli Cukrowni Leonów w Duninowie. Po I wojnie światowej akcje Cukrowni Borowiczki zostały dopuszczone do notowań na giełdzie warszawskiej, ale notowania trwały krótko, gdyż w latach 1923-1926.