Towarzystwo Akcyjne Budowy i Eksploatacji Teatrów

teatrTowarzystwo Akcyjne Budowy i Eksploatacji Teatrów

Gospodarka i kultura nie istnieją w odseparowanych od siebie, zamkniętych wzajem obszarach życia publicznego. Wspólnie tworzone są przez społeczeństwo i wspólnie budują fundamenty jego tożsamości. Współcześnie wzajemne relacje gospodarki i kultury obserwujemy przede wszystkim w zakresie współpracy na polu marketingu. Nie bez powodu wiele mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie dyskutując specjalnie, czy rzeczywiście korporacje są właściwym adresatem oczekiwań twórców kultury co do sponsoringu, to nie można zapominać, że dawniej ludzie biznesu bezpośrednio angażowali się w finansowanie kultury. Przykładem wspomnianym z racji ogłoszenia przez sejm roku 2015 „Rokiem Polskiego Teatru Publicznego” niech będzie akcja Towarzystwa Akcyjnego Budowy i Eksploatacji Teatrów – założyciela i właściciela Teatru Polskiego w Warszawie.