ZAKŁAD WODOLECZNICZY DRA ANDRZEJA CHRAMCA W ZAKOPANEM TOWARZYSTWO AKCYJNE

da2a87402916b92c7bfc5b039e56da61

ZAKŁAD WODOLECZNICZY DRA ANDRZEJA CHRAMCA W ZAKOPANEM TOWARZYSTWO AKCYJNE – akcja na 200 koron z 1910 roku.

Najbardziej znany w Zakopanem, założony przez samego wójta Zakopanego, lekarza niezwykle zasłużonego dla miasta.

Spółka akcyjna została powołana po pożarze starego budynku, na potrzeby finansowania odbudowy. Niestety od samego początku miała kłopoty finansowe. Uzyskała znaczny kredyt na finansowanie działalności z Powiatowej Kasy Oszczędności, mimo tego została zmuszona do ogłoszenia upadłości w 1916 roku, a nowym właścicielem budynku został Galicyjski Czerwony Krzyż.