22.03.2013 Walne Zgromadzenie SKHPW

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych uprzejmie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołuje na dzień 20 kwietnia 2013 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Sienna 39 w Warszawie (budynek Warsaw Towers, XV piętro, siedziba kancelarii Gessel Koziorowski) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
  4. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności władz Stowarzyszenia
  5. Udzielenie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia
  6. Wybór członków władz Stowarzyszenia nowej kadencji
  7. Zamknięcie obrad

Tradycyjnie już, po Walnym Zgromadzeniu będzie miało miejsce Spotkanie Kolekcjonerskie. Czwarty rok Spotkań otwierać będzie VII Spotkanie z nowym zupełnie tematem poświęconym spółkom akcyjnym działającym na obszarze tzw. „Ziem Odzyskanych”, oczywiście działających przed ich odzyskaniem. Wierzymy, że w czasie Spotkania pojawi się także w ofercie kolekcjonerów wiele nowych papierów wartościowych, które, wygląda na to, w ostatnim okresie pojawiły się na rynku. Będzie także można nabyć Rocznik Historii Papierów Wartościowych, którego pierwszy numer właśnie się ukazał. Oczywiście jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany wcześniejszym nabyciem to serdecznie do tego zachęcamy. Szczegółowe informacje znajdują się we wcześniej wiadomości poniżej. Przypomnę, że dla osób regularnie opłacających składkę (za lata 2011 – 2013) cena wynosi 20 zł plus koszty przesyłki, a dla pozostałych 40 zł.

Oczywiście korzystając z okazji przypominamy o konieczności opłacenia składki za rok 2013, niezmiennie w wysokości 50 zł (dotyczy osób, które jeszcze tego nie uczyniły).

Zarząd Stowarzyszenia