11.03.2013 Sprawozdanie z działalność w 2012 roku

Prawie połowa marca a my dopiero publikujemy sprawozdanie zarządu z działalności w 2012 roku. Powiem tak, robimy to świadomie, a samo sprawozdanie czekało napisane od początku stycznia. Chcieliśmy bowiem zapewnić jednoczesność jego publikacji w internecie i w naszym nowym projekcie, czyli Roczniku. O Roczniku już na dniach, natomiast dzisiaj uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze sprawozdaniem i oczywiście przypominamy PT Członkom o składkach za 2013 rok (niezmiennie 50 zł).

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych za 2012 rok